Năm 2021, Đại học sản phẩm hải nước ta tuyển sinh 47 chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ Đại học bao gồm quy cùng với tổng chỉ tiêu là 3.600 sinh viên. Nấc điểm nhấn hồ sơ xét tuyển chọn Đại học hệ bao gồm quy năm 2021 vào các chuyên ngành của trường xấp xỉ từ 14 mang lại 22 điểm.

Điểm chuẩn Đại học sản phẩm Hải Việt Nam năm 2021 đã có được công bố. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hàng hải việt nam

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học hàng Hải việt nam năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học sản phẩm Hải việt nam năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học mặt hàng Hải việt nam - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 21.5
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Cai quản hàng hải A00; A01; C01; D01 24
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 23.75
7 7520216D121 7. Auto hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 22.4
8 7520122D106 8. Máy tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Xây đắp tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
10 7520122D108 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
11 7520103D109 11. Thứ & tự động hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Nghệ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 23.85
14 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 24.75
15 7520103D123 15. Chuyên môn nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22.25
16 7520103D128 16. đồ vật & tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 21.35
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy A00; A01; C01; D01 14
18 7580203D111 18. Kỹ thuật bình an hàng hải A00; A01; C01; D01 17
19 7580201D112 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
20 7580205D113 20. Dự án công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 14
21 7580201D127 21. Phong cách thiết kế & nội thất A00; A01; C01; D01 14
22 7580201D130 22. Quản lý công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 19.5
23 7480201D114 23. Technology thông tin A00; A01; C01; D01 25.15
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 24.5
25 7480201D119 25. Kỹ thuật media & mạng máy tính A00; A01; C01; D01 23.75
26 7520103D131 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 20
28 7520320D126 28. Kỹ thuật technology hóa học A00; A01; D01; D07 14
29 7220201D124 29. Giờ Anh dịch vụ thương mại (TA hệ số 2) D01; A01; D10; D14 34.75
30 7220201D125 30. Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2) D01; A01; D10; D14 34.25
31 7840104D401 31. Kinh tế tài chính vận sở hữu biển A00; A01; C01; D01 25.35
32 7840104D410 32. Kinh tế vận download thủy A00; A01; C01; D01 24.25
33 7840104D407 33. Logistics và chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.25
34 7340120D402 34. Kinh tế ngoại thương A00; A01; C01; D01 25.75
35 7340101D403 35. Cai quản trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 25
36 7340101D404 36. Cai quản trị tài thiết yếu kế toán A00; A01; C01; D01 24.5
37 7340101D411 37. Cai quản trị tài chủ yếu ngân hàng A00; A01; C01; D01 24.4
38 7380101D120 38. Lý lẽ hàng hải A00; A01; C01; D01 23.65
39 7840104H401 39. Tài chính vận tải biển lớn (CLC) A00; A01; C01; D01 23.35
40 7340120H402 40. Kinh tế tài chính ngoại yêu mến (CLC) A00; A01; C01; D01 24.35
41 7520216H105 41. Điện auto công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19.5
42 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.75
43 7340101A403 43. Cai quản kinh doanh & kinh doanh (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24
44 7840104A408 44. Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 22.15
45 7340120A409 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24.85
46 7840106S101 46. Điều khiển tàu đại dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
47 7840106S102 47. Khai quật máy tàu biển cả (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 22
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Làm chủ hàng hải A00; A01; C01; D01 25
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 25
7 7520216D121 7. Tự động hóa khối hệ thống điện A00; A01; C01; D01 23
8 7520122D106 8. Thiết bị tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Kiến thiết tàu & công trình xây dựng ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
10 7520122D108 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
11 7520103D109 11. Vật dụng & auto hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Chuyên môn cơ điện tử A00; A01; C01; D01 24
14 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 26
15 7520103D123 15. Chuyên môn nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22
16 7520103D128 16. Sản phẩm công nghệ & auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 21
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 18
18 7580203D111 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải A00; A01; C01; D01 20
19 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
20 7580205D113 20. Dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 18
21 7580201D127 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất A00; A01; C01; D01 18
22 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 21.5
23 7480201D114 23. Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 26.5
24 7480201D118 24. Technology phần mềm A00; A01; C01; D01 25.2
25 7480201D119 25. Kỹ thuật media & mạng vật dụng tính A00; A01; C01; D01 24.5
26 7520103D131 26. Thống trị kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Chuyên môn môi trường A00; A01; D01; D07 21
28 7520320D126 28. Kỹ thuật technology hóa học A00; A01; D01; D07 18
29 7520216H105 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19
30 7480201H114 42. Technology thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.5
31 7840106S101 46. Điều khiển tàu hải dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 19
32 7840106S102 47. Khai thác máy tàu biển lớn (Chọn) A00; A01; C01; D01 18
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên

