Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa Đà Nẵng với 40 ngành nghề huấn luyện và đào tạo thuộc hệ cơ phiên bản và nâng cấp được bgh Nhà ngôi trường công bố. Những thí sinh theo dõi chi tiết tại đây


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2022 chính Thức

Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng Xét Theo học tập Bạ 2022

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.64

Công nghệ sinh học, chuyên ngành technology sinh học tập Y Dược

Mã ngành: 7420201A

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.63

Kỹ thuật thứ tính

Mã ngành: 7480106

Điểm trúng tuyển học bạ: 28.75

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành: 7510105

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.73

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510105

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.73

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.2

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.11

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí đụng lực

Mã ngành: 7520103A

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.11

Kỹ thuật Cơ khí, siêng ngành Cơ khí sản phẩm không

Mã ngành: 7520103B

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.11

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.56

Kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.24

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.18

Kỹ thuật Tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18.25

Kỹ thuật Điện

Mã ngành: 7520201

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.73

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.12

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28.57

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.05

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.29

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.45

Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.89

Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành Tin học tập xây dựng

Mã ngành: 7580201A

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.37

Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành kỹ thuật và thống trị xây dựng thành phố thông minh

Mã ngành: 7580201B

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.21

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng

Mã ngành: 7580201C

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.05

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy

Mã ngành: 7580202

Điểm trúng tuyển học bạ: 17.48

Kỹ thuật tạo ra công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.75

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.78

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: 7580301

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.29

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.32

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7905206

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22.63

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng và IoT

Mã ngành: 7905216

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.08

Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng 2021

Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng năm nay đã thừa nhận được công bố. Mức điểm chuẩn từ 15.5 (ngành Kỹ thuật đại lý hạ tầng) cho tới 27.5 (ngành công nghệ thông tin).

Sau đây là cụ thể thông tin về điểm chuẩn của trường ĐH Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng khớp ứng với từng ngành học.

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 24

Công nghệ thông tin(Chất lượng cao – nước ngoài ngữ Nhật)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 25.5

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 26

Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 26

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành: 7510105

Điểm chuẩn: 20.05

Công nghệ chế tạo nên máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 23.85

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm chuẩn: 23.85

Công nghệ dầu khí và khai quật dầu

Mã ngành: 7510701

Điểm chuẩn: 23

Kỹ thuật cơ khí – chăm ngành Cơ khí hễ lực(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7520103

Điểm chuẩn: 23.1

Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí động lực

Mã ngành: 7520103

Điểm chuẩn: 24.75

Kỹ thuật cơ điện tử(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 23.5

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 25.65

Kỹ thuật nhiệt(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 23.50

Kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 23.65

Kỹ thuật tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm chuẩn: 18.05

Kỹ thuật điện(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn: 21

Kỹ thuật điện tử – viễn thông(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 21.5

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 25.25

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & auto hóa(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 24.7

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & auto hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 26.5

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 23.25

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 16.85

Công nghệ thực phẩm(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 19.65

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 25.15

Kiến trúc(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 22

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 23.25

Kỹ thuật xây dựng– siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 18

Kỹ thuật xây đắp – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 24.45

Kỹ thuật thi công – siêng ngành Tin học tập xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 22.55

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy

Mã ngành: 7580202

Điểm chuẩn: 18.4

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông(Chất lượng cao)

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 16.7

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 21

Kinh tế xây đắp (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7580301

Điểm chuẩn: 19.25

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: 7580301

Điểm chuẩn: 23.75

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 19

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm chuẩn: 22.5

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm chuẩn: 17.05

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7905206

Điểm chuẩn: 21.04

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng với IoT

Mã ngành: 7905216

Điểm chuẩn: 19.28

Chương trình giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV)

Mã ngành: PFIEV

Điểm chuẩn: 20.50

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 26

Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480106

Điểm chuẩn: 25.85

Kết luận: trên là thông tin chi tiết và không hề thiếu về điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tiên tiến nhất hiện nay.