Điểm Dừng Thi Công Tiếng Anh Là Gì ? Điểm Dừng Tiếng Anh Là Gì

Khi đi du ngoạn sang nước ngoài, nếu như bạn lỡ lạc mặt đường và ao ước hỏi người bản xứ mà lại không biết phương pháp hỏi thì các bạn sẽ làm như thế nào? Tra google dịch? Cũng là 1 cách xuất xắc nhưng dường như hơi mất thời hạn thì phải? Vậy thì chần chừ gì mà lại không thu về ngay tổng phù hợp 100+ câu hỏi, từ vựng giờ Anh về con đường đi chuẩn chỉnh xác độc nhất vô nhị trong mọi tình huống mà prepedu.com đưa ra ngay bên dưới đay. Thuộc theo dõi nhé!

*
Từ vựng giờ Anh về mặt đường đi

I. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về lối đi thông dụng

Dưới đây, prepedu.com đang sưu tầm cùng tổng phù hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh về mặt đường đi tương đối đầy đủ nhất cho những bạn. Quanh đó ra, prepedu.com đã hỗ trợ cả ý nghĩa, loại từ và ví dụ nhằm các chúng ta có thể hiểu rõ hơn nghĩa của các từ này nhé!

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về đường đi chung

Đầu tiên, bọn họ hãy cùng mày mò xem những từ vựng tiếng Anh chỉ đường bọn họ thường áp dụng khi hỏi đường/chỉ đường là số đông từ vựng làm sao nhé!

*
Từ vựng tiếng Anh về đường đi chung

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về đường đi

Loại từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Continue

/kənˈtɪnjuː/

Động từ

Tiếp tục

Continue straight on until you reach the traffic lights.

Bạn đang xem: Điểm dừng thi công tiếng anh là gì

(Tiếp tục đi thẳng cho đến khi bạn gặp mặt đèn giao thông.)

Follow 

/ˈfɒloʊ/

Động từ

Đi theo

Follow the signs for the đô thị center.

(Tuân theo các dấu hiệu mang đến trung tình thực phố.)

Stop 

/stɒp/

Danh từ

Điểm dừng

Please stop at the red traffic light.

(Hãy tạm dừng ở đèn giao thông vận tải màu đỏ.)

Dual carriageway 

/ˌduːəl ˈkærɪdʒweɪ/

Danh từ

Xa lộ 2 chiều

The highway ahead turns into a dual carriageway.

(Đường đường cao tốc phía trước trở thành đường đôi.)

T – junction 

/ˌtiː ˈdʒʌŋkʃən/

Danh từ

Ngã ba

Turn left at the T-junction.

(Rẽ trái tại xẻ ba.)

Roundabout /ˈraʊndəbaʊt/

Danh từ

Vòng xuyến/bùng binh

Take the third exit at the roundabout.

(Đi theo lối ra thứ ba ở bùng binh.)

Pavement 

/ˈpeɪvmənt/

Danh từ

Vỉa hè

Walk on the pavement lớn stay safe.

(Đi bộ trên vỉa hè để giữ lại an toàn.)

Curve 

/kɜːrv/

Danh từ

Đường cong

Be cautious when driving around the sharp curve.

(Hãy bình yên khi lái xe quanh góc đường cua gấp.)

Traffic light 

/ˈtræfɪk laɪt/

Danh từ

Đèn giao thông

Wait for the green light at the traffic light before crossing the road.

(Chờ tín hiệu đèn xanh ở đèn giao thông trước khi băng qua đường.)

Pedestrian subway /pəˈdɛstriən ˈsʌbweɪ/

Danh từ

Đường hầm đi bộ

You can cross the road using the pedestrian subway.

(Bạn rất có thể băng qua đường bằng đường hầm dành cho người đi bộ.)

Roadway narrows /ˈroʊdweɪ ˈnɛroʊz/

Danh từ

Đường hẹp

Be aware that the roadway narrows ahead.

(Hãy lưu ý con con đường thu hạn hẹp phía trước.)

Cross the bridge

/krɒs ðə brɪdʒ/

Cụm từ

Qua cầu

We need lớn cross the bridge lớn reach the other side of the river.

(Chúng ta cần đi qua cầu để sang bên kia sông.)

Cross the crosswalk /krɒs ðə ˈkrɒswɔːk/

Cụm từ

Qua đường/qua vun đi bộ

Make sure lớn cross the crosswalk only at the designated crosswalk.

