*

Bạn đang xem: Bình Phước : Cổng Thông Tin Điện Tử

*

*

*

Tham vấn cộng đồng report đánh giá chỉ tác động môi trường xung quanh dự án cụm công nghiệp Thanh Phú


*

túng thiếu thư thức giấc ủy Nguyễn to gan lớn mật Cường tiếp cùng đối thoại cùng với công dân


Bảo đảm cung ứng, kiểm soát ngặt nghèo giá thuốc khám chữa cúm mùa

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát ngặt nghèo giá thuốc chữa bệnh cúm mùa


Thực hiện thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng thiết yếu phủ

Thực hiện thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng chính phủ


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 30/7/2022)


Công văn kiến nghị phối hợp đưa thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc bản địa thiểu số.

Công văn ý kiến đề nghị phối hợp báo tin về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.


Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin chống COVID-19 liều nói lại đợt 12 cho những người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch phân chia và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều kể lại lần 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022


Tiếp tục đẩy nhanh giai đoạn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh quy trình tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19


Công điện về bức tốc công tác tiêm vắc xin chống Covid 19

Công năng lượng điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin chống Covid 19


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 24/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)


Tăng cường công tác làm việc phòng, phòng dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng, phòng dịch Covid-19


Tạm ngừng, ngừng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tư vấn du học

Tạm ngừng, kết thúc kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tư vấn du học


Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa phận tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 16/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 08/7/2022)


Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin chống Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ nhỏ từ 12 mang lại 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin chống Covid-19 liều đề cập lại (mũi 3) cho trẻ nhỏ từ 12 mang lại 17 tuổi trên địa phận tỉnh Bình Phước


Thực hiện thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng chính phủ

Thực hiện thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng chủ yếu phủ


Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của bộ Y tế

Thực hiện nay Công năng lượng điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của cục Y tế


Xem thêm: Phẫu Thuật Chuyển Giới ( Nữ Chuyển Giới Thành Nam Ở Việt Nam )

Cung cấp cho Danh sách những điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 rứa định, lưu động trên địa phận tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu cồn trên địa bàn tỉnh


Tăng cường công tác làm việc phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác làm việc phòng, chống dịch COVID-19


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 02/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 02/7/2022)


Công tác bảo quản, áp dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, áp dụng vắc xin chống Covid-19


Kết luận của Phó quản trị UBND tỉnh nai lưng Tuyết Minh tại cuộc họp trực con đường đến cấp cho xã về công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa phận tỉnh

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh nai lưng Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Phúc đáp đề xuất về quy trình, thủ tục, văn bạn dạng thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của trạm xá Công an tỉnh

Phúc đáp ý kiến đề xuất về quy trình, thủ tục, văn phiên bản thông báo thỏa mãn nhu cầu GSP đối với kho bảo quản thuốc của trạm xá Công an tỉnh


Biên phiên bản cuộc họp bảo đảm nguồn đáp ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp bảo đảm an toàn nguồn đáp ứng dịch truyền Dextran Injection


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 27/6/2022)


Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection


Thực hiện nay Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng chính phủ

Thực hiện tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng chính phủ


Đẩy nhanh giai đoạn tiêm vắc xin chống COVID-19

Đẩy nhanh giai đoạn tiêm vắc xin phòng COVID-19


Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 18/6/2022)


Thực hiện nay Công năng lượng điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của bộ Y tế

Thực hiện tại Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của bộ Y tế


Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của bạn CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco


Giá vật bốn y tế sử dụng chạy thận nhân tạo

Giá vật tứ y tế sử dụng chạy thận nhân tạo


Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19


Giải thể những khu phương pháp ly triệu tập trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu giải pháp ly triệu tập trên địa bàn tỉnh


Giải thể khám đa khoa dã chiến số 2 điều trị người bệnh dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể khám đa khoa dã chiến số 2 điều trị người bị bệnh dương tính Covid-19 thức giấc Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)


KẾ HOẠCH phân chia và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 cho dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin chống COVID-19 (Moderna) mũi 2 dịp 5 cho trẻ nhỏ từ 6 mang lại dưới 12 tuổi năm 2022


Công điện về việc tăng cường tiếp nhấn và xúc tiến tiêm vắc xin chống COVID-19

Công điện về việc tăng tốc tiếp thừa nhận và thực thi tiêm vắc xin chống COVID-19


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 11/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)


Đẩy nhanh quy trình tiến độ tiêm chủng vắc xin chống Covid-19

Đẩy nhanh quy trình tiêm chủng vắc xin chống Covid-19