Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vì chưng Hằng trung tâm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Once in a while là gì

Bạn đã xem: In a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE and A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air; everyone seems lớn delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan & Mike enjoy it, for sure. They seldom come to lớn this place, but when they’re here, they often see their friends & relish the conversation with them.

Quán cà phê lúc này đông bất thường. Giới trẻ tuổi ngồi không còn ghế vào tiệm. Tiếng cười cợt tiếng nói vang mọi nơi; ai ai cũng vui ưng ý khung cảnh dễ chịu và thoải mái này. Chắc chắn Mai Lan và Mike cũng vậy. Họ ít khi đến đây tuy vậy khi tại chỗ này thì bọn họ gặp các bạn và nói chuyện rất vui.

MIKE: It’s good to see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui trong khi thấy mọi người quanh mình vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed và seems lớn be carefree. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy nhàn rỗi và có vẻ như không băn khoăn lo lắng gì. Bọn chúng mình xứng danh được hưởng phần lớn lúc cố kỉnh này, rất lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô cần sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học được từ này lúc tôi đọc một chuyện tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came khổng lồ this coffee-shop. When was the last time we were here, vị you remember?

Cô vừa nói song khi họ tới tiệm coffe này. Lần chót ta tới đấy là hồi nào, cô gồm nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to rest, enjoy coffee và my favorite almond cookies.

Ồ, kia là cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi tải sắm, mua khá nhiều vì có chào bán giá tốt. Mình nghỉ tại trên đây để uống coffe và ăn uống bánh hạnh nhân tôi khôn xiết thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi lưu giữ rồi. Cô bao gồm trí nhớ xuất sắc quá, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta bắt đầu tới đây, không nhiều như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time lớn relax.

Mình tới đây nhiều hơn thế nhé. Ở đây đáng yêu quá. Chúng mình bận, nhưng mà sau kỳ thi, sẽ có khá nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re to be a salesperson at Macy’s, aren’t you? and I, I’m going lớn intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên họ có bài toán làm mùa hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự ở ngân hàng. Bản thân lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have khổng lồ stand up all the time. I’ll have khổng lồ sit down and relax at break time.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin Liên Lạc (Sĩ Quan Thông Tin)

MIKE: That’s right. I’ll have khổng lồ work hard at the bank, too. Both of us need khổng lồ get experience in the workforce và we also need to build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng trở thành phải làm việc nhiều ở ngân hàng. Cả hai chúng ta cần tay nghề làm việc, mình cũng cần phải để dành riêng thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school & then at work. What vày you điện thoại tư vấn a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ đến làm việc. Anh lo việc học sinh sống trường, rồi câu hỏi làm. Một người thao tác nhiều quá điện thoại tư vấn là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này xuất xắc nhỉ. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. And often gets drunk. He’s addicted to lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Nhiều quá với hay bị say sưa. Hắn là một trong những người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh không hẳn là tín đồ nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà cụ ly rượu trong tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vì chưng that, you know me!

Tôi không bao giờ làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time khổng lồ rest.

Vậy anh ko phải là 1 trong anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện có tác dụng việc. Anh thao tác cả ngày, không giảm ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want khổng lồ work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là tín đồ nghiện rượu, nhưng cũng không là tín đồ nghiện làm. Tôi còn ao ước làm những hơn. Tôi nghĩ về tôi tương đối lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard lớn catch up with you.

Mike, anh giỏi lắm. Anh chăm học chuyên làm. Tôi thấy khó phân bì kịp với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là anh hùng của cô! Tôi ước gì đấy là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee and this fun place.

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức là ĐÔI KHI với A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng chổ chính giữa và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.