Những cấu trúc Enough to, Too to, So that với Such that chắc rằng đã rất gần gũi với những bạn đang học tiếng Anh. Tuy nhiên liệu rằng các bạn đã hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng của Enough to, Too to, So that với Such that chưa?

*
*
*
*
*
Bài tập vận dụng cấu trúc

Bài tập

Bài tập 1

Điền từ còn thiếu vào vị trí trống. Sử dụng kết cấu too to với enough to.

Bạn đang xem: Cách dùng so such too enough

He wasn’t heavy______Become a navy soldier.I’m_____busy_____eat with you tonight.The Shirt isn’t good_____.He’s not patient______be a doctor.It’s 1 pm. It’s_____late_____the museum.He couldn’t run fast_____catch the bus.It’s nice_____go outside.We have______seats for all people here.She’s_____busy_____come up to lớn our các buổi party tonight.We haven’t_____people_____form four groups.Anna is_____young_____drive a car.There is_____flour_____make thirty loads of bread.we were_____far away_____turn around.The cellar was_____dark for him_____see.The tea is_____cold for me_____drink.Bài tập 2

Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

It was such an expensive house that nobody can buy it.The food was so good that we ate all of it.The patient was too weak khổng lồ get up.The bag was very heavy. She couldn’t carry it.He is very old. He can’t run.She is very young. She can’t go to school.

Xem thêm: Những Cách Gặp Ma Dễ Nhất - 10 Cách Để Nhìn Thấy Ma Mà Người Xưa Thường Dùng

Đáp án

Đáp án bài 1He wasn’t heavyenoughtoBecome a navy soldier.I’mtoobusytoeat with you tonight.The Shirt isn’t goodenough.He’s not patientenough tobe a doctor.It’s 1 pm. It’stoolatetothe museum.He couldn’t run fastenough tocatch the bus.It’s niceenough togo outside.We haveenoughseats for all people here.She’stoobusytocome up to lớn our buổi tiệc ngọt tonight.We haven’tenoughpeopletoform four groups.Anna istooyoungtodrive a car.There isenoughflourtomake thirty loads of bread.we weretoofar awaytoturn around.The cellar wastoodark for himtosee.The tea istoocold for metodrink.Đáp án bài xích 2The house was so expensive that nobody can buy it.It was such good food that we ate all of it.The patient was so weak that he couldn’t get up.The bag was so heavy that she can’t carry it.He is so old that he can’t run.She is so young that she can’t go khổng lồ school.

Những kiến thức và kỹ năng về cấu trúc và phương pháp dùng Enough to, Too to, So That, Such That đã có được xemdiemthi.edu.vn tổng hợp tương đối đầy đủ nhất để các bạn học tập. Kèm theo đó còn tồn tại bài tập và câu trả lời để bạn luyện có tác dụng bài sau thời điểm ôn tập con kiến thức. Chúc chúng ta học tập thật tốt.