Thiết kế công nghiệp(gồm 03 chăm ngành:Thiết kế nội thất,Thiết kếthời trang,Thiết kếđồ họa)

30

20,35

Hình họa (H00, H01, H06): 7,50

1

2

Kế toán

30

19,50

Toán (A00, A01, D01): 6,80

1

3

Tài thiết yếu - Ngân hàng

30

18,65

Toán (A00, A01, D01): 5,40

4

4

Quản trị tởm doanh

30

18,90

Toán (A00), giờ Anh (A01, D01): 7,20

5

5

Luật

30

18,50

Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,40

4

6

Luật ghê tế

30

19,00

Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,75

5

7

Luật quốc tế

30

17,75

Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 6,25

6

8

Công nghệ sinh học

30

14,50

(Không sử dụng tiêu chí phụ)

9

Công nghệ thực phẩm

30

14,50

10

Công nghệ thông tin

30

18,70

Toán (A00, A01, D01): 5,60

1

11

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

30

15,05

Toán (A00, A01, D01, C01): 5,20

1

12

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

30

15,15

Toán (A00, A01, D01, C01): 5,40

1

13

Kiến trúc

40

20,00

(Không sử dụng tiêu chuẩn phụ)

14

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

40

26,40

Tiếng Anh (D01): 6,40

4

15

Ngôn ngữ Anh

40

25,92

Tiếng Anh (D01): 5,60

2

16

Ngôn ngữ Trung Quốc

40

27,08

Tiếng Anh (D01), tiếng Trung (D04): 6,40

1

Ghi chú:

+Thí sinh gồm tổng điểm thi 3 môn bao hàm cả điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng (Điểm xét tuyển) trường đoản cú mức Điểm trúng tuyển trở lên ở trong diện trúng tuyển. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với những thí sinh bao gồm Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển, phần lớn thí sinh có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển thì chưa hẳn áp dụng tiêu chuẩn phụ.

+ thí sinh tra cứu hiệu quả trúng tuyển trên địa chỉhttps://tuyensinh.hou.edu.vn