Trường Đại học tập Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) tuyển chọn sinh Đại học tập hệ chính quy năm 2019; Địa chỉ: 102 mặt đường Phùng Hưng, tp HuếEmail: tuyensinhxemdiemthi.edu.vn; Website: https://tuyensinh.xemdiemthi.edu.vn;Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2320: 1699 tiêu chí xét tuyển theo thi THPT; 621 tiêu chuẩn xét theo công dụng học tập năm lớp 12 (xét học tập bạ)


Bạn đang xem: Mã trường đại học nông lâm huế

*

Phương thức xét tuyển chọn sinh đại học:+ Phương thức 1: Xét tuyển theo tác dụng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Xem khuyên bảo đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2019 tại trên đây
*

Xem thêm:

+ Phương thức 2: Xét tuyển chọn theo hiệu quả kết quả học hành năm học tập lớp 11 với học kỳ I năm học lớp 12 nhằm xét tuyển.Bạn sẽ xem: Mã trường đh nông lâm huế

Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình bình thường (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học tập của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển phải >=18.0.– Xét tuyển học tập bạ Online ngay – Xem giải đáp xét tuyển học bạ (bằng phiếu) tại đây
*

Các ngành tuyển chọn sinh theo đội ngành: sỹ tử trúng tuyển chọn theo team ngành, sau khoản thời gian học tầm thường năm vật dụng nhất, sv được xét vào học trong số những ngành đào tạo và huấn luyện thuộc đội ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đk trong làm hồ sơ xét tuyển và công dụng học tập của thí sinh.

Những thời cơ khi tiếp thu kiến thức tại trường

– 91% sv ra trường gồm việc làm trong khoảng 12 tháng sau khi giỏi nghiệp;– 1018 học bổng với giá trị hơn 6 tỷ đồng/ năm;– Đi thực tập nghề nghiệp quốc tế từ 6 tháng đến một năm (hưởng lương tự 20-35 triệu đồng/1 tháng) tại Nhật Bản, Đan Mạch, Đức cùng Israel;– thâm nhập học kỳ doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí.;– môi trường thiên nhiên học tập ươm mầm mang đến các phát minh khởi nghiệp

Click nhằm xem chi tiết về các thời cơ khi học tập tại trường

DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019
TTTên ngành; Mã ngành tuyển sinh đại học 2019Mã tổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêu xét thi THPT

Chỉ tiêu xét học bạ

I. Team ngành an ninh thực phẩm7248
1Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành: 7540106

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)3020
2. A00 (Toán, Lí, Hóa)
3. A01 (Toán, Lí, Anh)
4. D01 (Toán, Văn, Anh)
2Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: 7540104

1. B00 (Toán, Sinh, Hóa)4228
2. A00 (Toán, Lí, Hóa)
3. A01 (Toán, Lí, Anh)
4. D01 (Toán, Văn, Anh)
II. đội ngành technology kỹ thuật9258
3Kỹ thuật cơ – điện tử

Mã ngành: 7520114

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)4228
2. A01 (Toán, Lí, Anh)
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*)
4Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)5030
2. A01 (Toán, Lí, Anh)
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*)
III. Team ngành lâm nghiệp và thống trị tài nguyên rừng14763
5Lâm học

Mã ngành: 7620201

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)5624
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
6Lâm nghiệp đô thị

Mã ngành: 7620202

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)3515
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
7Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành: 7620211

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)5624
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
IV. đội ngành Thủy sản190110
8Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)15070
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
9Quản lý thủy sản

Mã ngành: 7620305

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)2020
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
10Bệnh học thủy sản

Mã ngành: 7620302

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)2020
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
V. đội ngành Trồng trọt cùng Nông nghiệp technology cao235115
11Khoa học cây trồng

Mã ngành: 7620110

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)10040
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
12Bảo vệ thực vật

B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
13Nông học

Mã ngành: 7620109

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)4020
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
14Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành: 7620113

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)2525
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
VI. Các ngành khác963227
15Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)Mã ngành: 76201051. A00 (Toán, Lí, Hóa)2000
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
16Thú yMã ngành: 76401011. A00 (Toán, Lí, Hóa)2000
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*)
17Công nghệ thực phẩmMã ngành: 75401012. B00 (Toán, Sinh, Hóa)1500
2. A00 (Toán, Lí, Hóa)
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*)
4. C02(Văn, Toán, Hóa) (*)
18Kỹ thuật cơ sở hạ tầngMã ngành: 75802101. A00 (Toán, Lí, Hóa)4832
2. A01 (Toán, Lí, Anh)
3. C01 (Văn, Toán, Lí) (*)
4. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
19Công nghệ chế biến lâm sảnMã ngành: 75490011. A00 (Toán, Lí, Hóa)3515
2. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*)
3. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
4. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*)
20Quản lý đất đaiMã ngành: 78501031. A00 (Toán, Lí, Hóa)10555
2. D01 (Toán, Văn, Anh)
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*)
4. C00 (Văn, Sử, Địa)
21Bất hễ sảnMã ngành: 73401161. A00 (Toán, Lí, Hóa)4525
2. D01 (Toán, Văn, Anh)
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*)
4. C00 (Văn, Sử, Địa)
22Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – phát triển nông thôn)Mã ngành: 76201021. A00 (Toán, Lí, Hóa)3020
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. C00 (Văn, Sử, Địa)
4. D01 (Toán, Văn, Anh)
23Phát triển nông thônMã ngành: 76201161. A00 (Toán, Lí, Hóa)9545
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
3. C00 (Văn, Sử, Địa)
4. D01 (Toán, Văn, Anh)

24

Sinh học ứng dụngMã ngành: 74202031. B00 (Toán, Sinh, Hóa)3020
2. D08 (Toán, Sinh, Anh)
3. B03 (Toán, Sinh, Văn)
4. A00 (Toán, Lí, Hóa)
25Kỹ thuật trắc địa – bản đồMã ngành: 75205031. A00 (Toán, Lí, Hóa)2515
2. D01 (Toán, Văn, Anh)
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*)
4. B00 (Toán, Sinh, Hóa)
TỔNG1699621