Ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trắc Nghiệm Và Bt, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Công Tác lấy Ý Kiến đánh giá Của bạn Học Ở những Trường Đại Học với Cao Đẳng hiện nay Nay

Bạn đang xem: Ôn tập phương pháp nghiên cứu khoa học

Download free PDFView PDF


TÓM TẮT: Rút gọn thuộc tính là bài toán quan trọng đặc biệt trong cách tiền xử lý dữ liệu của quá trình khai phá dữ liệu và khám phá tri thức. Trong mấy năm ngay sát đây, các nhà nghiên cứu khuyến nghị các phương pháp rút gọn thuộc tính trực tiếp trên bảng ra quyết định gốc theo tiếp cận tập thô mờ (Fuzzy Rough mix FRS) nhằm nâng cao độ chính xác mô hình phân lớp. Tuy nhiên, số lượng thuộc tính nhận được theo tiếp cận FRS chưa về tối ưu vì ràng buộc thân các đối tượng người tiêu dùng trong bảng đưa ra quyết định chưa được xem xét đầy đủ. Trong bài bác báo này, công ty chúng tôi đề xuất phương thức rút gọn gàng thuộc tính trực tiếp trên bảng đưa ra quyết định gốc theo tiếp cận tập thô mờ trực cảm (Intuitionistic Fuzzy Rough set IFRS) dựa trên các khuyến nghị mới về hàm thành viên và không thành viên. Hiệu quả thử nghiệm trên các bộ tài liệu mẫu mang đến thấy, số lượng thuộc tính của tập rút gọn theo phương thức đề xuất bớt đáng nói so với các cách thức FRS với một số cách thức IFRS khác.


Download không lấy phí PDFView PDF


Hue University Journal of Science: Agriculture và Rural Development

THỬ NGHIỆM NUÔI CÁ CHÌNH HOA (Anguilla marmorata) trong LỒNG BẰNG CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TẠI HỒ CHỨA NƯỚC HÒA MỸ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Cá chình hoa (Anguilla marmorata) được nuôi nghiên cứu trong lồng nổi ở hồ Hòa Mỹ (Phong Điền – vượt Thiên Huế) với hai các loại thức ăn uống là cá tạp tươi với thức ăn công nghiệp. Theo dõi những yếu tố môi trường như nhiệt độ, p
H, lượng chất oxy hòa tan mặc dù có biến động nhưng đều phía bên trong ngưỡng chịu đựng của cá. Sau 16 mon nuôi cá được cho ăn uống bằng cá tạp tươi có trọng lượng mức độ vừa phải 826,35±61,35g/con; cá nuôi bởi thức ăn công nghiệp đạt vào lượng trung bình 538,4±30,51g/con. Tốc độ tăng trưởng của cá nuôi bằng những loại thức ăn khác biệt có sự sai không giống có chân thành và ý nghĩa thống kê (PDownload không lấy phí PDFView PDF
Preparing soft skills for students has been being a matter of great concern lớn both society and the education industry. Soft skills are an essential factor for the success & happiness of each individual. Many decades ago, the weakness of soft skills of Vietnamese students have been warned by educational organizations, businesses and domestic and foreign experts. Although knowledge that is considered as a necessary condition during the learning process; it is still not a sufficient condition for students who want lớn get a desired job. Nowadays, soft skills training activities are quite popular in almost universities và it is one of requirements for student’s graduation. However, these training activities are different in each university. In this study, from the practical experience in training soft skills of other universities, the authors recommend some basic solutions for integrating soft skills into main subjects in the specialized knowledge teaching process.

Nhằm giúp chúng ta sinh viên gồm thêm tài liệu tìm hiểu thêm và ôn thi, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm Đề cương ôn tập môn phương pháp nghiên cứu công nghệ dưới đây. Ngôn từ tài liệu trình làng đến chúng ta những con kiến thức, câu hỏi bài tập về trí thức kinh nghiệm vs tri thức khoa học, cấu tạo đề cương phân tích KH,...


