Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

1 fan đi vòng xung quanh Trái Đất bởi xe hơi cùng với vận tốc 60 km/h.Hỏi bạn kia đi trọn 1 vòng xung quanh Trái Đất theo mặt đường xích đạo mất hết bao nhiêu giờ


*

mặt đường xích đạo TĐ lâu năm khoảng chừng 40075 km

=> tín đồ đó đi 1 vòng TĐ theo đường xích đạo mất:

40075 : 60 = khoảng 668 giờMột bạn đi vòng xung quanh trái đất bởi xe hơi với vận tốc 60 km/h. Hỏi fan đó đi trọn một vòng xung quanh trái khu đất theo con đường xích đạo mất hết bao nhiêu giờ?

Một tín đồ đi tàu cùng với tốc độ 450km/h,mong mỏi đi hết một vòng quanh Trái Đất theo con đường Xích Đạo thì đề nghị đi từng nào ngày ? (Giả sử 1 ngày đi liên tiếp vào 24h)

Giúpmìnhvới!Gấp!


mặt đường Xích đạo của Trái đất là 40076 km.

Bạn đang xem: 1 vòng trái đất bao nhiêu km

muốn tính thời hạn dựa vào tốc độ cùng quãng con đường ta bao gồm bí quyết (học tập hồi lớp 5 rùi nha, đừng gồm ai quên đó)

thời hạn = quãng mặt đường : vận tốc

vào đó:

quãng đường=40076 km

vận tốc=450 km/h

thời gian=?

từ đó, ta có: 40076 : 450 = 89,0577... (giờ)

người kia đi hết số ngày là: 89,0577..:24= 3,710...

=> Vậy người đó đi trong 3 ngày với còn dư 1 ít thời gian

(nghịch thui chđọng em bắt đầu hok lớp 6 à)


Trái Đất xoay một vòng xung quanh của chính nó vào thời hạn 24 tiếng. Bán kính Trái Đất: R = 6400 km. Gia tốc hướng trung ương của một điểm sinh sống xích đạo Trái Đất là

A. 2,65. 10 - 3 m / s 2

B. 33,85. 10 - 3 m / s 2

C. 25,72. 10 - 3 m / s 2

D. 37,56. 10 - 3 m / s 2


Chọn lời giải B

Tốc độ góc của một điểm nghỉ ngơi xích đạo Trái Đất:

*
*

Gia tốc phía trọng điểm của một điểm nghỉ ngơi xích đạo Trái Đất

*
=33,85. 10 - 3 m / s 2


Trái Đất quay quanh Mặt Ttách một vòng vào thời gian 1 năm (trung bình là 365 ngày). Biết tốc độ cù của Trái Đất bởi 108000 km/h. Lấy π ≈ 3,14 thì giá trị vừa đủ bán kính tiến trình của Trái Đất quanh Mặt Ttránh là bao nhiêu?


Trái đất xoay một vòng quanh của nó trong thời hạn 24 giờ. Bán kính Trái đất bởi 6400 km. Gia tốc hướng chổ chính giữa của một điểm ở xích đọa Trái khu đất là

A.

Xem thêm: Ăn Gì De Nhiều Sữa Sau Sinh Mổ, Ăn Gì Lợi Sữa Sau Sinh Mổ

2 , 65 . 10 - 3 m / s 2

B. 33 , 85 . 10 - 3 m / s 2

C. 25 , 72 . 10 - 3 m / s 2

D. 37 , 56 . 10 - 3 m / s 2


Trái khu đất tảo một vòng quanh của chính nó vào thời hạn 24 tiếng. Bán kính Trái khu đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng trung ương của một điểm ngơi nghỉ xích đọa Trái khu đất là

A.2,65.10-3m/s2

B.33,85.10-3m/s2

C.25,72.10-3m/s2

D.37,56.10-3m/s2


Trái khu đất quay một vòng xung quanh của chính nó trong thời gian 24 tiếng. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng trung ương của một điểm sinh hoạt xích đọa Trái khu đất là

A. 2 , 65 . 10 - 3 m / s 2

B. 33 , 85 . 10 - 3 m / s 2

C. 25 , 72 . 10 - 3 m / s 2

D. 37 , 56 . 10 - 3 m / s 2


Trái khu đất con quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 tiếng. Bán kính Trái khu đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng trung ương của một điểm ngơi nghỉ xích đọa Trái đất là:

A.2,65. 10 - 3 m/ s 2

B.33,85. 10 - 3 m/ s 2

C. 25,72. 10 - 3 m/ s 2

D.37,56. 10 - 3 m/ s 2


chúng ta nói rõ giải pháp giải nhá

1. một bánh xe cộ đính sản phẩm có đường kính 75 centimet.Hỏi xe pháo thêm thiết bị đã đi được bao nhiêu mét trường hợp bánh xe cộ lnạp năng lượng cùng bề mặt khu đất đươc 100 vòng, 1000 vòng?

2. Trái Đất nghỉ ngơi cáchphương diện ttách 150 000 000 km. Trong 1 năm Trái Đất chuyển động ( quay ) được một vòng bao phủ khía cạnh trời. Tính quãng con đường Trái Đất dịch chuyển được trongmột năm ( Gỉa sử Trái Đất xoay quanh phương diện trời theo một quy trình Elip )