(VOV5) - Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên chủ tịch nước, nguyên cố kỉnh vấn Ban chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem: Chủ tịch nước lê đức anh


*
Nguyên chủ tịch nước, Đại tướng tá Lê Đức Anh

Quá trình công tác:

Năm 1937, đồng chí tham gia trào lưu dân công ty ở Phú Vang (tỉnh vượt Thiên Huế); mon 5/1938, bạn hữu được hấp thụ vào Đảng cùng sản Đông Dương.

Năm 1939 - 1943, địch khủng cha mạnh, mất liên lạc, đồng chí vào Hội An, Đà Lạt, Lộc Ninh, Thủ Dầu Một tham gia vận động trong những hội Ái hữu.

Tháng 3/1944, bè bạn bắt liên hệ được với tổ chức và được giao nhiệm vụ hoạt động trong những nghiệp đoàn cao su đặc ở Lộc Ninh, Quảng Lợi, Xa Can, Xa Cát.

Đầu năm 1945, đồng chí được giao trọng trách tổ chức lực lượng trung kiên trong các nghiệp đoàn, sẵn sàng đấu tranh võ trang.

Tháng 8/1945, bằng hữu được phân công phụ trách chỉ đạo khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền ở các đồn điền cao su và nhị huyện Hớn Quản, Bù Đốp, tỉnh giấc Bình Phước. Thời hạn này, đồng minh tham gia Quân đội, chỉ đạo giành tổ chức chính quyền ở Lộc Ninh, tham gia tỉnh uỷ lâm thời, phụ trách quân sự phía Bắc tỉnh giấc Thủ Dầu Một.

Tháng 11/1946 mang lại tháng 10/1948, bằng hữu làm chính trị viên bỏ ra đội 1 (sau là Trung đoàn 301), Trung đoàn Uỷ viên, tỉnh uỷ viên Thủ Dầu Một.

Tháng 10/1948 cho tháng 12/1948, đồng chí làm tham vấn trưởng quần thể 7, Quân khu Uỷ viên.

Tháng 01/1949 cho tháng 10/1949, bè bạn làm tham vấn trưởng khu 8, Quân khu Uỷ viên.

Tháng 11/1949 cho tháng 5/1950, bè bạn làm tham vấn trưởng Quân khu thành phố sài gòn - Chợ lớn, Quân khu vực Uỷ viên.

Tháng 6/1950 mang lại tháng 12/1950, bằng hữu làm tư vấn trưởng khu vực 7.

Tháng 01/1951, bạn bè làm tham mưu phó cỗ Tư lệnh phái mạnh Bộ.

Tháng 5/1955, bè bạn được chỉ định giữ chức Phó viên trưởng viên Tác chiến, cỗ Tổng tư vấn Quân đội quần chúng Việt Nam.

Tháng 10/1957, đồng minh được chỉ định giữ chức cục phó trước tiên Cục Quân lực, cỗ Tổng tư vấn Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Tháng 12/1958, bạn bè được Đảng, nhà nước phong quân hàm Đại tá Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Tháng 8/1961, bạn hữu được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng viên Quân lực, cỗ Tổng tham vấn Quân đội dân chúng Việt Nam.

Tháng 8/1963, bằng hữu được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Tháng 8/1965, bạn bè được bổ nhiệm giữ chức tham mưu trưởng cỗ Tư lệnh miền Nam, Uỷ viên Quân uỷ Miền.

Năm 1968, bè bạn giữ chức Phó tứ lệnh bộ Tư lệnh miền Nam, Uỷ viên Quân uỷ Miền.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Y Dược Huế 2020, Học Phí Các Trường Đại Học Y Dược Năm 2020

Năm 1969, bè bạn giữ chức tứ lệnh khu vực 9, Phó bí thư khu vực uỷ.

Năm 1974, bằng hữu giữ chức Phó tứ lệnh bộ Tư lệnh miền Nam, Uỷ viên Quân uỷ Miền. Đồng chí được Đảng, đơn vị nước thăng quân hàm tự Đại tá lên Trung tướng mạo Quân team nhân dân nước ta (tháng 4/1974).

Năm 1975, bạn hữu giữ chức Phó bốn lệnh chiến dịch hồ chí minh kiêm bốn lệnh cánh quân Tây Nam.

Tháng 5/1976, bạn bè được bổ nhiệm giữ chức bốn lệnh Quân khu vực 9, bí thư Quân khu vực uỷ.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần lắp thêm IV (tháng 12/1976), đồng minh được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Tháng 6/1978, bằng hữu được chỉ định giữ chức bốn lệnh kiêm chính uỷ Quân khu 7, Uỷ viên thường vụ Quân uỷ Trung ương.

Tháng 01/1981, đồng minh được Đảng, đơn vị nước thăng quân hàm Thượng tướng mạo Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Tháng 6/1981, bạn hữu được chỉ định giữ chức sản phẩm trưởng bộ Quốc phòng kiêm tư lệnh Quân tình nguyện nước ta tại Campuchia.

Tại Đại hội Đảng việt nam lần lắp thêm V (tháng 3/1982), bạn bè được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương bầu làm Uỷ viên Bộ chủ yếu trị.

Tháng 12/1984, đồng chí được Đảng, công ty nước thăng quân hàm Đại tướng mạo Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng nước ta lần sản phẩm công nghệ VI (tháng 12/1986), bạn bè được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương bầu làm Uỷ viên Bộ chủ yếu trị, duy trì chức lắp thêm trưởng cỗ Quốc phòng, Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Tháng 02/1987, bằng hữu được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, Phó túng thiếu thư Đảng uỷ quân sự Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần vật dụng VII (tháng 6/1991), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành trung ương bầu làm Uỷ viên Bộ bao gồm trị, túng thư trung ương Đảng.

Tháng 9/1992, trên Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX, đồng minh được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hoà buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần đồ vật VIII (tháng 6/1996), bằng hữu tiếp tục được thai lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng được Ban Chấp hành tw bầu vào Bộ chủ yếu trị, có tác dụng Thường vụ Bộ thiết yếu trị.

Tháng 12/1997, tại hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng lần thứ tư khoá VIII, bạn bè xin thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương Đảng, thôi giữ chức chủ tịch nước cùng hoà làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam, được Ban Chấp hành trung ương Đảng suy tôn làm thế vấn Ban Chấp hành tw Đảng mang lại tháng 4/2001.

Đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng các khoá IV, V, VI, VII, VIII; túng thư trung ương Đảng khoá VII; Uỷ viên Bộ thiết yếu trị các khoá V, VI, VII, VIII; thường vụ Bộ thiết yếu trị khoá VIII; chủ tịch nước cùng hoà làng hội nhà nghĩa nước ta (từ mon 9/1992 mang lại tháng 12/1997); cố vấn Ban Chấp hành trung ương Đảng (từ năm 1997 mang lại tháng 4/2001); Đại biểu Quốc hội những khoá VI, VIII, IX.

Do tất cả công lao lớn lớn đối với sự nghiệp giải pháp mạng vinh quang của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng cùng Nhà nước tặng kèm thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và những huân, huy chương cao thâm khác của nước ta và quốc tế.