(Đảm bảo chỉ băng qua đường ở vén dành cho tất cả những người đi bộ qua đường được chỉ định.)

Cross the road 

/krɒs ðə roʊd/

Cụm từ

Sang đường/qua đường

Look both ways before you cross the road.

(Nhìn cả phía 2 bên trước khi chúng ta băng qua đường.)

Go around/ over/ under sth

/ɡoʊ əˈraʊnd/ /ˈoʊvər/ /ˈʌndər/ /sʌmθɪŋ/

Cụm từ

Đi vòng quanh/ đi qua/ trở xuống dưới

We need to go around the construction site lớn reach our destination.

(Chúng ta bắt buộc đi vòng quanh công trường thi công để đến đích.)

Go down the hill

/ɡoʊ daʊn ðə hɪl/

Cụm từ

Đi xuống dốc

Carefully ride your xe đạp down the hill.

(Cẩn thận sút xe down đồi)

Go down there 

/ɡoʊ daʊn ðeər/

Cụm từ

Đi xuống phía đó

If you go down there, you’ll find a small park.

(Nếu bạn đi xuống đó, bạn sẽ tìm thấy một công viên nhỏ.)

Go past

/ɡoʊ pæst/

Cụm từ

Đi qua/băng qua

Keep going straight and you’ll go past the supermarket.

(Tiếp tục đi liền mạch và bạn sẽ đi qua rất thị.)

Go straight on/ ahead

/ɡoʊ streɪt ɒn/ /əˈhɛd/

Cụm từ

Đi thẳng

At the intersection, go straight on two blocks. 

( Tại bổ tư, đi liền mạch qua hai dãy nhà.)

Go towards 

/ɡoʊ təˈwɔːrdz/

Cụm từ

Đi theo hướng

Walk in the direction towards the train station.

(Đi bộ theo nhắm đến phía ga xe cộ lửa.)

Go up the hill 

/ɡoʊ ʌp ðə hɪl/

Cụm từ

Đi lên dốc

It’s a challenging hike lớn go up the hill, but the view is worth it.

( Đó là một chuyến đi bộ đầy test thách đặt lên trên đồi, tuy thế tầm nhìn rất đáng giá.)

Take a right/left 

/teɪk ə raɪt/ /lɛft/

Cụm từ

Rẽ phải/trái

Take a left at the next junction.

(Rẽ trái sinh sống ngã tía tiếp theo.)

Take the first/second… on the left 

/teɪk ðə fɜːrst/ /ˈsɛkənd/ … ɒn ðə lɛft/

Cụm từ

Rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên/thứ hai….

Take the first road on the left to lớn reach the museum.

(Đi theo nhỏ đường thứ nhất bên trái để đến bảo tàng.)

Take the first/second… on the right 

/teɪk ðə fɜːrst/ /ˈsɛkənd/ … ɒn ðə raɪt/

Cụm từ

Rẽ phải ở vấp ngã rẽ đầu tiên/thứ hai…

Take the second road on the right khổng lồ reach the market.

(Đi theo tuyến phố thứ phía hai bên phải để mang lại chợ.)

Take the first turning on the right 

/teɪk ðə fɜːrst ˈtɜrnɪŋ ɒn ðə raɪt/

Cụm từ

Rẽ đề nghị ở vấp ngã rẽ đầu tiên

Take the second road turning on the right to lớn reach the museum.

(Rẽ yêu cầu ở xẻ rẽ thứ nhất để đến bảo tàng.)

Take the second turning on the right

/teɪk ðə ˈsɛkənd ɒn ðə raɪt/

Cụm từ

Rẽ đề nghị ở xẻ rẽ sản phẩm hai

Take the second street on the right khổng lồ find the restaurant.

(Đi theo con phố thứ phía 2 bên phải nhằm tìm nhà hàng.)

Take this road

/teɪk ðɪs roʊd/

Cụm từ

Đi đường này

Take this road & you’ll reach the beach in no time.

(Đi theo tuyến phố này và bạn sẽ đến bãi biển ngay lập tức.)

Turn left/ right

/tɜrn lɛft/ /raɪt/

Cụm từ

Rẽ trái/ phải

Turn right at the next corner.

(Rẽ phải ở góc tiếp theo.)

Turn right at the crossroads

/tɜrn raɪt æt ðə ˈkrɒsroʊdz/

Cụm từ

Đến vấp ngã tư thì rẽ phải

When you reach the crossroads, turn right.