*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách + Điểm Rf Train + Pk ), Cách Cộng Điểm Rf Train, Săn Boss, Pk, Buff

Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PPNCKHCâu 1: Khái niệm, phân loại KH & vai trò của KH đvs đời sống con người. Khái niệm: KH là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới. Những kiến thức hay học thuyết mới này tốt hơn, có thể thay thế dần cái cũ, không còn phù hợp. Như vậy, KH bao gồm hệ thống tri thức về quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy. Phân loại KH: Xét theo đối tượng và mục đích, KH được chia thành 2 loại: KH cơ bản: nghiên cứu khám phá các tính chất, quy luật để nhận thức ngày càng chính xác hơn về từ nhiên, xã hội, con người trong thế giới hiện thực khách quan. KHCB được chia thành KHTN & KHXHNV KHTN: nghiên cứu các quy luật, tính chất, các dạng tồn tại của thế giới tự nhiên nhằm giúp con người nhận thức đúng về thế giới tự nhiên. KHXHNV: nghiên cứu các quy luật, hình thức biểu hiện, tính chất, nguyên tắc,... của xã hội & con người nhằm giúp nhận thức, phát triển xã hội theo đúng hướng. KH ứng dụng: nghiên cứu các nguyên lý, nguyên tắc kỹ thuật, phương thức, công nghệ,…nhằm xây dựng giải pháp, tạo ra đối tượng mới, giải quyết các vấn đề của xã hội & tự nhiên đặt ra, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.Việc phân loại KH chỉ mang tính tương đối. Vai trò: Làm thay đổi nhận thức của con người, giúp con người giải thích được các hiện tượng tự nhiên, phát hiện các mối quan hệ bản chất của các hiện tượng. Có được những tri thức hữu ích phục vụ cho đời sống. Nâng cao trí tuệ con người,…Câu 2: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại NCKH. NCKH: là một hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về tự nhiên, xã hội và để sáng tạo ra phương pháp, phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn nhằm cải tạo thế giới. Đặc điểm: 1 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 Có tính mới: là thuộc tính quan trọng số 1 của NCKH, hướng đến phát triển cái mới và sáng tạo cái mới. Được kiểm soát: thiết lập các thí nghiệm có thể kiểm soát chặt chẽ, đánh giá cẩn thận tác động của các yếu tố đến kết quả nghiên cứu. Có tính nghiêm ngặt: luôn đảm bảo các quy trình phải phù hợp, thích đáng & kiểm chứng được. Có tính hệ thống: quy trình nghiên cứu phải được thực thi theo một trình tự logic. Có tính hiệu lực & kiểm chứng được: kết luận phải dựa trên các phát hiện trong quá trình nghiên cứu, phải đúng đắn đồng thời có thể kiểm chứng lại. Có tính thực nghiệm: bất kỳ kết luận nào rút ra phải dựa trên các luận cứ, thông tin thu thập được. Có tính phê phán: quy trình nghiên cứu phải chặt chẽ để đứng vững trước những đánh giá, phê bình. Có tính cá nhân. Vai trò: tìm ra kiến thức mới, mở rộng sự hiểu biết; giải thích, dự báo các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan; hoàn thiện và làm phong phú thêm các tri thức KH; giúp người đọc có cái nhìn đúng đắn hơn. Phân loại NCKH: Có nhiều cách phân loại NCKH khác nhau: Theo các giai đoạn nghiên cứu: NC cơ bản: nghiên cứu các kiến thức mới mang tính nền tảng, bước đầu tạo ra những sản phẩm: khám phá, phát hiện, phát minh dẫn đến hình thành một hệ thống lí thuyết có giá trị tổng quát NC ứng dụng: vận dụng những quy luật được phát hiện ra từ nghiên cứu cơ bản để tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp và áp dụng chúng vào sản xuất và đời sống. NC triển khai: sự vận dụng các lí thuyết để đưa ra các hình mẫu với tham số khả thi về kỹ thuật. Theo chức năng nghiên cứu: NC mô tả: mô tả trạng thái, động thái, tương tác sự vật. NC giải thích: giải thích nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và quy luật chung chi phối quá trình vận động của sự vật. NC dự báo: nhận dạng trạng thái của sự vật trong tương lai. NC giải pháp. 2 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 Theo phương thức nghiên cứu: NC thực nghiệm: nghiên cứu thông qua thực nghiệm, các quan sát thực tiễn, … NC lý thuyết: nghiên cứu thông qua sách vỡ, tài liệu, các học thuyết,.. Theo dạng thức: luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiện, luận án, bài báo KH,…Câu 3: GTKH, các thuộc tính cơ bản của GTKH. GTKH (GTNC): là một nhận định sơ bộ, một kết luận giả định về bản chất sự vật do nhà nghiên cứu đưa ra. VD: Đề tài “Hiệu quả thực hành quản trị tài chính có khả năng sinh lời của doanh nghiệp” GT1: Hiệu quả quản trị vốn lưu động có quan hệ cùng chiều với khả năng sinh lời. GT2: Khả năng thanh khoản có quan hệ ngược chiều với khả năng sinh lời. Các thuộc tính cơ bản của GTKH: Tính giả định: một giả thuyết có thể đúng, sai hoặc đúng một phần. Giả thuyết đặt ra là để chứng minh. Tính đa phương án: trước một vấn đề nghiên cứu không bao giờ chỉ tồn tại một phương án duy nhất, có thể lựa chọn hay bác bỏ giả thuyết. Tính dị biến: giả thuyết có thể dễ dàng bị thay đổi do nhận thức của Nhà nghiên cứu thay đổi.Câu 4: Phân biệt tri thức kinh nghiệm vs tri thức khoa học. Tri thức kinh nghiệm: được tích lũy qua hoạt động sống hàng ngày trong mqh giữa con người – con người, con người – thiên nhiên. Tri thức kinh nghiệm được áp dụng và có ý nghĩa trong hoạt động sống nhưng chưa đi sâu vào bản chất, chưa thấy được các thuộc tính và mqh bên trong của sự vật và con người. Tri thức kinh nghiệm là cơ sở cho sự hình thành tri thức KH. Tri thức khoa học: là những hiểu biết được tích lũy có hệ thống nhờ hoạt động NCKH. Tri thức khoa học dựa trên kết quả quan sát, thu thập qua những thí nghiệm và các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên trong hoạt động XH, trong tự nhiên. Tri thức khoa học được tổ chức trong khuôn khổ các ngành và bộ môn khoa học: Triết học, toán học, hóa học, kinh tế học,…Câu 12: Khái quát cấu trúc đề cương nghiên cứu KH. 3 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 1. Tóm lược: thường được viết ở trang đầu tiên để người đọc lướt qua và hiểu nội dung cơ bản. 2. Thông tin chung: Các cam kết, lời cảm ơn, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình ảnh. 3. Đặt vấn đề (Mở đầu): tập trung làm rõ về định hướng tổng quát nhất cho toàn bộ các phần tiếp theo. Tập trung thảo luận về khoảng trống kiến thức và thu hẹp dần cho đến khi chỉ ra được chủ đề nghiên cứu và sự cần thiết phải nghiên cứu. Cấu trúc phần này bao gồm các nội dung: giới thiệu về vấn đề nghiên cứu, bối cảnh nghiên cứu, phát biểu về vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, ý nghĩa của nghiên cứu. 4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Chỉ rõ đối tượng mà ta quan sát, đo lường, thu thập thông tin dữ liệu cho nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu: Chỉ rõ phạm vi không gian và thời gian mà ta thu thập thông tin từ những đơn vị nghiên cứu này. Phương pháp nghiên cứu: Chỉ ra cách tiếp cận để giải quyết vấn đề nghiên cứu. 5. Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu có liên quan: chứng minh một cách chi tiết là khoảng trống kiến thức đã phát hiện chưa được giải quyết. Chỉ ra các kết luận chủ yếu, các phát hiện và các vần đề về phương pháp luận liên quan đến khoảng trống kiến thức. Dẫn chứng các nghiên cứu gần đây, mô tả ai đã nghiên cứu, làm việc đâu, khi nào, tiếp cận ra sao, áp dụng phương pháp luận – công cụ và các phân tích thống kê nào. Sau cùng, tổng kết lại về mặt phương pháp luận, rút ra kinh nghiệm xây dựng nền tảng cho phương pháp luận của ta áp dụng vào nghiên cứu. 6. Khung lý thuyết: Bao gồm: Khung lý thuyết và phân tích: Chỉ ra nền tảng lý thuyết mà ta vận dụng vào đề tài. Thiết kế nghiên cứu: Chỉ ra một cách cụ thể các biến độc lập, biến phụ thuộc, các biến phân loại. Quy trình thu thập thông tin: Mô tả đầy đủ chi tiết các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu, cỡ mẫu nghiên cứu, quy trình tiến hành nghiên cứu. 7. Kết quả và thảo luận: Trình bày tóm lược về các thông tin, dữ liệu thu thập được và kết quả nghiên cứu. 8. Kết luận và khuyến nghị: 4 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 Kết luận: là nội dung nghiên cứu được viết tổng quát hóa, khái quát hóa toàn bộ kết quả đạt được. Khuyến nghị: bao gồm khuyến nghị dành cho các nghiên cứu tiếp theo (chỉ ra nội dung nghiên cứu cần thiết lập tiếp theo) và khuyến nghị chính sách (chỉ ra các thay đổi cần thiết để khắc phục vấn đề). 9. Tài liệu tham khảo: Trình bày danh sách tất cả các tài liệu được trích dẫn. 10. Phụ lục: tập hợp các thông tin quan trọng nhưng không cần thiết phải đưa vào phần nội dung. VD: Phiếu điều tra, bảng số liệu thô,….Tuy nhiên, tùy vào vấn đề nghiên cứu mà cấu trúc của các thành phần có sự linh động nhất định.Câu 13: Các phương pháp đánh giá công trình nghiên cứu KH. Phương pháp chuyên gia: cơ quan mua hàng hoặc cơ quan làm chủ mời hầu hết chuyên gia có kinh nghiệm viết nhận xét phản biện. Trong một số ,trường hợp, để có những ý kiến đánh giá khách quan, tên chuyên gia phản biện và tên người thực hiện được giữ bí mật (phản biện kín). Phương pháp hội đồng: hội đồng được thành lập gồm những chuyên gia am hiểu lĩnh vực nghiên cứu. Bao gồm: chủ tịch, các thành viên và thư ký. Nhóm nghiên cứu viết bản tóm tắt gửi đến hội đồng trước ngày thành lập hội đồng. Sau khi nghe ý kiến phản biện, hội đồng thảo luận và bỏ phiếu.Câu 9: Khái niệm mẫu, quy trình chọn mẫu. Kể tên một số phương pháp chọn mẫu. Khái niệm mẫu khảo sát: là đối tượng khảo sát mà người nghiên cứu chọn, là một tập hợp nhỏ hơn tổng số khách thể nghiên cứu, mang tính ngẫu nhiên, tính đại diện. Quy trình chọn mẫu: 1. Xác định tổng thể chung: xác định rõ tổng thể chung để chọn mẫu từ đó. 2. Xác định khung chọn mẫu hay danh sách chọn mẫu. 3. Lựa chọn phương pháp chọn mẫu: Dựa vào mục đích nghiên cứu, tầm quan trọng của dự án công trình nghiên cứu, thời gian tiến hành nghiên cứu, kinh phí giành riêng cho nghiên cứu, kỹ năng của nhóm nghiên cứu,… đề xác định chọn phương pháp chọn mẫu xác suất hay phi xác suất, sau đó chọn ra hình thức cụ thể của phương