Theo đó, điểm chuẩn năm 2017 của ĐH Bách khoa tp.hcm tăng tự 0,5 mang lại 3,5 điểm so với năm 2016, ngành tối đa lên tới 28 điểm.

STTNgành / đội ngànhĐiểm trúng tuyển chọn 2017Điểm trúng tuyển 2016
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
1 106 Khoa học thiết bị tính;Kỹ thuật máy tính 28.00 25.50  
2 108 Kỹ thuật Điện - Điện tử; nghệ thuật Điện tử - Truyền thông; nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa 26.25 24.25  
3 109 Kỹ thuật Cơ khí; nghệ thuật Cơ điện tử; nghệ thuật Nhiệt 25.75 23.75  
4 112 Kỹ thuật Dệt; technology may 24.00 22.50  
5 114 Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học tập 26.50 24.00  
6 115 Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng; nghệ thuật Xây dựng công trình xây dựng giao thông; Kỹ thuật dự án công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật hạ tầng 24.00 22.75  
7 117 Kiến trúc 21.25 28.75  
8 120 Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí 23.50 20.00  
9 123 Quản lý Công nghiệp 25.25 23.50  
10 125 Kỹ thuật Môi trường; thống trị Tài nguyên và môi trường thiên nhiên 24.25 23.25  
11 126 Công nghệ kỹ thuật Ô tô; kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không 26.25 24.00  
12 128 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng 25.75 23.00  
13 129 Kỹ thuật vật liệu 22.75 22.00  
14 130 Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ 20.00 20.50  
15 131 Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng 23.00 22.00  
16 137 Vật lý nghệ thuật 24.00 23.00  
17 138 Cơ chuyên môn 23.50 23.00  
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) 
18 206 Khoa học laptop (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) 26.00 23.25  
19 207 Kỹ thuật máy tính (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) 24.50 21.50  
20 208 Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tiên tiến, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng) 23.25 21.50  
21 209 Kỹ thuật Cơ khí (CLC, giảng dạy bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) 22.75 20.25  
22 210 Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC, giảng dạy bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng) 24.50 22.25  
23 214 Kỹ thuật Hoá học tập (CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) 25.50 22.75  
24 215 Kỹ thuật công trình Xây dựng (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) 21.75 20.50  
25 216 Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng (CLC, huấn luyện bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) 20.25 19.00  
26 219 Công nghệ thực phẩm (CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) 25.25 21.00  
27 220 Kỹ thuật Dầu khí (CLC, đào tạo bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) 20.00 19.00  
28 223 Quản lý công nghiệp (CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) 22.50 19.75  
29 225 Quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh (CLC, giảng dạy bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) 20.50 19.75  
30 241 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) 21.25 19.50  
31 242 Công nghệ kỹ thuật Ô sơn (CLC, đào tạo bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) 23.50 20.50  
32 245 Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) 20.00 19.00  
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
33 C65 Bảo chăm sóc công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 14.00 14.25