DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Mã trường: TCT; Tổng tiêu chí tuyển sinh: 6.860

(Nhấp vào các tên ngành để thấy thông tin ra mắt về ngành)

1. Lịch trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)

tt

Mã ngành

thương hiệu ngành, học phí

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

Điểm trúng tuyển năm 2020

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Chỉ tiêu

Tổ hợp

học bạ

Điểm thi

1

7420201T

technology sinh học (CTTT) 2,2 lần khoản học phí CTĐT đại trà

40

A01, B08, D07

40

A00, A01, B00, B08, D07

19,50

16,00

2

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 2,2 lần ngân sách học phí CTĐT đại trà

40

40

19,50

15,00

3

7510401C

công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

16,00

4

7540101C

technology thực phẩm (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,75

15,25

5

7580201C

chuyên môn xây dựng (CLC) 30 triệu đồng/năm học

40

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

19,75

15,00

6

7520201C

kỹ thuật điện (CLC)

30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

15,00

7

7340201C

Tài chính-Ngân hàng (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

21,00

21,00

8

7480201C

technology thông tin (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

22,25

20,00

9

7340120C

marketing quốc tế (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

24,00

23,00

10

7220201C

ngôn ngữ Anh (CLC)

30 triệu đồng/năm

80

D01, D14, D15

40

D01, D14, D15, D66

23,00

20,50

 

2. Chương trình huấn luyện đại trà

tt

Mã ngành

tên ngành (chuyên ngành - giả dụ có)

Chỉ tiêu

Mã tổ vừa lòng xét tuyển

Điểm trúng tuyển năm 2020 (Học bạ)

Điểm trúng tuyển năm 2020 (Điểm thi)

 

các ngành giảng dạy giáo viên (chỉ xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2 cùng 4)

1

7140202

giáo dục đào tạo Tiểu học

80

A00, C01, D01, D03

25,00

22,25

2

7140204

giáo dục đào tạo Công dân

60

C00, C19, D14, D15

22,75

21,00

3

7140206

giáo dục và đào tạo Thể chất

60

T00, T01, T06

19,50

17,50

4

7140209

Sư phạm Toán học

80

A00, A01, B08, D07

26,50

24,00

5

7140210

Sư phạm Tin học

60

A00, A01, D01, D07

20,50

18,50

6

7140211

Sư phạm đồ gia dụng lý

60

A00, A01, A02, D29

21,00

18,50

7

7140212

Sư phạm Hóa học

60

A00, B00, D07, D24

22,75

22,25

8

7140213

Sư phạm Sinh học

60

B00, B08

24,00

18,50

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

80

C00, D14, D15

23,75

22,50

10

7140218

Sư phạm kế hoạch sử

60

C00, D14, D64

24,25

19,00

11

7140219

Sư phạm Địa lý

60

C00, C04, D15, D44

21,00

22,25

12

7140231

Sư phạm tiếng Anh

80

D01, D14. D15

26,00

23,75

13

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

60

D01, D03, D14, D64

23,00

18,50

Kỹ thuật và technology  (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 với 6)

14

7510401

công nghệ kỹ thuật hóa học

120

A00, A01, B00, D07

22,25

19,00

15

7520309

Kỹ thuật thiết bị liệu

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

16

7510601

cai quản công nghiệp

100

A00, A01, D01

25,00

22,50

17

7520103

chuyên môn cơ khí, tất cả 2 chăm ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí Ô tô.