(Khi bạn đến bổ tư, rẽ phải.)

Make a left/ right turn /meɪk ə lɛft/ /raɪt

Cụm từ

Rẽ trái/ phải

Make a left turn at the traffic lights.

(Rẽ trái trên đèn giao thông.)

Walk along/ walk straight down 

/wɔːk əˈlɔŋ/ /wɔːk streɪt daʊn/

Cụm từ

Đi dọc theo

Walk straight down the street until you see the bank on your left.

(Đi thẳng xuống phố cho đến khi các bạn nhìn thấy bank bên trái.)

Head to 

/hɛd tuː/

Cụm từ

Đi thẳng đến

Head to the main entrance of the building.

(Đi mang đến lối vào chính của tand nhà.)

Keep going for another…… 

/kiːp ˈɡoʊɪŋ fɔːr əˈnʌðər/

Cụm từ

Tiếp tục đi tiếp thêm…nữa

Keep going for another two miles & you’ll see a gas station on your right.

(Tiếp tục đi thêm nhị dặm nữa và bạn sẽ thấy một trạm xăng bên tay phải.)

Straight ahead of you /streɪt əˈhɛd əv juː/

Cụm từ

Ngay trước phương diện bạn

The grocery store is straight ahead of you.

(Cửa sản phẩm tạp hóa ở ngay trước phương diện bạn.)

2. Từ giờ Anh chỉ về phương hướng 

Chắc chắn lúc học về từ vựng giờ đồng hồ Anh về đường đi, những từ vựng chỉ phương hướng không thể thiếu sót được. Vậy hãy cùng prepedu.com điểm qua những từ vựng chỉ phương hướng ngay tiếp sau đây nhé!

*
Từ giờ Anh về đường đi – chỉ phương hướng

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về mặt đường đi

Loại từ

Ý nghĩa

Ví dụ

North /nɔːrθ/

Danh từ

Phía Bắc

The compass needle points to lớn the north.

(Kim la bàn chỉ về phía bắc.)

South /saʊθ/

Danh từ

Phía Nam

Our hotel is located to the south of the city.

(Khách sạn của shop chúng tôi nằm ngơi nghỉ phía nam của thành phố.)

East /iːst/

Danh từ

Phía Đông

The sun rises in the east.

(Mặt trời mọc sống phương đông.)

West /wɛst/ 

Danh từ

Phía Tây

The beach is to lớn the west of the town.

(Bãi biển nằm ở vị trí phía tây của thị trấn.)

Northeast /ˌnɔːrθˈiːst/

Danh từ

Đông Bắc

The storm is coming from the northeast.

(Cơn bão đang đến từ phía đông bắc.)

Northwest /ˌnɔːrθˈwɛst/

Danh từ

Tây Bắc

The hiking trail leads lớn the northwest.

(Con mặt đường mòn quốc bộ đường lâu năm dẫn đến phía tây bắc.)

Southeast /ˌsaʊθˈiːst/

Danh từ

Đông Nam

The restaurant is situated in the southeast corner of the shopping mall. (Nhà hàng nằm ở vị trí góc đông nam giới của trung tâm download sắm.)

Southwest /ˌsaʊθˈwɛst/

Danh từ

Tây Nam

The park is located in the southwest part of town.

(Công viên nằm ở phía tây-nam của thị trấn.)

Up /ʌp/ 

Trạng từ

Lên

The elevator will take you up to the rooftop.

(Thang máy vẫn đưa các bạn lên sảnh thượng.)

Down /daʊn/ 

Trạng từ

Xuống

Please be careful when going down the stairs.

(Hãy cảnh giác khi đi xuống cầu thang.)

Forward /ˈfɔːrwərd/

Trạng từ

Phía trước

The car accelerated forward on the highway.

(Chiếc xe tăng tốc về phía trước trê tuyến phố cao tốc.)

Backward /ˈbækwərd/

Trạng từ

Phía sau

He stumbled backward after tripping over a rock.

(Anh loạng choạng lùi lại sau thời điểm vấp đề nghị một tảng đá.)

Left /lɛft/

Trạng từ

Bên trái

Turn left at the traffic light.

(Rẽ trái tại vị trí đèn giao thông.)

Right /raɪt/

Trạng từ

Bên phải

The store is on the right side of the street.

(Cửa hàng nằm bên cạnh phải đường.)

Ahead /əˈhɛd/

Trạng từ

Trước mặt

The museum is just ahead, on the left. (Bảo tàng làm việc ngay phía trước, mặt trái.)

