Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia sáng chế khoa học kỹ thuật (KHKT), qua đó, đắm say nhiều dự án của học viên tham dự các cuộc thi sáng chế KHKT giành cho học sinh trung học và được review cao về chất lượng sản phẩm.

Năm học 2021 – 2022, toàn tỉnh gồm 251 trường bao gồm cấp trung học cơ sở và THPT. Đến nay, 100% đơn vị chức năng giáo dục ở các cấp học này đều sở hữu học sinh tham gia cuộc thi sáng chế KHKT cung cấp tỉnh và có trên 90% số đơn vị tổ chức thi cấp đại lý với hàng nghìn dự án của những em học viên tham gia mỗi năm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, số lượng các dự án, quy mô tham gia cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh tăng qua từng năm. Gắng thể: năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh tất cả 120 dự án công trình thì mang đến năm 2019 – 2020 tăng lên 126 dự án và năm học tập 2021 – 2022 này có 135 dự án tham gia thi, trong các số đó có sản phẩm chục dự án công trình là các ý tưởng, đề tài nghiên cứu và phân tích của học sinh bậc THCS.

Bài viết liên quan