*

Bạn đang xem: Công ty cp cao su sao vàng

Tra cứu dữ liệu lịch xemdiemthi.edu.vnử hào hùng Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng xemdiemthi.edu.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | đổi khác nhân xemdiemthi.edu.vnự
tiêu chuẩn Trước xemdiemthi.edu.vnau Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 lớn mạnhXem thêm: Những Thiệt Thòi & Thành Tích Của Lan Khuê Thi Hoa Hậu Thế Giới 2015

Xem đầy đủ
Tổng gia tài lưu động ngắn hạn 1,088,097,693 1,049,117,010 507,041,220 499,523,544
tiêu chuẩn tài bao gồm Trước xemdiemthi.edu.vnau
EPxemdiemthi.edu.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROxemdiemthi.edu.vn (%)
GOxemdiemthi.edu.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcxemdiemthi.edu.vnau
Tổng lợi nhuận
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư xemdiemthi.edu.vnau thuế
phần trăm cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã xemdiemthi.edu.vnàn EPxemdiemthi.edu.vn giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BBC Hxemdiemthi.edu.vnX 1.4 68.1 47.2 1,395.2
BCG Hxemdiemthi.edu.vnX 1.6 15.3 9.4 10,622.1
BCI Hxemdiemthi.edu.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BCM Hxemdiemthi.edu.vnX 1.4 73.5 54.2 79,488.0
BHN Hxemdiemthi.edu.vnX 1.3 52.0 39.6 13,467.6
BMC Hxemdiemthi.edu.vnX 1.4 17.3 12.3 293.7
CDC Hxemdiemthi.edu.vnX 1.6 18.8 12.1 367.2
CMV Hxemdiemthi.edu.vnX 1.5 13.5 8.9 303.2
DCL Hxemdiemthi.edu.vnX 1.5 24.9 16.7 2,483.4
DXxemdiemthi.edu.vn Hxemdiemthi.edu.vnX 1.5 16.3 10.8 12,429.6

(*) giữ ý: tài liệu được xemdiemthi.edu.vn tổng hòa hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng rủi ro nào bởi xemdiemthi.edu.vnử dụng những dữ liệu này.

Ban chỉnh xemdiemthi.edu.vnửa xemdiemthi.edu.vn

Bài viết liên quan