pháp này. 4. Xác định quy mô mẫu: dựa vào yêu cầu về độ chính xác, khung chọn mẫu đã có sẵn chưa, phương pháp thu thập dữ liệu, chi phí cho phép. Đối với mẫu xác suất 5 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 thường có công thức để tính cỡ mẫu. Đối với mẫu phi xác suất thường dựa vào kinh nghiệm và sự am hiểu về vấn đề nghiên cứu để chọn cỡ mẫu. 5. Xác định các chỉ thị nhằm nhận diện được đơn vị mẫu trong thực tế: Đối với mẫu xác suất phải xác định rõ cách thức để chọn từng đơn vị trong tổng thể chung vào mẫu sao cho đảm bảo mọi đơn vị đều có khả năng được chọn như nhau. 6. Kiểm tra quá trình chọn mẫu: kiểm tra đơn vị trong mẫu có đúng đối tượng nghiên cứu không? Kiểm tra sự cộng tác của người trả lời? Kiểm tra tỷ lệ hoàn tất?... Một số phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu định ngạch (quota sampling): chọn mẫu loại này phải bắt đầu với 2 quyết định: những đặc điểm nào? Bao nhiêu người? Những điểm sáng được lựa chọn để tìm phần đa người tham dự có gớm nghiệm hay kiến thức về đề tài nghiên cứu. Người NC đi vào cộng đồng và chọn một số lượng người đã định trước có những đặc điểm đã được chọn trước. Chọn thời điểm, địa lý, khách quan để khảo sát. Chọn mẫu Snowball: là một hình thức chọn mẫu có mục đích. Những người tham dự giới thiệu nhà NC đến những người tham dự tiềm năng khác. Chọn mẫu snowball thường được dùng để tìm và tuyển những “tổng thể ẩn dấu” – tức là những nhóm mà nhà NC không tiếp cận dễ dàng được.Câu 8: Phân biệt chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất. Cho ví dụ. Chọn mẫu xác suất: dựa vào lý thuyết xác suất để lấy mẫu ngẫu nhiên mà khả năng được chọn vào tổng thể của các đơn vị là như nhau. Bao gồm chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thuần, chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Là phương pháp tốt nhất để chọn ra một mẫu có khả năng đại diện cho tổng thể. Tuy vậy, phương pháp này lại khó áp dụng khi không xác định được danh sách cụ thể tổng thể chung; tốn kém thời gian, chi phí, nhân lực,… VD: Tòa soạn báo muốn tiến hành nghiên cứu trên một mẫu 1000 doanh nghiệp trên cả nước về sự quan tâm của họ đối với tờ báo nhằm tiếp thị việc đưa thông tin quảng cáo trên báo. Tòa soạn có thể căn cứ vào các tiêu thức: vùng địa lý, hình thức sở hữu,… để quyết định cơ cấu của mẫu nghiên cứu. Chọn mẫu phi xác suất: chọn theo chỉ định chủ quan của người nghiên cứu. Các đơn vị trong tổng thể có khả năng được chọn không đều nhau. Mẫu được chọn dựa vào 6 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016tính thuận tiện cho người nghiên cứu. Bao gồm: chọn mẫu thuận tiện, chọn mẫu phán đoán, chọn mẫu chị định. Việc chọn mẫu hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết về tổng thể của người nghiên cứu nên kết quả thường mang tính chủ quan. Không tính được sai số do chọn mẫu, do đó không áp dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng kết quả trên mẫu cho tổng thể chung. VD: Tiến hành phỏng vấn các bà nội trợ mua hàng tại siêu thị tại một thời điểm nào đó. Như vậy sẽ có rất nhiều bà nội trợ do không tới mua hàng tại thời điểm đó nên không có khả năng được chọn.Câu 5: Khái niệm thông tin, dữ liệu, tài liệu và vai trò của chúng trong nghiên cứu KH. Thông tin là những hiểu biết có được về sự vật, hiện tượng nào