TPO - Dưới đây là đề thi cùng đáp án phê chuẩn của toàn bộ các mã đề thi THPT tổ quốc từ năm năm ngoái đến năm 2019 vì chưng Bộ giáo dục và Đào tạo ra mắt để thí sinh có thể tham khảo mang lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

1.Đề và đáp án các môn thi năm 2019

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN>>Đề thiết yếu thức

ĐÁP ÁNMÔN NGỮ VĂN

* ĐỀ THI MÔN TOÁN >>Mã đề 120

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

* ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH >>Mã đề 416

ĐÁP ÁNMÔN TIẾNG ANH

* ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ >>Mã đề 213

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

* ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC >>Mã đề 217

ĐÁP ÁNMÔN HÓA HỌC

* ĐỀ THI MÔN SINH HỌC >>Mã đề 221

ĐÁP ÁNMÔN SINH HỌC

* ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ >>Mã đề315

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

* ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ >>Mã đề 315

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

* ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN >>Mã đề 304

ĐÁP ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

2.Đề thi cùng đáp án các môn thi năm 2018

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN>>Xem trên đây

ĐÁP ÁNMÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TOÁN,mã đề 101

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MÔN VẬT LÝ,mã đề 201

ĐÁP ÁNMÔN VẬT LÝ

MÔN HÓA HỌC,mã đề 201

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

MÔN SINH HỌC,mã đề 201

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

MÔN LỊCH SỬ,mã đề 301


ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

MÔN ĐỊA LÝ,mã đề 301

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

MÔN GDCD,mã đề 301

ĐÁP ÁN GDCD

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH,mã đề 401

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

3.Đề thi năm 2017

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN>>Xem tại đây

ĐÁP ÁNMÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TOÁN,mã đề 101

ĐÁP ÁNMÔN TOÁN

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MÔN VẬT LÝ,mã đề 201

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

MÔN HÓA HỌC,mã đề 201

ĐÁP ÁNMÔN HÓA HỌC

MÔN SINH HỌC,mã đề 201

ĐÁP ÁNMÔN SINH HỌC,

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

MÔN LỊCH SỬ,mã đề 301

ĐÁP ÁNLỊCH SỬ

MÔN ĐỊA LÝ,mã đề 301

ĐÁP ÁNĐỊA LÝ

MÔN GDCD,mã đề 301

ĐÁP ÁNMÔN GDCD

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH,mã đề 401

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

4.Đề thi với đáp án những môn năm 2016

-ĐỀ THI MÔN TOÁN

-ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

-ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

-ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

-ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

-ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

-ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

-ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

-ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

-ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

-ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

-ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NGA

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA

Đề thi năm 2015

-ĐỀ THI MÔN TOÁN

-ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

-ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

-ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

-ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

-ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

-ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

-ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

-ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

-ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

-ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

-ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NGA

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA

* Đồng hành cùng thí sinh, Báo Điện tử xemdiemthi.edu.vn sẽ thường xuyên gửi tới bạn đọc các video clip hướng dẫn ôn tập thi THPT. Kính mời thí sinh, và người hâm mộ đón gọi tại:TƯ VẤN TUYỂN SINH-HƯỚNG DẪN ÔN THI trung học phổ thông 2020.

* chúng ta đọc, thí sinh tất cả thắc mắc, yêu cầu tư vấn tuyển sinh vào các trường ĐH năm 2020, xin gửi thắc mắc về cho chuyên mục Giáo dục, Báo tiền phong điện tử theo địa chỉ cửa hàng hộp thư: online