Behind /bɪˈhaɪnd/

Trạng từ

Phía sau

The dog followed closely behind its owner. 

(Con chó theo liền kề phía sau chủ nhân của nó.)

On vị trí cao nhất of /ɒn tɒp ɒv/

Trạng từ

Trên đầu

The cat likes to lớn sit on đứng đầu of the bookshelf.

(Con mèo phù hợp ngồi trên giá chỉ sách.)

Underneath /ʌndərˈniːθ/

Trạng từ

Dưới

The keys were hidden underneath the doormat.

(Chìa khóa được giấu bên dưới tấm thảm chùi chân.)

Inside /ɪnˈsaɪd/ 

Trạng từ

Bên trong

Please come inside và make yourself comfortable.

(Xin vui lòng vào trong và làm cho mình thoải mái.)

Outside /ˌaʊtˈsaɪd/

Trạng từ

Bên ngoài

The children were playing outside in the garden.

(Bọn trẻ đang chơi quanh đó vườn.)

3. Các giới từ thường xuyên được dùng để làm chỉ con đường đi

Dưới đây prepedu.com sẽ tổng hợp cùng sưu khoảng được các giới tự thường thực hiện để hỏi đường hoặc dẫn đường trong giờ đồng hồ Anh. Các chúng ta cũng có thể đọc phần ví dụ gắn kèm nhằm hiểu sâu về phần này không chỉ có thế nhé!

*
Từ vựng tiếng Anh về con đường đi: những giới từ thường được dùng để làm chỉ mặt đường đi

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về mặt đường đi

Loại từ

Ý nghĩa

Ví dụ

To /tuː/

Giới từ

Đến

I’m going to lớn the park. (Tôi sẽ đi mang lại công viên.

From….to /frɒm…tuː/

Giới từ

Từ….đến

He walked from his house to lớn the bus stop. (Anh đi bộ từ đơn vị ra bến xe buýt.)

Along /əˈlɒŋ/

Giới từ

Dọc theo

We rode our bikes along the river. (Chúng tôi đánh đấm xe dọc bờ sông.)

Across /əˈkrɒs/

Giới từ

Băng qua

She swam across the lake to reach the other side. (Cô tập bơi qua hồ để mang lại bờ mặt kia.)

Through /θruː/

Giới từ

Qua, xuyên qua

The oto drove through the tunnel. (Chiếc xe cộ chạy xuyên qua đường hầm.)

Over /ˈoʊvər/

Giới từ

Trên, qua

They climbed over the fence khổng lồ enter the garden. (Họ trèo qua hàng rào để vào vườn.)

Under /ˈʌndər/

Giới từ

Dưới

The cat hid under the table. (Con mèo trốn bên dưới gầm bàn.)

Around /əˈraʊnd/

Giới từ

Xung quanh

We walked around the thành phố to explore its attractions. (Chúng tôi đi dạo quanh tp để tò mò những điểm si của nó.)

Towards /təˈwɔːrdz/

Giới từ

Hướng về phía

They walked towards the mountains in tìm kiếm of adventure. (Họ trở về phía đều ngọn núi để tìm kiếm cuộc phiêu lưu.)

Away from /əˈweɪ frɒm/

Giới từ

Xa khỏi

He moved away from the crowded thành phố to live in the countryside. (Anh tách xa thành phố đông đúc để sống sinh hoạt nông thôn.)

Up /ʌp/

Giới từ

Lên

The hiker climbed up the steep mountain trail. (Người leo núi leo lên tuyến phố mòn dốc núi.)

Down /daʊn/

Giới từ

Xuống

The ball rolled down the hill. (Quả trơn lăn xuống đồi.)

Into /ˈɪntuː/

Giới từ

Vào

She jumped into the pool lớn cool off. (Cô dancing xuống hồ bơi lội để giải nhiệt.)

Out of /aʊt əv/

Giới từ

Ra khỏi

The mèo jumped out of the window. (Con mèo nhảy ra khỏi cửa sổ.)

Onto /ˈɒntuː/

Giới từ

Lên trên (bề mặt)

He stepped onto the platform lớn board the train. (Anh tiến bước sân ga để lên tàu.)

Off /ɒf/

Giới từ

Khỏi, ra khỏi

They got off the bus at the next stop. (Họ xuống xe pháo buýt ở điểm dừng tiếp theo.)