Bạn đang xem: Các ngành khối b đại học cần thơ

180

A00, A01

25,25

23,25

18

7520114

chuyên môn cơ điện tử

80

A00, A01

24,00

21,50

19

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa

90

A00, A01

25,00

21,50

20

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

80

A00, A01

20,00

16,50

21

7580201

chuyên môn xây dựng

200

A00, A01

24,50

21,00

22

7580202

kỹ thuật xây dựng công trình thủy

40

A00, A01

19,50

15,00

23

7580205

nghệ thuật xây dựng công trình giao thông

40

A00, A01

19,50

15,00

24

7520201

Kỹ thuật điện

100

A00, A01, D07

23,50

20,00

 

laptop và technology thông tin  (xét tuyển theo thủ tục 1, 2, 3 và 6)

25

7480101

công nghệ máy tính

80

A00, A01

24,00

21,00

26

7480106

Kỹ thuật thứ tính

70

A00, A01

21,00

16,50

27

7480102

Mạng máy tính và media dữ liệu

70

A00, A01

20,00

16,50

28

7480103

chuyên môn phần mềm

120

A00, A01

25,50

22,50

29

7480104

khối hệ thống thông tin

70

A00, A01

21,00

19,00

30

7480201

technology thông tin, bao gồm 2 siêng ngành:

- technology thông tin

- Tin học ứng dụng

140

A00, A01

27,50

24,25

31

7480201H

công nghệ thông tin – học tập tại khu vực Hòa An

40

A00, A01

19,50

18,00

tởm tế, kinh doanh và cai quản - quy định  (xét tuyển theo cách làm 1, 2, 3 và 6)

32

7340301

Kế toán

60

A00, A01, C02, D01

27,50

25,00

33

7340302

Kiểm toán

50

A00, A01, C02, D01

26,00

24,00

34

7340201

Tài chính-Ngân hàng

50

A00, A01, C02, D01

27,50

24,75

35

7340101

quản ngại trị ghê doanh

80

A00, A01, C02, D01

28,00

25,25

36

7340101H

quản ngại trị kinh doanh – học tại quần thể Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

20,00

22,75

37

7810103

quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành

80

A00, A01, C02, D01

27,25

24,25

38

7340115

Marketing

60

A00, A01, C02, D01

27,75

25,00

39

7340121

khiếp doanh yêu đương mại

60

A00, A01, C02, D01

27,00

24,75

40

7620114H

gớm doanh nông nghiệp – học tập tại quần thể Hòa An

80

A00, A01, C02, D01

19,50

15,00

41

7340120

kinh doanh quốc tế

60

A00, A01, C02, D01

28,25

25,75

42

7620115

kinh tế tài chính nông nghiệp

60

A00, A01, C02, D01

23,00

22,50

43

7620115H

gớm tế nông nghiệp & trồng trọt – học tập tại khu Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

19,50

15,75

44

7850102

tài chính tài nguyên thiên nhiên

60

A00, A01, C02, D01

19,50

21,50

45

7310101

gớm tế

60

A00, A01, C02, D01

26,75

24,50

46

7380101

Luật, tất cả 3 chuyên ngành:

- nguyên lý Hành chính

- lý lẽ Tư pháp

- qui định Thương mại

200

A00, C00, D01, D03

26,25

24,50

47

7380101H

Luật (chuyên ngành vẻ ngoài Hành chính) – học tại quần thể Hòa An

40

A00, C00, D01, D03

21,50

22,50

Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, môi trường thiên nhiên và tài nguyên  (xét tuyển theo cách tiến hành 1, 2, 3 và 6)

48

7540101

technology thực phẩm

170

A00, A01, B00, D07

26,50

23,50

49

7540105

technology chế trở thành thủy sản

120

A00, A01, B00, D07

22,00

17,00

50

7540104

technology sau thu hoạch

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

51

7620105

Chăn nuôi

100

A00, A02, B00, B08

19,50

15,00

52

7640101

Thú y

120

B00, A02, D07, B08

26,00

22,25

53

7620110

Khoa học cây trồng, gồm 2 siêng ngành: - kỹ thuật cây trồng. - Nông nghiệp công nghệ cao.

