Phần 1: hướng dẫn về thực hiện án tù, án tử 4 cơ chế nổi bật có hiệu lực từ thời điểm tháng 11/2021: tương quan đến cán bộ, công chức, viên chức, kinh doanh home Thư viện pháp luật Luật sư toàn quốc nguyên tắc sư support Cùng trao đổi Vướng mắc pháp lý Thành viên Tra cứu pháp luật Tra cứu vớt biểu mẫu x chào mừng các bạn đến với Dân Luật.

Bạn đang xem: Please wait

Để viết bài xích Tư vấn, Hỏi qui định Sư, liên kết với nguyên tắc sư và chúng ta bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

1. Điều kiện sale nhập khẩu ô tô

Căn cứ Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, thêm ráp, nhập khẩu và sale dịch vụ bảo hành, bảo trì ô tô

Điều 31.

Xem thêm: Câu Hỏi Nghề Nghiệp Trong Tiếng Anh, 60 Câu Tiếng Anh Hỏi Và Trả Lời Về Nghề Nghiệp

Điều khoản chuyển tiếp

...

2. Đối cùng với điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô

a) chuyển động kinh doanh nhập khẩu ô tô được tiến hành theo phương pháp hiện hành đến khi hết ngày 31 tháng 12 năm 2017;

b)Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, doanh nghiệpchỉ được phépnhập khẩu ô tô sau thời điểm được cấp thủ tục phép marketing nhập khẩu xe hơi theo điều khoản tại Nghị định này;

c) Không phụ thuộc vào vào những quy định nêu tại điểm a khoản 2 Điều này, những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo pháp luật tại Nghị định này cùng được bộ Công Thương cấp chứng từ phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trước thời gian ngày 31 mon 12 năm 2017 được quyền nhập khẩu ô tô kể từ ngày Giấy phép sale nhập khẩu xe hơi có hiệu lực.

Chúng ta xem thủ tục cấp phép nhập khẩu tại Điều 16 Nghị định này

2. Về giấy tờ thủ tục hải quan

Chúng ta xem tạiHồ sơ hải quan triển khai theo nguyên tắc tại Điều 24 lý lẽ Hải quan lại 2014, Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi vì chưng Khoản 5 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BTC)

3. Dường như xin gởi thêm:

https://xemdiemthi.edu.vn.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-03-2018-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-nhap-khau-373289.aspx

4. Về thuế suất

Việt phái nam vàVương quốc Cam-pu-chia vẫn tham giaHiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN, cho nên thuế suất sẽ vận dụng theo biểu thuế tạiNghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập vào ưu đãi quan trọng của vn để thực hiện Hiệp định thương mại dịch vụ Hàng hóa ASEAN quá trình 2018-2022

Chúng ta rất có thể tra cứu giúp tại Phụ lục để khẳng định thuế suất của mặt hàng ô tô

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mã HS của hàng hóa để tra theo liên kết sau:

https://khoinghiep.xemdiemthi.edu.vn.vn/tra-cuu-ma-hs.html?keyword=%C3%B4%20t%C3%B4