Towards /təˈwɔːrdz/

Giới từ

Hướng về phía

They walked towards the mountains in search of adventure. (Họ trở về phía hầu như ngọn núi để tìm kiếm cuộc phiêu lưu.)

Near /nɪər/

Giới từ

Gần

There is a café near the library. (Có một quán cà phê gần thư viện.)

Far from /fɑːr frɒm/

Giới từ

Xa

The beach is far from here. (Bãi biển từ thời điểm cách đó rất xa.)

Between /bɪˈtwiːn/

Giới từ

Giữa

The restaurant is located between the ngân hàng and the post office. (Nhà sản phẩm nằm giữa bank và bưu điện.)

4. Các địa điểm thường sử dụng trong khi đi đường

Trong khi đi đường, họ thường phát hiện các add quen thuộc. Để rất có thể tự tin lúc hỏi đường cũng tương tự chỉ đường, dưới đây là danh sách các vị trí quen nằm trong ở trên phố phố, chúng ta đọc kỹ phần trường đoản cú vựng phía bên dưới nhé!

*
Từ vựng tiếng Anh về mặt đường đi: Các địa điểm thường sử dụng trong lúc đi đường

Từ vựng tiếng Anh về đường đi

Loại từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Bookstore

/ˈbʊk.stɔːr/

Danh từ

Hiệu sách

I love spending my weekends browsing books at the local bookstore.

(Tôi thích hợp dành phần lớn ngày vào ngày cuối tuần để xem sách tại hiệu sách địa phương.)

Church 

/tʃɜːtʃ/

Danh từ

Nhà thờ

The church bells ring every Sunday morning.

(Tiếng chuông nhà thờ vang lên vào từng sáng công ty nhật.)

Fire station 

/faɪər steɪ.ʃən/

Danh từ

Trạm cứu vớt hỏa

The fire station is located just a few blocks away from here.

(Trạm cứu vớt hỏa nằm cách đây chỉ vài dãy nhà.)

Grocery store /ˈɡroʊ·sə·ri stɔr/

Danh từ

Tiệm tạp hóa

Let’s stop by the grocery store lớn pick up some fresh produce.

(Hãy kẹ qua siêu thị tạp hóa để chọn 1 số sản phẩm tươi sống.)

Hospital 

/ˈhɒs.pɪ.təl/

Danh từ

Bệnh viện

The hospital is equipped with state-of-the-art medical facilities.

(Bệnh viện được trang bị cơ sở vật chất y tế hiện tại đại.)

Hotel

 /həʊˈtel/

Danh từ

Khách sạn

We booked a room at the luxurious khách sạn for our vacation.

(Chúng tôi để phòng tại khách sạn đẳng cấp và sang trọng cho kỳ nghỉ của mình.)

Mausoleum /ˌmɔː.zəˈliː.əm/

Danh từ

Lăng tẩm

The mausoleum houses the remains of a famous historical figure.

(Lăng chứa hài cốt của một nhân vật lịch sử nổi tiếng.)

Museum

 /mjuːˈziː.əm/

Danh từ

Bảo tàng

The museum exhibits a vast collection of ancient artifacts.

(Bảo tàng cung cấp một bộ sưu tập lớn những hiện vật cổ xưa.)

Pagoda

 /pəˈɡəʊ.də/ 

Danh từ

Chùa

The pagoda’s architecture is breathtakingly beautiful.

(Kiến trúc của ngôi chùa đẹp mang đến nghẹt thở.)

Park 

/pɑːk/

Danh từ

Công viên

Families gather at the park to lớn have picnics and enjoy outdoor activities.

(Các gia đình tụ tập tại khu dã ngoại công viên để tổ chức triển khai dã ngoại với tham gia các chuyển động ngoài trời.)

Petrol station 

/ˈpet.rəl steɪ.ʃən/

Danh từ

Trạm xăng

I need to lớn fill up my car’s tank at the petrol station before the road trip.

Xem thêm: Sinh viên bị điểm d có thi lại không ? sinh viên cần biết khi học tín chỉ

(Tôi cần đổ đầy bình xăng mang đến ô tô của bản thân mình tại trạm xăng trước chuyến đi.)

Post office 

/ˈpəʊst ˌɒf.ɪs/

Danh từ

Bưu điện

I’m going khổng lồ the post office lớn mail a package to lớn my friend.

(Tôi sẽ đến bưu điện nhằm gửi một gói hàng cho mình tôi.)

