Lý thuyết Hóa 10 bài bác 1. Nguyên tố nguyên tử

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ

1. Electron

a) Sự tìm thấy electron

- Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, fan Anh) vẫn tìm ra tia âm cực.

Bạn đang xem: Cấu tạo nguyên tử lớp 10

- Tia âm rất là chùm phân tử vật hóa học có trọng lượng và vận động với gia tốc lớn. Các hạt chế tạo ra thành tia âm cực mang điện tích âm cùng được call là những electron, kí hiệu là e.

b) khối lượng và năng lượng điện của electron

*

2. Sự đưa ra hạt nhân nguyên tử

- Năm 1911, E.Rutherford (Rơ-dơ-pho, bạn Anh) đã minh chứng rằng:

+ Nguyên tử có cấu trúc rỗng, phần có điện tích dương là hạt nhân có size rất nhỏ tuổi so với kích thước nguyên tử.

+ bao phủ hạt nhân có các electron hoạt động rất nhanh làm cho lớp vỏ nguyên tử.

+ khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân (vì trọng lượng e rất nhỏ).

3. Cấu tạo của phân tử nhân nguyên tử

a) Sự tìm thấy proton

- Năm 1918, Rutherford sẽ tìm thấy hạt proton (kí hiệu p) trong hạt nhân nguyên tử:

*

b) Sự tìm thấy nơtron

- Năm 1932, J.Chadwick (Chat-uých) vẫn tìm ra hạt nơtron (kí hiệu nn) trong phân tử nhân nguyên tử:

*

c) cấu trúc của hạt nhân nguyên tử

- hạt nhân nguyên tử được chế tạo thành bởi những proton với nơtron. Bởi vì nơtron không với điện, số proton trong phân tử nhân phải bởi số đơn vị chức năng điện tích dương của hạt nhân và thông qua số electron quay bao quanh hạt nhân.

Xem thêm: Tổng Hợp Món Ăn Dân Dã Miền Nam, Món Ăn Miền Nam

⟺ Σp = Σe

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ

1. Kích thước

- fan ta dùng đơn vị chức năng nanomet (nm) tuyệt angstrom (Ao) để biểu thị kích thước nguyên tử.

*

a) Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hiđro, bán kính khoảng 0,053nm.

b) Đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính phân tử nhân khoảng chừng 10000 lần 

*

c) Đường kính của electron cùng proton khoảng 10−8nm.

2. Khối lượng

- Do cân nặng thật của 1 nguyên tử quá bé, fan ta dùng đối kháng vị cân nặng nguyên tử uu (đvC) để thể hiện khối lượng của nguyên tử, phân tử và những hạt proton, nơtron, electron.

- 1u bởi 1/2 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12. Nguyên tử này có khối lượng 19,9265.10−27kg.