Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

Trang chủ > Thủ khoa đại học
 

XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

NĂM 2015

NĂM 2016


 

Danh sách trường ĐH - CĐ


 

XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC

Thủ khoa đại học 2016
Thủ khoa đại học 2015

NHẬN DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC TỰ ĐỘNG QUA SMS, SOẠN TIN:


MãTrường Gửi

Ví dụ: Để nhận danh sách thủ khoa trường BKA
Soạn tin: BKA gửi

HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC TỪ XEMDIEMTHI.EDU.VN

Bước 1. Chọn năm muốn xem danh sách thủ khoa:

Thủ khoa đại học cao đẳng năm 2016
Thủ khoa đại học cao đẳng năm 2015

Bước 2. Chọn trường đại học/ cao đẳng/ học viện cần tra từ danh sách bên trái


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG TỪ XEMDIEMTHI.EDU.VN

Danh sách thủ khoa đại học - cao đẳng tại xemdiemthi.edu.vn được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất ngay sau khi có kết quả chấm thi của các trường đai học/ cao đẳng được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa cao đẳng, điểm thủ khoa đại học cao đẳng, xem diem thu khoa dai hoc cao dang, thu khoa dai hoc - cao dang
Tra danh sách thủ khoa cao đẳng, tra diem thu khoa dai hoc cao dang
 
 

 
Copyright (C) xemdiemthi.edu.vn 2015

Mã trường đại học 2015  Mã tỉnh/ tp 2015 


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