Các trường Đại học cao đẳng thuộc khối Y Dược như Đại học tập Y, Dược Hà Nội, ĐH Y Dược tp.Hồ Chí Minh… đã chính thức ra mắt điểm chuẩn năm 2016.

Điểm chuẩn đại học 2016 Trường Đại học Y thành phố hà nội như sau

Bài viết liên quan