Xem thêm: Bộ Ảnh Song Hye Kyo Trong Phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc " Sau 17 Năm Gây Sốt Châu Á

STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển ---
2 7840106D102 2. Khai thác máy tàu biển ---
3 7840106D129 3. Thống trị hàng hải ---
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông ---
5 7520216D103 5. Điện auto giao thông vận tải ---
6 7520216D105 6. Điện tự động hóa công nghiệp ---
7 7520216D121 7. Auto hóa hệ thống điện ---
8 7520122D106 8. Máy tàu thủy ---
9 7520122D107 9. Kiến tạo tàu & công trình ngoài khơi ---
10 7520122D108 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi ---
11 7520103D109 11. Vật dụng & tự động hóa xếp dỡ ---
12 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí ---
13 7520103D117 13. Kỹ thuật cơ điện tử ---
14 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô ---
15 7520103D123 15. Kỹ thuật nhiệt lạnh ---
16 7520103D128 16. đồ vật & auto công nghiệp ---
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy ---
18 7580203D111 18. Kỹ thuật an ninh hàng hải ---
19 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp ---
20 7580205D113 20. Công trình xây dựng giao thông & cơ sở hạ tầng ---
21 7580201D127 21. Phong cách xây dựng & nội thất ---
22 7580201D130 22. Quản lý công trình xây dựng ---
23 7480201D114 23. Công nghệ thông tin ---
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm ---
25 7480201D119 25. Kỹ thuật media & mạng sản phẩm công nghệ tính ---
26 7520103D131 26. Làm chủ kỹ thuật công nghiệp ---
27 7520320D115 27. Nghệ thuật môi trường ---
28 7520320D126 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học ---
29 7220201D124 29. Tiếng Anh dịch vụ thương mại (TA hệ số 2) ---
30 7220201D125 30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) ---
31 7840104D401 31. Tài chính vận mua biển ---
32 7840104D410 32. Tài chính vận tải thủy ---
33 7840104D407 33. Logistics & chuỗi cung ứng ---
34 7340120D402 34. Kinh tế ngoại thương ---
35 7340101D403 35. Quản lí trị ghê doanh ---
36 7340101D404 36. Quản trị tài chính kế toán ---
37 7340101D411 37. Cai quản trị tài bao gồm ngân hàng ---
38 7380101D120 38. Lý lẽ hàng hải ---
39 7840104H401 39. Kinh tế tài chính vận tải biển (CLC) ---
40 7340120H402 40. Tài chính ngoại yêu thương (CLC) ---
41 7520216H105 41. Điện auto công nghiệp (CLC) ---
42 7480201H114 42. Technology thông tin (CLC) ---
43 7340101A403 43. Làm chủ kinh doanh & kinh doanh (Chương trình tiên tiến) ---
44 7840104A408 44. Tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) ---
45 7340120A409 45. Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) ---
46 7840106S101 46. Điều khiển tàu hải dương (Chọn) ---
47 7840106S102 47. Khai quật máy tàu biển khơi (Chọn) ---
48 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển ---
49 7840106D102 2. Khai thác máy tàu biển ---
50 7840106D129 3. Thống trị hàng hải ---
51 7520207D104 4. Điện tử viễn thông ---
52 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải ---
53 7520216D105 6. Điện auto công nghiệp ---
54 7520216D121 7. Tự động hóa khối hệ thống điện ---
55 7520122D106 8. đồ vật tàu thủy ---
56 7520122D107 9. Kiến tạo tàu & công trình ngoài khơi ---
57 7520122D108 10. Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi ---
58 7520103D109 11. đồ vật & tự động hóa xếp dỡ ---
59 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí ---
60 7520103D117 13. Kỹ thuật cơ điện tử ---
61 7520103D122 14. Chuyên môn ô tô ---
62 7520103D123 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh ---
63 7520103D128 16. Thiết bị & tự động công nghiệp ---
64 7580203D110 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy ---
65 7580203D111 18. Kỹ thuật bình yên hàng hải ---
66 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp ---
67 7580205D113 20. Dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng ---
68 7580201D127 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất ---
69 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng ---
70 7480201D114 23. Technology thông tin ---
71 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm ---
72 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng sản phẩm công nghệ tính ---
73 7520103D131 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp ---
74 7520320D115 27. Chuyên môn môi trường ---
75 7520320D126 28. Kỹ thuật technology hóa học ---
76 7520216H105 41. Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) ---
77 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) ---
78 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển cả (Chọn) ---
79 7840106S102 47. Khai thác máy tàu đại dương (Chọn) ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Hang hai Viet phái nam 2021 chính xác nhất trên xemdiemthi.edu.vn