"To me she"s really pretty": This is a slightly less strong word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."
*

"Tôi thấy cô ấy khá xinh " : đó là cách nói ko mạnh bởi "đẹp. " Một thanh nữ thì" xinh" còn phụ nữ trưởng thành thì "đẹp""She is kind of heavyset":
This is a more polite way lớn say that someone is slightly large. This does not mean that they are extremely overweight. "Cô ấy hơi to cao" : đây là cách nói một người hơi to lớn lớn thanh lịch hơn. Nói vậy không tức là họ rất là thừa cân.

Bạn đang xem: Mũm Mĩm In English Translation

Bạn đang xem: đầy đặn tiếng anh là gì

"That person is obese"
: This phrase means that the person is extremely overweight by medical standards & that they are in poor health. "Người kia bị khủng phì" : các từ này có nghĩa là người này khôn cùng thừa cân nặng theo chuẩn chỉnh sức khoẻ cùng sức khoẻ kém. "He is a bit chubby": This term is sometimes used khổng lồ describe babies và kids. You can say that a baby has "chubby cheeks" if his cheeks are fat. It is not considered polite to lớn say this about an adult. Nó khá mũm mĩm: trường đoản cú này nhiều lúc dùng để biểu thị em bé. Ta hoàn toàn có thể nói bé bỏng có "đôi má phúng phính" ví như má bé nhỏ mũm mĩm. Còn dùng chỉ tín đồ lớn thì không được xem như là lịch sự. "He is extremely overweight": This is a more polite way khổng lồ say that someone is fat. You should not say "this person is fat" especially not directly to lớn the person. Anh ấy thừa cân dữ quá: đây là cách thanh lịch hơn nhằm nói một người mập. Bạn không nên nói "người này lớn quá" nhất là không nên nói trực tiếp vào mặt tín đồ ta. "She is in great shape": This means that the person exercises regularly & that he or she is in great physical condition, they are healthy"Cô ấy khoẻ bạo phổi dáng chuẩn" : Câu này có nghĩa là người này đàn dục hầu hết đặn và người ấy tất cả sức khoẻ hay vời, khoẻ mạnh. "He is really muscular" or "he is pretty fit": In this case "pretty" does not mean beautiful, but it means "very.

Xem thêm: Thời Trang Bảo Vệ Môi Trường " Năm 2021, Áo Thun Xanh

Anh ấy rất là đô con" hoặc" anh ấy rất là cân đối" : trong trường hòa hợp này "pretty" không có nghĩa là xinh đẹp, mà có nghĩa là "hết sức; cực kỳ; rất"."He is on the short side": Instead of directly saying "he is short" you could soften your statement by saying "He is on the short side." "Anh ta khá thiếu thước tấc một tí" : Thay vì nói trực tiếp "anh ta lùn" bạn cũng có thể làm lời nói của mình nhẹ bớt bằng phương pháp nói" Anh ta hơi thiếu thước tấc một tí. "She is quite petite, isn"t she?": This is only used to lớn describe women who are shorter than average. The average height for a woman in the United States is 5 foot 4 inches."Cô ấy hơi nhỏ dại con, nhỉ? ": Chỉ nói vậy để miêu tả phụ cô gái thấp rộng trung bình. độ cao trung bình của phụ nữ ở Hoa Kỳ là 5 fút 4 inch.
*

*

2) How to lớn describe someone"s attractiveness
"I can"t believe how dễ thương he is": A young child can be "cute" or a potential date can be "cute" in the sense that you are attracted khổng lồ the person. Tả đường nét hấp dẫn, duyên dáng đáng yêu không tưởng tượng nổi: Em bé nhỏ có thể "dễ thương" hoặc người hoàn toàn có thể thành bạn trai/bạn gái hoàn toàn có thể "dễ thương" theo nghĩa người ấy lôi cuốn bạn. "Isn"t she gorgeous?": This means that the person is extremely attractive. "

"I think he"s good-looking": This is a more modern way khổng lồ say "handsome" or attractive." "To me she"s really pretty": This is a slightly less strong word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."

 " Cô ấy không lộng lẫy sao? ": Câu này có nghĩa là người này vô cùng hấp dẫn. "Tôi nghĩ anh ấy dễ dàng coi": đây là cách nói new để chỉ "đẹp trai" hoặc "hấp dẫn". "Tôi thấy cô ấy khá xinh " : đây là cách nói ko mạnh bằng "đẹp. " Một thiếu phụ thì" xinh" còn phụ nữ trưởng thành thì "đẹp""He"s not very attractive khổng lồ me." or "In my opinion, he"s not really that cute": This is a way of saying that your opinion might be different from the opinion of other people."He isn"t very handsome": The word handsome is only used to describe men. "Beautiful" or "pretty" can only be used khổng lồ describe women."Anh ấy không hấp dẫn lắm đối với tôi. " hoặc " Theo tôi, anh ấy không quá sự dễ thương đến thế": đấy là cách nói cho thấy ý chúng ta cũng có thể khác với ý người khác. "Anh ta không đẹp nhất trai lắm " : trường đoản cú handsome - đẹp mắt trai chỉ dùng nhằm tả lũ ông. " Beautiful - đẹp nhất " hoặc " pretty - xinh " chỉ dùng làm tả phụ nữ.