STTTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ kỹ thuật vật tư MS-E3A00, A01, D0723.99Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
2 chuyên môn Điều khiển - tự động hóa EE-E8A00, A0127.28Chương trình tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
3 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10A00, A0128.04Điểm thi TN THPT
4 hệ thống nhúng thông minh với IoT ET-E9A00, A0126.93CT tiên tiến
5 Điện tử viễn thông ET-LUHA00, A01, D2625.13Đh Leibniz - Đức
6 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A0126.59
7 chuyên môn Thực phẩm BF-E12A00, B00, D0724.44Điểm thi TN THPT; lịch trình tiên tiến
8 kỹ thuật Hóa dược CH-E11A00, B00, D0726.4CT tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
9 technology thông tin IT-VUWA00, A01, D070
10 quản ngại trị kinh doanh EM-VUWA00, A01, D01, D070
11 Phân tích kinh doanh EM-E13A00, A0125.55CN tiên tiến
12 kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa EE2A00, A0127.46Điểm thi TN THPT
13 Kỹ thuật ô tô TE-E2A00, A0126.11Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
14 nghệ thuật y sinh ET-E5A00, A0125.88CT tiên tiến
15 Cơ khí - sản xuất máy ME-GUA00, A01, D0723.88Hợp tác với ĐH Griffith (Úc); Điểm thi TN THPT
16 Cơ năng lượng điện tử ME-LUHA00, A01, D0725.16Hợp tác cùng với ĐH Leibniz Hannover
17 quản ngại trị marketing TROY-BAxA190
18 Cơ năng lượng điện tử ME-NUTA00, A01, D2824.88Hợp tác cùng với ĐHCN Nagaoka; Điểm thi TN THPT
19 Cơ năng lượng điện tử ME-E1xA190
20 technology thông tin IT-LTUxA190
21 Kỹ thuật xây cất TROY-ITxA190
22 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ET1A00, A0126.8
23 giờ Anh bài bản quốc tế FL2D010
24 công nghệ thông tin IT-E6A1927.4Việt - Nhật; Điểm thi TN THPT
25 nghệ thuật cơ khí TE2xA190
26 hệ thống thông tin quản lý MI2xA190
27 công nghệ thông tin IT-E7xA190
28 kỹ thuật kỹ thuật và technology FL1D0126.39Điểm thi TN THPT
29 kỹ thuật cơ điện tử ME1A00, A0126.91Điểm thi TN THPT
30 Kỹ thuật laptop IT2A00, A0128.1Điểm thi TN THPT
31 marketing NÔNG NGHIỆP IT1xA190
32 Kỹ thuật môi trường xung quanh EV1A00, B00, D0724.01
33 nghệ thuật Thực phẩm BF2A00, B00, D0725.94Điểm thi TN THPT
34 cai quản công nghiệp EM2A00, A01, D0125.75
35 Kỹ thuật sản phẩm không TE3xA190
36 Kỹ thuật vật liệu MS1A00, A01, D070
37 Tài chủ yếu - bank EM5xA190
38 kỹ thuật Dệt - May TX1A00, A0123.99Điểm thi TN THPT
39 Kỹ thuật phân tử nhân PH2A00, A01, A0224.48Điểm thi TN THPT
40 công nghệ giáo dục ED2A00, A01, D0124.8Điểm thi TN THPT
41 tài chính công nghiệp EM1xA190
42 chuyên môn hoá học tập CH1xA19, A200
43 quản lí trị sale EM3A00, A01, D0126.04
44 nghệ thuật Sinh học BF1A00, B00, D0725.34Điểm thi TN THPT
45 đồ lý kỹ thuật PH1A00, A0125.64Điểm thi TN THPT
46 kỹ thuật cơ khí ME2xA190
47 Kỹ thuật điện EE1xA190
48 Kỹ thuật ô tô TE1xA190
49 chuyên môn in CH3xA19, A200
50 kế toán EM4A00, A01, D0125.76
51 Hoá học tập CH2A00, B00, D0724.96Điểm thi TN THPT
52 Khoa học máy vi tính MI1xA190
53 kỹ thuật kỹ thuật vật tư MS-E3xA19, A200
54 Điều khiển - tự động hóa và khối hệ thống điện EE-E8xA190
55 Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo IT-E10xA190
56 hệ thống nhúng thông minh cùng IoT ET-E9xA190
57 Điện tử viễn thông ET-LUHxA190
58 Điện tử viễn thông ET-E4xA190
59 chuyên môn Thực phẩm BF-E12xA200
60 chuyên môn Hóa dược CH-E11xA200
61 công nghệ thông tin IT-VUWxA190
62 quản lí trị kinh doanh EM-VUWxA190
63 Phân tích kinh doanh EM-E13xA190
64 nghệ thuật Điều khiển - auto hóa EE2xA190
65 Kỹ thuật xe hơi TE-E2xA190