Restaurant /ˈres.tər.ɒnt/

Danh từ

Nhà hàng

The restaurant serves delicious cuisine from around the world.

(Nhà hàng ship hàng các món tiêu hóa từ khắp vị trí trên cố kỉnh giới.)

Shopping mall 

/ˈʃɒp.ɪŋ ˌmɔːl/

Danh từ

Trung tâm thương mại

The shopping mall has a wide variety of stores & entertainment options.

(Trung tâm buôn bán có cực kỳ nhiều cửa hàng và chắt lọc giải trí.)

Square

/skweər/

Danh từ

Quảng trường

People gather in the square to celebrate festivals & events.

(Mọi người tập trung tại quảng trường để mừng đón các tiệc tùng và sự kiện.)

Temple 

/ˈtem.pəl/

Danh từ

Đền thờ

The temple is a peaceful place for meditation and prayer.

(Ngôi đền là một nơi yên bình nhằm thiền định và ước nguyện.)

The beach

 /ðiː biːtʃ/

Danh từ

Bãi biển

Let’s go lớn the beach và soak up some sun.

(Hãy ra bãi tắm biển và tắm nắng và nóng nào.)

The bus station 

/ðiː ˈbʌs ˌsteɪ.ʃən/

Danh từ

Trạm xe pháo buýt

The bus station is the starting point for many long-distance journeys.

(Trạm xe buýt là vấn đề xuất vạc của nhiều chuyến du ngoạn đường dài.)

Zoo 

/zuː/

Danh từ

Vườn bách thú

The zoo is home to a diverse range of animals from different continents.

(Vườn thú là địa điểm sinh sống của rất nhiều loại động vật hoang dã từ các châu lục khác nhau.)

This address 

/ðɪs əˈdres/

Danh từ

Địa chỉ này

Please send the package khổng lồ this address: 123 Main Street.

(Vui lòng gởi gói mặt hàng đến add này: 123 Main Street.)

That place 

/ðætpleɪs/

Danh từ

Nơi kia

Have you been khổng lồ that place with the stunning view of the mountains?

(Bạn đã từng đến đó nơi có cảnh quan tuyệt đẹp của những ngọn núi chưa?)

II. Tổng hợp các mẫu câu dùng để làm hỏi đường/chỉ đường

Bên bên trên prepedu.com đang cung cấp cho chính mình các từ/cụm từ vựng giờ đồng hồ Anh về đường đi. Vậy bọn họ sẽ sử dụng những mẫu mã câu, câu nói thế nào để chỉ đường cũng tương tự hỏi con đường một phương pháp mượt mà? Hãy đón coi PREP cung cấp cho mình các mẫu câu gì sau đây nhé!

1. Chủng loại câu giờ Anh hay được dùng khi hỏi đường

*
Mẫu câu giờ Anh thường dùng khi hỏi đường

Các mẫu câu cần sử dụng khi hỏi đường đi

Ý nghĩa

Excuse me, could you tell me how to get to……?

Xin lỗi, bạn cũng có thể chỉ cho tôi đường đến…… được không?

Excuse me, can you show me the way to……, please? 

Xin lỗi, làm ơn chỉ dùm tôi mặt đường đến……

Pardon me, can you tell me where…..?

Xin lỗi, bạn có thể chỉ mang lại tôi……

Excuse me, vì chưng you know where the….is? 

Xin lỗi, bạn có biết……ở đâu không?

I’m looking for……

Tôi sẽ tìm……

Please tell me the way to……

Làm ơn chỉ dùm tôi đường đi đến……

Are we on the right road for……? 

Chúng tôi có đang đi đúng mặt đường tới……không?

Is this the right way for……? 

Đây có phải mặt đường đi……không?

Is this the train for……? 

Có bắt buộc tàu lửa đi……không?

Do you have a map? 

Bạn có phiên bản đồ không?

Can you show me…… On the map? 

Bạn rất có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

Where is the……, please? 

Làm ơn mang đến biết……ở đâu?

Excuse me, where am I? 

Xin lỗi, tôi đang ở trong phần nào?

Will you please tell me where am I? 

Làm ơn mang lại tôi biết tôi đã ở đâu?

Where vị I turn? 

Tôi nên rẽ xẻ nào?

2. Mẫu mã câu giờ Anh hay sử dụng khi chỉ đường

*
Mẫu câu giờ đồng hồ Anh thường dùng khi chỉ đường

Các mẫu mã câu dùng khi dẫn đường đi

Ý nghĩa

It’s this way.

