Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

Trang chủ > Điểm thi đại học > Năm 2013 > Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội - QHF
 

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2013

NĂM 2013

NĂM 2014


 

ĐH Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2013 Trường mới có điểm Trường sắp có điểm

THÔNG BÁO: Từ ngày 2/8/2014, các trường ĐH- CĐ Bắt đầu công bố ĐIỂM CHUẨN 2014, đăng ký nhận điểm chuẩn sớm nhất và chính xác nhất, soạn:
DTD DC MãTrường gửi  8577
nhận điểm thi, soạn:
DTD SốBD gửi  8577
Ghi chú: Điểm thi đại học cao đẳng năm 2014 Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội liên tục được cập nhật trên xemdiemthi.edu.vn phục vụ cho việc tra cứu điểm thi ĐH Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2014 online/ trực tuyến.

TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2013


Họ tên hoặc SBD (phần số):

Về trang chủ tra điểm thi đại học năm 2013

NHẬN ĐIỂM THI ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI SỚM NHẤT, SOẠN TIN:


DTD SốBáoDanh Gửi 8577

Ví dụ: Để tra điểm thi của thí sinh có Số báo danh là QHFA01234
Soạn tin: DTD QHFA01234 gửi 8577

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2013

Điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội - QHF năm 2013 tại xemdiemthi.edu.vn được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất ngay sau khi có kết quả chấm thi của Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2013 được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo
Nếu bạn không tìm thấy điểm thi của mình, nguyên nhân có thể do:
- Số báo danh hoặc họ tên bạn nhập chưa chính xác. Với số báo danh, tốt nhất bạn chỉ cần nhập phần số
- Điểm thi trường bạn chưa được cập nhật đầy đủ (thiếu khối thi)

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội - QHF năm 2013, điểm thi ĐH Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội 2013 online/ trực tuyến 24h, diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013, diemthi QHF 2013, diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013 online/ truc tuyen
Xem điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội - QHF năm 2013, xem điểm thi ĐH Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội 2013 sớm nhất/ nhanh nhất xem điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2013 online/ trực tuyến 24h, xem diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013, xemdiemthi QHF 2013, xem diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013 online/ truc tuyen
Tra điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội - QHF năm 2013, tra điểm thi ĐH Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội 2013 sớm nhất/ nhanh nhất tra điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2013 online/ trực tuyến 24h, tra diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013, tradiemthi QHF 2013, tra diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013 online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội - QHF năm 2013, tra cứu điểm thi ĐH Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội 2013 sớm nhất/ nhanh nhất tra cứu điểm thi Đại học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2013 online/ trực tuyến 24h, tra cuu diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013, tracuudiemthi QHF 2013, tra cuu diem thi Dai hoc Ngoai Ngu - Dh Quoc Gia Ha Noi nam 2013 online/ truc tuyen
 
 

 
Copyright (C) xemdiemthi.edu.vn 2014

Mã trường đại học 2014  Mã tỉnh/ tp 2014 


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