Ngoài khả năng xử lý bảng tính, Excel còn có nhiều khả năng khác mà có thể bạn chưa khám phá hết. Bài viết này giới thiệu cách dùng Excel để giải hệ phương trình đại số tuyến tính (HPTTT) - dạng bài toán thường gặp vào thực tế, khá phức tạp vì có nhiều ẩn. Để giải HPTTT, ở đây dùng nhì phương pháp: ma trận và Gauss Seidel.

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình 4 ẩn bằng excel

 

Phương pháp ma trận

Sử dụng phương pháp ma trận để giải HPTTT là đối kháng giản nhất lúc sử dụng Excel. HPTTT có dạng:

Ax=b

trong đó A là ma trận hệ số, x là vectơ biến số và b là vectơ kết quả.

HPTTT được biến đổi thành:

x=A-1b

Xét hệ ba phương trình ba ẩn sau:

-8x1 + x2 + 2x3 = 0

5x1 + 7x2 - 3x3 = 10 (*)

2x1 + x2 - 2x3 = -2

Hệ cha phương trình này có thể viết dưới dạng ma trận sau:

-8 1 2 x1 0

5 7 3 x2 = 10

2 1 2 x3 -2

Ta dễ dàng tìm được nghiệm của HPTTT bằng cách dùng hàm MINVERSE (tính ma trận nghịch đảo) và MMULT (tính tích ma trận) vào Excel. Sau đây là các bước giải HPTTT:

• Bước 1: nhập ma trận A vào các ô A6:C8

A6 -8 B6 1 C6 2

A7 5 B7 7 C7 -3

A8 2 B8 1 C8 -2

• Bước 2: nhập vectơ kết quả vào các ô E6:E8

Hình 1

E6 0 E7 10 E8 -2

• Bước 3: chọn các ô A11:C13, gõ công thức: =MINVERSE(A6:C8) và nhấn Ctrl+Shift+Enter để chèn công thức này vào cả vùng được lựa chọn ta thu được ma trận nghịch đảo của ma trận A.

• Bước 4: chọn các ô E11:E13, gõ công thức: =MMULT(A11:C13,E6:E8) và nhấn Ctrl+Shift+Enter để chèn công thức này vào cả vùng được lựa chọn ta thu được nghiệm của hệ tía phương trình bên trên trong các cột E11:E13 (xem hình 1)

Nghiệm của hệ phương trình là:

x1=1 x2=2 x3=3

 

Phương Pháp lặp Gauss-Seidel

Hình 2

Bản chất của phép lặp Gauss là nghiệm ở bước lặp i được dùng để tính cho bước lặp i+1 còn bản chất của phép lặp Gauss-Seidel là kết quả tính toán ẩn xk được đưa ngay vào tính toán ẩn xk+1 trong cùng một bước lặp i, phía trên là một bước cải tiến đáng kể phương pháp Gauss. Ta coi xét việc sử dụng Excel để giải HPTTT theo phương pháp Gauss-Seidel.

Biến đổi hệ phương trình bên trên ta có:

Sau đây là các bước giải HPTTT bằng phương pháp lặp Gauss-Seidel trong Excel:

*

• Bước 1: chọn Tools - Options - Calculation tab và cụ đổi Calculation từ Automatic thành Manual, bỏ chọn Recalculate Before Save, chọn Iterations và đặt Maximum Iteration bằng 1, Maximum change bằng 0,001(xem hình 2).

Xem thêm: Người Yêu Cũ Trấn Thành Lần Đầu Khoe Ảnh Con Gái Giống Bố Như Đúc

• Bước 2: vào ô B3 nhập True, trong các ô A8:A10 nhập giá trị 0 (giá trị khởi tạo ban đầu).

• Bước 3: trong ô B8 nhập công thức =(C9+2*C10)/8; trong ô B9 nhập công thức =(10-5*C8+3*C10)/7; trong ô B10 nhập công thức =(2+2*C8+C9)/2

• Bước 4: vào ô C8 nhập công thức =IF(B3=TRUE,A8,B8); trong ô C9 nhập công thức =IF(B3=TRUE,A9,B9); trong ô C10 nhập công thức =IF(B3=TRUE, A10,B10)

Ta thấy các công thức vào cột B tính theo các giá trị trong cột C, các giá trị này lại nhận kết quả tính toán từ cột B, như vậy từ công thức thứ hai trong cột B trở đi có thể sử dụng các giá trị mới tính ở các công thức trên.

• Bước 5: định dạng các ô B8:C10 là Number với bố số thập phân sau dấu phẩy

Hình 3

• Bước 6: lúc ô B3 ở trạng thái True nhấn F9 để tính với giá trị khởi tạo ban đầu, sau đó vậy đổi trạng thái ô B3 thành False và nhấn F9 để lặp lại quá trình tính toán với các giá trị trong cột C, tiếp tục nhấn F9 cho đến khi các giá trị hội tụ ta nhận được nghiệm của hệ bố phương trình bên trên trong các ô C8:C10 (xem hình 3).

Trong trường hợp quá nhiều bước lặp nghĩa là phải nhấn nhiều lần F9 (trong ví dụ bên trên phải lặp 10 bước) thì ta có thể tăng số bước lặp vào một lần nhấn F9 bằng cách chọn Tool s- Options  và đặt Maximum Iteration lớn rộng 1.

 

Nhận Xét

Phương pháp nghịch đảo ma trận đơn giản cơ mà chỉ phù hợp với hệ phương trình có số ẩn ko quá lớn (dưới 60 ẩn) với số ẩn lớn hơn bắt buộc dùng phương pháp Gauss-Seidel. Ngoài ra còn nhiều phương pháp khác tuy nhiên trong phạm vi bài này không đề cập đến, mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn.Vũ Lan Hương25F - Cát Linh - Hà Nộivlhuong