Chỗ đó ở phía này.

It’s that way. 

Chỗ đó ở phía kia.

You’re going the wrong way.

Bạn sẽ đi sai mặt đường rồi.

You’re going in the wrong direction. 

Bạn đã đi sai hướng rồi.

Take this road. 

Đi đường này.

Take the first on the left

Rẽ trái ở té rẽ đầu tiên.

Take the second on the right. 

Rẽ nên ở xẻ rẽ máy hai.

Continue straight ahead for about……

Tiếp tục đi liền mạch khoảng….

Continue past…….

Tiếp tục đi qua…

Here it is. 

Chỗ kia ở đây.

It’s over there.

chỗ đó ngơi nghỉ đằng kia.

Go straight/ahead.

Đi thẳng.

Turn around, you’re going the wrong way. 

Hãy quay trở về đi, chúng ta nhầm đường rồi.

Turn to lớn the left.

Rẽ trái.

Turn khổng lồ the right.

Rẽ phải.

Turn back.

Quay trở lại.

II. Bài tập ôn từ vựng giờ Anh về mặt đường đi & Đáp án

Bài tập: bố trí lại những câu tiếp sau đây để chế tạo thành 1 đoạn đối thoại hỏi đường đi một cách phù hợp nhất:

Excuse me, can you give me directions to the nearest post office?

No, it’s only a five-minute walk from here. You can’t miss it.

That’s helpful lớn know. Thank you so much for your assistance!

To get lớn the train station, walk back to lớn the main road và turn left. Keep walking for about ten minutes, & you’ll see the station on your right.

Perfect! Now, if I want to lớn go khổng lồ the train station, what’s the best way?

Yes, there’s a taxi stand right in front of the train station. You can easily find a xe taxi there.

Great! và if I want to lớn go to lớn the supermarket, how do I get there?

Sure! Just go straight down this road and take the first left. The post office will be on your right.

Thanks for the directions! One last question, is there a taxi stand nearby?

The supermarket is a bit further away. Continue walking straight, then turn right at the traffic lights. It’ll be on your left.

Thank you! Is it far from here?

You’re welcome! Have a safe journey and enjoy your day!

Đáp án: 

A: Excuse me, can you give me directions khổng lồ the nearest post office?

B: Sure! Just go straight down this road & take the first left. The post office will be on your right.

A: Thank you! Is it far from here?

B: No, it’s only a five-minute walk from here. You can’t miss it.

A: Great! và if I want to go to lớn the supermarket, how vì I get there?

B: The supermarket is a bit further away. Continue walking straight, then turn right at the traffic lights. It’ll be on your left.

A: Perfect! Now, if I want to lớn go lớn the train station, what’s the best way?

B: to get khổng lồ the train station, walk back khổng lồ the main road & turn left. Keep walking for about ten minutes, & you’ll see the station on your right.

A: Thanks for the directions! One last question, is there a taxi stand nearby?

B: Yes, there’s a xe taxi stand right in front of the train station. You can easily find a taxi there.

A: That’s helpful to lớn know. Thank you so much for your assistance!

B: You’re welcome! Have a safe journey và enjoy your day!

Hy vọng phần lớn từ vựng giờ đồng hồ Anh về đường đi mà prepedu.com cung cấp trên đây sẽ giúp đỡ bạn bỏ túi được rất nhiều từ, nhiều từ và chủng loại câu hữu ích, để bạn cũng có thể sử dụng khi ước ao hỏi con đường hoặc chỉ đường cho ai đó. Hãy thường xuyên theo dõi các nội dung bài viết trên Blog của prepedu.com để có được nhiều kỹ năng ngữ pháp tuyệt nhé!

Thang đồ vật trở cần thông dụng không chỉ có ở các thành phố bự mà còn xuất hiện ở các vùng lấn cận. Với kỹ năng vượt trội, tiết kiệm chi phí thời gian, sức lực di chuyển, nhu cầu lắp để thang máy sử dụng trong những công trình và mái ấm gia đình trở cần phổ biến.Trước khi khám phá về một loại thang vật dụng nào đó ta nên biết một số thông tin về sản phẩm mình đã cần, như hình dạng, kích thước, những từ được tư tưởng trong thang máy

Các thuật ngữ thông dụng.

Cabin (car)

Bộ phận thang lắp thêm để chứa tải bạn hoặc cần sử dụng làm thang máy download hàng.