120

A02, B00, B08, D07

19,50

15,00

54

7620109

Nông học

60

B00, B08, D07

19,50

15,00

55

7620112

Bảo vệ thực vật

140

B00, B08, D07

20,00

16,00

56

7440301

khoa học môi trường

80

A00, A02, B00, D07

19,50

15,00

57

7850101

cai quản tài nguyên và môi trường

80

A00, A01, B00, D07

19,50

18,00

58

7520320

nghệ thuật môi trường

60

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

59

7850103

quản lý đất đai

90

A00, A01, B00, D07

20,50

18,00

60

7620113

công nghệ rau trái cây và cảnh quan

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

61

7620103

Khoa học khu đất (chuyên ngành làm chủ đất và công nghệ phân bón)

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

62

7620301

Nuôi trồng thủy sản

200

a00, B00, B08, D07

19,50

16,00

63

7620302

căn bệnh học tập thủy sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

64

7620305

quản lý thủy sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

công nghệ sự sống - Khoa học tự nhiên và thoải mái - Hóa dược  (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 cùng 6)

65

7460112

Toán ứng dụng

50

A00, A01, B00

19,50

15,00

66

7420101

Sinh học

70

A02, B00, B03, B08

19,50

15,00

67

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

19,50

15,00

68

7720203

Hóa dược

80

A00, B00, C02, D07

27,75

24,75

69

7420203

Sinh học tập ứng dụng

70

A00, A01, B00, B08

19,50

15,00

70

7420201

Công nghệ sinh học

200

A00, B00, B08, D07

24,00

21,00

71

7520401

đồ vật lý kỹ thuật

50

A00, A01, A02, C01

19,50

15,00

ngôn từ và văn hóa nước ngoài - Xă hội nhân bản  (xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2, 3 cùng 6)

72

7229030

Văn học

80

C00, d01, D14, D15

23,75

22,00

73

7310630

Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch)

80

C00, D01, D14, D15

26,25

24,50

74

7310630H

Việt nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch) – học tại khu Hòa An

40

C00, D01, D14, D15

21,50

22,50

75

7220201

Ngôn ngữ Anh, có 2 siêng ngành: - ngôn ngữ Anh. - Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Tủ Bếp Tiếng Anh Là Gì ? Tủ Bếp Trong Tiếng Anh Là Gì

100

D01, D14, D15

26,75

24,50

76

7220201H

Ngôn ngữ Anh – học tại quần thể Hòa An

40

D01, D14, D15

21,75

22,25

77

7220203

Ngôn ngữ pháp

40

D01, D03, D14, D64

19,50

17,00

78

7320201

Thông tin – thư viện

40

A01, D01, D03, D29

19,50

18,50

79

7229001

Triết học

40

C00, C19, D14, D15

19,50

22,00

80

7310201

chủ yếu trị học

40

C00, C19, D14, D15

24,00

24,00

81

7310301

Xă hội học

60

A01, C00, C19, D01

25,00

24,00

Ghi chú:

1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng khiếu.

2. Đối với những mã ngành tuyển chọn sinh học tại khu Hòa An:

- Khu Hòa An là một trong những cơ sở huấn luyện và đào tạo của trường ĐHCT, nơi trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị trấn Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. đề nghị Thơ 45 km)

- Sinh viên học tập tại quần thể Hòa An là sinh viên đh chính quy của trường ĐHCT (do Khoa trở nên tân tiến Nông làng mạc quản lý). Công tác đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học tập phí, cơ chế chính sách và bằng cấp hoàn toàn y hệt như sinh viên học tập tại đề nghị Thơ. Khi trúng tuyển, đều sinh viên này đã học năm thứ nhất và năm thứ tư tại buộc phải Thơ, các năm còn sót lại học tại khu vực Hòa An.

- ký túc xá tại khu vực Hòa An: 450 chỗ.

Đối với các ngành có từ 2 chăm ngành trở lên: thí sinh đk tuyển sinh theo ngành, sau khoản thời gian trúng tuyển với nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 siêng ngành theo học.