*
Con tôm biển nặng 12 kilogam được bắt tại bang Maine, Mỹ mon 2/2012
*
Con tôm biển nặng 12 kg được bắt trên bang Maine, Mỹ tháng 2/2012
*
Con tôm hùm nặng 12 kg được bắt tại bang Maine, Mỹ mon 2/2012
*
Con tôm sú nặng 12 kilogam được bắt tại bang Maine, Mỹ tháng 2/2012
*
Con tôm sú bị bắt sát Ventura, California, Mỹ mon 3/2009.

Bạn đang xem: Tôm hùm lớn nhất thế giới

*
Hai con tôm sú nặng 3,5 với 5,5 kg được bắt tại Mỹ tháng 10/2009.

Xem thêm:

*
Khách du ngoạn lặn bắt tôm sú trên hòn đảo Turtle
*
*
Một con tôm hùm khủng bị tóm tại Caribbean tháng 4/2011.
*
Bắt tôm hùm trên hòn đảo Borneo
*
Con tôm sú được bắt trong tháng 5/2008
*
Tôm hùm khủng bị bắt năm 1986
*
Con tôm biển dài 0,9 m được bắt trên Anh năm 2007
*
Con tôm biển nặng 11 kilogam được bắt trên Nova Scotia, Canada tháng 11/2011
*
Con tôm biển nặng 8.5 kilogam được ngư dân tên là Blaine Bond bắt trong tháng 12/2011
*
Con tôm sú nặng 8.5 kg được ngư dân tên là Blaine Bond bắt vào tháng 12/2011
*
tôm sú bắt sinh sống New Zealand
*
tôm biển được bắt ở New Zealand
*
tôm sú được bắt sinh sống New Zealand
*
*
*
*
Tôm hùm kích thước đại được bắt sống vịnh Massion tháng 12/2011.
*
Tôm hùm bắt được tại Santa Ana, Coronado mon 1/2008.
*