*
Cabin nhỏ tuổi dùng mang đến thang máy gia đình Đỉnh giếng(head room)

Phần giếng thang trên cùng tính từ mặt sàn tầng dừng tối đa đến trằn giếng.

Điểm dừng(landing)

Vị trí nhằm ra vào cabin tại mỗi tầng sử dụng.

*
cấu tạo ra cơ bản của 1 thang máy download kháchPhòng máy (machine room)

Phòng nói riêng để lắp đặt máy và các thiết bị liên quan. Hiện thời nhiều nhiều loại thang máy tiên tiến rất có thể dùng loại thang thiết bị không chống máy. Giúp tiết kiệm được không khí và tri tổn phí xây dựng

*
Phòng máy
Thang máy tải khách (passenger lift (US: elevator))

Thiết bị nâng ship hàng các tầng xác định, có cabin với size và kết cấu mê say hợp được cho phép hành khách ra vào.

Hố thang (pit)

Là phần giếng thang phía bên dưới của mặt sàn tầng dừng thấp nhất.

Giếng thang (well (US: hoistway))

Khoảng không gian mà trong các số ấy cabin, đối trọng và/hoặc sản phẩm nâng thủy lực hoàn toàn có thể di đưa được.

*

CHÚ THÍCH: không gian gian này đuợc số lượng giới hạn bởi đáy hố thang, vách bao bọc và è giếng thang

Ký hiệu định nghĩa thông số cơ bạn dạng trong thang thiết bị – kích thước (dimensions)

Chiều rộng cabin (car width, b1)

Khoảng biện pháp đo được bên trong theo phương nằm theo chiều ngang giữa các vách cabin song song cùng với cạnh của lối đi ra vào trước.

Chiều sâu cabin(car depth, d1)

Khoảng giải pháp đo được bên phía trong theo phương nằm theo chiều ngang giữa các vách cabin vuông góc cùng với cạnh của cửa đi ra vào trước.

CHÚ THÍCH: Kích thước chế độ tùy nằm trong ở chiều cao từ sàn cabin. Nếu như muốn trang trí thang máy hay bảo đảm bằng những tấm bảng hoặc tay vịn, cần được điều chỉnh cho cân xứng với form size này.

Chiều cao cabin(car height, h4)

Khoảng giải pháp đo được bên trong theo phương trực tiếp đứng thân ngưỡng cửa ngõ và nóc cabin.

CHÚ THÍCH Trần cùng phụ kiện đèn cần phải điều chỉnh cho tương xứng với form size này.

Chiều rộng cửa ngõ ra vào(entrance width into car, b2)

Khoảng biện pháp thông thủy của cửa đi ra vào ca bin được tính khi cửa tầng và cửa ngõ cabin mở trả toàn.

Chiều cao cửa ra vào(entrance height, h3)

Khoảng biện pháp thông thủy của lối đi ra vào ca bin được tính khi cửa tầng và cửa ngõ cabin mở trả toàn.

Chiều rộng giếng thang(well (US: hoistway) width, b3)

Khoảng cách đo được bên trong theo phương nằm hướng ngang giữa những vách giếng thang tuy vậy song cùng với chiều rộng cabin.

Chiều sâu giếng thang(well (hoistway) depth, d2)

Kích thước đo được theo phương nằm ngang vuông góc với chiều rộng.

Chiều sâu hố thang(pit depth, d3)

Kích thước đo được theo phương trực tiếp đứng giữa mặt sàn tầng giới hạn thấp độc nhất đã hoàn thành và lòng hố thang.

Chiều cao đỉnh giếng(headroom height, h1)

Khoảng phương pháp đo được theo phương trực tiếp đứng thân mặt sàn tầng dừng cao nhất đã triển khai xong và trần giếng (không bao gồm puli bên trên cabin).

Chiều rộng chống máy(machine room width, b4)

Khoảng giải pháp đo được theo phương nằm ngang tuy nhiên song cùng với chiều rộng cabin.

Chiều sâu phòng máy(machine room depth, d4)

Khoảng bí quyết đo được theo phương nằm theo chiều ngang vuông góc cùng với chiều rộng lớn cabin.

Chiều cao chống máy(machine room height, h2)

Khoảng cách nhỏ nhất đo được theo phương thẳng đứng giữa sàn để máy đã triển khai xong và trần phòng máy, đáp ứng đồng thời những nguyên tắc thi công và sản phẩm công nghệ thang máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.