Đến 21h30 ngày 30-1, Đại hội đại biểu cả nước lần thiết bị XIII của Đảng đã kết thúc việc ra mắt danh sách Ban Chấp hành tw khóa XIII.


*

Đại hội đại biểu cả nước lần vật dụng XIII của Đảng – Ảnh: MINH LINH


I – list Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII thắng cử Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

1.

Bạn đang xem: Danh sách 200 ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khoá xiii

Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng túng thiếu thư, chủ tịch nước

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Thủ tướng thiết yếu phủ

3. Ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng thiếu thư tw Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

4. Ông vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ chính trị, túng thiếu thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu qh khóa XIV tp Hà Nội

5. Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng bấn thư trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

6. Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ bao gồm trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

7. Ông Phạm bình minh – Ủy viên Bộ bao gồm trị, Phó thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao

8. Ông tô Lâm – Ủy viên Bộ bao gồm trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

9. Ông Lương Cường – bí thư tw Đảng, nhà nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Ông Nguyễn Hòa Bình – túng thiếu thư tw Đảng, Chánh án tandtc nhân dân tối cao

11. Ông Nguyễn Văn Nên – túng thư trung ương Đảng, túng bấn thư Thành ủy tp Hồ Chí Minh

12. Ông trần Thanh Mẫn – bí thư tw Đảng, chủ tịch Ủy ban tw Mặt trận sơn hà Việt Nam

13. Ông è Cẩm Tú – bí thư trung ương Đảng, nhà nhiệm Ủy ban chất vấn Trung ương

14. Ông Phan Đình Trạc – bí thư trung ương Đảng, trưởng ban Nội chủ yếu Trung ương

15. Ông Nguyễn Xuân win – bí thư trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng giải thích Trung ương

16. Ông Chu Ngọc Anh – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng bấn thư Thành ủy, chủ tịch UBND tp Hà Nội

17. Ông Nguyễn hoàng anh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban thống trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18. Bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban về những vấn đề xóm hội của Quốc hội

19. Ông trằn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ công thương kiêm Phó trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương

20. Ông Dương Thanh Bình – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, trưởng ban Dân nguyện ở trong Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội

21. Ông Bùi Minh Châu – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh giấc Phú Thọ

22. Ông Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, cỗ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộc

23. Ông Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, trang bị trưởng bộ Quốc phòng

24. Ông Mai Văn thiết yếu – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

25. Ông Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng

26. Ông Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh ủy Đắk Lắk

27. Ông Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị HĐND tỉnh Đồng Nai

28. Ông Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV thức giấc Quảng Nam

29. Ông trằn Quốc Cường – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Nội chủ yếu Trung ương

30. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND thức giấc Tiền Giang

31. Ông Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

32. Ông Đào Ngọc Dung – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng Bộ Lao động, yêu mến binh và xã hội

33. Ông Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính

34. Ông Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch và đầu tư

35. Ông Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội bao gồm Trung ương

36. Ông Nguyễn quang đãng Dương – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

37. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó thủ tướng thiết yếu phủ

38. Ông Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ kỹ thuật và công nghệ

39. Ông Nguyễn tương khắc Định – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh giấc Khánh Hòa

40. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đồ vật trưởng bộ Quốc phòng, Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam

41. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh giấc Ninh Bình

42. Ông è Hồng Hà – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên với môi trường

43. Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu – chi phí của Quốc hội

44. Bà Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV thức giấc Thái Nguyên

45. Bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương

46. Ông Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, máy trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn

47. Ông Lữ Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc ủy bội nghĩa Liêu

48. Ông Nguyễn mạnh mẽ Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ tin tức và truyền thông kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

49. Ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó nhà nhiệm Ủy ban soát sổ Trung ương

50. Ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, thiết bị trưởng bộ Văn hóa, thể thao với du lịch

51.

Xem thêm: Cái Kết Thảm Họa Mua Hàng Trên Mạng Và Thực Tế, Mua Hàng Online

Ông Lê Minh Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Chánh Văn phòng tw Đảng

52. Ông Lê Minh Khái – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng Thanh tra thiết yếu phủ

53. Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao hễ Việt Nam

54. Ông trần Việt Khoa – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Giám đốc học viện Quốc phòng

55. Ông Điểu Kré – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

56. Bà Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Phúc

57. Ông Chẩu Văn Lâm – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu qh khóa XIV tỉnh Tuyên Quang

58. Ông Hầu A Lềnh – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó công ty tịch, Tổng thư ký kết Ủy ban trung ương Mặt trận núi sông Việt Nam

59. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

60. Ông Lê Thành Long – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ tư pháp

61. Ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh Bình Phước

62. Ông Võ Minh Lương – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, đồ vật trưởng bộ Quốc phòng

63. Ông Lê Trường lưu – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh quá Thiên Huế

64. Ông Phan Văn Mãi – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND thức giấc Bến Tre

65. Ông Châu Văn Minh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, quản trị Viện hàn lâm kỹ thuật và technology Việt Nam

66. Ông Lại Xuân Môn – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng

67. Bà Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh giấc Lai Châu

68. Ông Phạm Hoài nam giới – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, thiết bị trưởng cỗ Quốc phòng

69. Ông nai lưng Văn Nam – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV thức giấc Bình Dương

70. Bà Lê Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội

71. Ông Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đồ vật trưởng cỗ Xây dựng

72. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

73. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh nam Định

74. Ông Nguyễn Thành Phong – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó bí thư Thành ủy, quản trị UBND thành phố Hồ Chí Minh

75. Ông hồ nước Đức Phớc – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng truy thuế kiểm toán Nhà nước

76. Ông è Quang Phương – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

77. Ông Hoàng Đăng quang – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

78. Ông Lê Hồng quang đãng – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó chánh án hay trực tandtc nhân dân buổi tối cao

79. Ông è Lưu quang quẻ – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó bí thư sở tại Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

80. Ông trằn Văn Rón – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

81. Ông Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, thiết bị trưởng cỗ Quốc phòng

82. Ông Bùi Thanh tô – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, trang bị trưởng thường trực Bộ ngoại giao

83. Ông nai lưng Văn đánh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm trực thuộc Văn phòng chính phủ

84. Ông Đỗ tiến sỹ – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV thức giấc Hưng Yên

85. Bà Lâm Thị Phương Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư thức giấc ủy lạng Sơn

86. Ông Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

87. Bà Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban công tác làm việc đại biểu thuộc Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội

88. Ông Phạm Viết Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

89. Ông trằn Sỹ Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm văn phòng công sở Quốc hội

90. Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban tài chính của Quốc hội

91. Ông Lê Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư Thành ủy, quản trị HĐND tp Hải Phòng

92. Ông Huỳnh thành công – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó tổng tham vấn trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam

93. Ông Nguyễn Văn Thể – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải

94. Bà Lê Thị Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Hà Nam

95. Ông trần Quốc Tỏ – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, trang bị trưởng bộ Công an

96. Bà Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Nội vụ

97. Ông Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy Kon Tum

98. Ông Lê Minh Trí – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao

99. Ông Lê Hoài Trung – Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, vật dụng trưởng cỗ Ngoại giao

100. Ông Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương