*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên lai thu chi phí theo ra quyết định Thông tứ 200 và 133,là giấy biên nhận của chúng ta hoặc cá thể đã thu chi phí hoặc thu séc của fan nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, bên cạnh đó để bạn nộp thanh toán với cơ sở hoặc giữ quỹ.

Bạn đang xem: Mẫu biên lai cước phí taxi

1. Mẫu Biên lai thu chi phí theo Thông bốn 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. Tháng….. Năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ với tên người nộp:.........................................................................

Nội dung thu:............................................................................

Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bởi chữ):................................

........................................................................................................

Người nộp tiền(Ký, chúng ta tên)

Người thu tiền(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu mã Biên lai thu tiền theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Chủng loại Biên lai thu tiền theo Thông bốn 200:Tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không cài về được thì hoàn toàn có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail nghỉ ngơi phần bình luận bên dưới

Bước 2: gửi yêu ước vào mail:xemdiemthi.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong muốn tải)

3. Cách lập BIÊN LAI THU TIỀN

Biên lai thu tiền đề nghị đóng thành quyển, yêu cầu ghi rõ tên 1-1 vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền với đóng dấu đối kháng vị, buộc phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển bắt buộc ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tiếp trong 1 quyển.

Ghi rõ chúng ta tên, showroom của fan nộp tiền.

- chiếc “Nội dung thu” ghi rõ câu chữ thu tiền.

Xem thêm:

- mẫu “Số tiền thu” ghi thông qua số và bằng văn bản số chi phí nộp, ghi rõ đơn vị chức năng tính là “đồng” hoặc USD...

Nếu thu bằng séc cần ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người tiêu dùng séc.

Biên lai thu chi phí được lập thành nhì liên (Đặt giấy than viết một lần).

Sau khi thu tiền, người thu chi phí và fan nộp tiền cùng ký và ghi rõ bọn họ tên để chứng thực số tiền đang thu, sẽ nộp. Ký chấm dứt người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

Cuối ngày, người được đơn vị giao trọng trách thu tiền phải căn cứ vào bạn dạng biên lai lưu nhằm lập Bảng kê biên lai thu tiền trong thời gian ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp mang lại kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm giấy tờ thủ tục nộp ngân hàng. Tiền phương diện thu được ngày nào, người thu tiền yêu cầu nộp quỹ ngày đó.

Biên lai thu tiền áp dụng trong số trường phù hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài luật pháp phí, lệ phí... Và các trường hợp quý khách hàng nộp séc giao dịch với các khoản nợ.