66 chuyên môn y sinh ET-E5xA190
67 Cơ khí - sản xuất máy ME-GUxA190
68 Cơ điện tử ME-LUHxA190
69 Cơ năng lượng điện tử ME-NUTxA190
70 Kỹ thuật điện tử - viễn thông ET1xA190
71 tiếng Anh bài bản quốc tế FL2D0126.11Điểm thi TN THPT
72 khối hệ thống thông tin làm chủ MI2A00, A0127Điểm thi TN THPT
73 công nghệ thông tin IT-E7A00, A0127.85Global ICT; Điểm thi TN THPT
74 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử ME1xA190
75 Kỹ thuật môi trường xung quanh EV1xA19, A200
76 nghệ thuật Thực phẩm BF2xA200
77 thống trị công nghiệp EM2xA190
78 Kỹ thuật mặt hàng không TE3A00, A0126.48Điểm thi TN THPT
79 Kỹ thuật vật liệu MS1xA19, A200
80 kỹ thuật Dệt - May TX1xA19, A200
81 công nghệ giáo dục ED2xA190
82 tài chính công nghiệp EM1A00, A01, D0125.65
83 chuyên môn hoá học CH1A00, B00, D0725.2Điểm thi TN THPT
84 cai quản trị sale EM3A190
85 nghệ thuật Sinh học tập BF1xA200
86 chuyên môn cơ khí ME2A00, A0125.78Điểm thi TN THPT
87 công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) HE1A00, A0124.5Điểm thi TN THPT
88 Kỹ thuật năng lượng điện EE1A00, A0126.5Điểm thi TN THPT
89 Kỹ thuật xe hơi TE1A00, A0126.94Điểm thi TN THPT
90 kỹ thuật in CH3A00, B00, A01, D0724.45Điểm thi TN THPT
91 kế toán tài chính EM4xA190
92 Hoá học CH2xA19, A200
93 Khối ngành Toán - Tin học MI1A00, A0127Điểm thi TN THPT
94 công nghệ thông tin IT-EPA00, A01, D2927.19CNTT Việt-Pháp; Điểm thi TN THPT
95 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử ME-E1A00, A0126.91Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
96 kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ME-E1xA00, A010
97 Cơ khí hàng không TE-EPA00, A01, D2924.76Điểm thi TN THPT
98 Cơ khí mặt hàng không TE-EPxA190
99 Tin học tập công nghiệp EE-EPA00, A01, D2926.14Chương trình tiên tiếnTin học tập công nghiệp và tự động hóa hóaĐiểm thi TN THPT
100 Tin học công nghiệp EE-EPxA190
101 technology thông tin IT-EPxA190
102 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng EM-E14A00, A01, D0126.3
103 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng EM-E14xA190
104 chuyên môn hoá học CH1A00, B00, D070
105 nghệ thuật in CH3A00, B00, D070
106 technology giáo dục ED2A00, A01, D010
107 Điều khiển - auto hóa và khối hệ thống điện EE-E8A00, A010
108 kinh tế tài chính công nghiệp EM1A00, A01, D010
109 quản lí trị kinh doanh EM3xA190
110 Tài chính - bank EM5A00, A01, D0125.83
111 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A010
112 hệ thống nhúng thông minh cùng IoT ET-E9A00, A010
113 chuyên môn nhiệt HE1xA190
114 Khoa học laptop IT1A00, A0128.43Khoa học máy tính; Điểm thi TN THPT
115 Kỹ thuật laptop IT2xA190
116 technology thông tin IT-E6xA00, A010
117 technology thông tin IT-EPA00, A010
118 công nghệ thông tin IT-LTUA00, A01, D070
119 nghệ thuật cơ khí ME2A00, A010
120 kỹ thuật cơ điện tử ME-E1A00, A010
121 Cơ khí - sản xuất máy ME-GUA00, A01, D070
122 Khoa học máy tính xách tay MI1A00, A010
123 đồ dùng lý kỹ thuật PH1xA190
124 Kỹ thuật phân tử nhân PH2xA190
125 Kỹ thuật ô tô TE1A00, A010
126 nghệ thuật cơ khí TE2A00, A0125.7Kỹ thuật cơ khí động lực; Điểm thi TN THPT
127 Kỹ thuật hàng không TE3A00, A010
128 quản ngại trị sale TROY-BAA00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
129 Kỹ thuật tạo TROY-ITA00, A01, D01, D0725.5Điểm thi TN THPT
130 tích điện tái tạo nên EE-E18A00, A0125.71Ngành hệ thống điện và năng lượng tái tạoĐiểm thi TN THPT
131 thống trị Tài nguyên môi trường xung quanh EV2A00, B00, D0723.53
132 bình an không gian số IT-E15A00, A0127.44Điểm thi TN THPT