đó. Là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Dữ liệu là thông tin đã được thu thập, ghi chép, ghi nhận. Không phải thông tin nào cũng là dữ liệu. Dữ liệu mang nghĩa hẹp hơn, cụ thể hơn so với thông tin. Tài liệu là phương tiện để giữ lại các tin tức về những sự việc, sự kiện, hiện tượng của thực tiễn khách quan và hoạt động tư duy của con người.Vai trò: Giúp cho người nghiên cứu nắm được phương pháp của các nghiên cứu đã thực hiện trước đây. Làm rõ hơn đề tài nghiên cứu của mình. Giúp người nghiên cứu có phương pháp luận hay luận cứ chặt chẽ hơn. Có thêm kiến thức rộng, sâu về lĩnh vực đang nghiên cứu. Tránh trùng lập với các nghiên cứu trước đây. Giúp người nghiên cứu xây dựng luận cứ để chứng minh giả thuyết NCKH.Câu 6: Thông tin dữ liệu sơ cấp và thông tin dữ liệu thứ cấp trong NCKH. Thông tin dữ liệu sơ cấp: Là tài liệu mà người nghiên cứu thu thập, phỏng vấn trực tiếp hoặc nguồn tài liệu cơ bản, còn ít hoặc chưa được chú giải. Một số vấn đề nghiên cứu còn ít tài liệu vì vậy cần điều tra để tìm và khám phá ra các nguồn tài liệu chưa được biết. 7 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 Người nghiên cứu cần phải tổ chức, thiết lập phương pháp để thu thập, xử lí số liệu. Thông tin dữ liệu thứ cấp: Loại tài liệu này có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp đã được phân tích, giải thích và thảo luận, diễn giải. Là thông tin dữ liệu, tài liệu sẵn có được thu thập từ các tài liệu do người khác nghiên cứu và tổng hợp trước đó. Các nguồn dữ liệu thứ cấp như: sách, báo, tạp chí, biên bản, báo cáo, internet, luận văn, luận án,….Câu 7: Kể tên các phương pháp phi thực nghiệm khi thu thập thông tin trong NCKH. Ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp. Phương pháp phi thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin dựa trên sự quan sát những sự kiện đã hay đang tồn tại, từ đó tìm ra quy luật của sự vật, hiện tượng. Bao gồm: Phương pháp quan sát: thu thập thông tin qua việc sử dụng các giác quan và thiết bị hỗ trợ. Ưu điểm: người nghiên cứu có thể ghi nhận trực diện, toàn diện, linh hoạt, ít gây phản ứng về phía đối tượng. Hạn chế: tư liệu mang tính chủ quan của người nghiên cứu; thực hiện trên quy mô nhỏ; có thể không quan sát được một cách công khai; có thể chậm chạp và thụ động. Phương pháp phỏng vấn: đưa ra câu hỏi đối với người đối thoại để thu thập thông tin. Ưu điểm: linh hoạt, kiểm soát được bối cảnh phỏng vấn; thông tin trả lời câu hỏi đặt ra sát với mục đích nghiên cứu; biết được ý kiến, dự định của đối tượng khảo sát. Hạn chế: mất nhiều thời gian, công sức; quy mô nghiên cứu nhỏ; có thể bị sai lệch do hiểu nhầm câu trả lời; trước mỗi đối tác phỏng vấn phải có cách tiếp cận tâm lý khác nhau. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: sử dụng một bảng liệt kê nhiều câu hỏi để hỏi một số người nhất định. 8 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 Ưu điểm: thu được nhiều thông tin phong phú, sâu sắc và có chất lượng. Một phần kết quả thông tin, dữ liệu có thể trình bày đa dạng như dạng bảng, dạng biểu đồ,… Hạn chế: khó thiết kế phần câu hỏi; khi xử lí thông tin phải mất nhiều thời gian, phải có sự chọn lọc, phân loại. Phương pháp hội đồng: đưa ra tình huống để mọi người tranh luận nói lên quan điểm, tư tưởng. Ưu điểm: có được nhiều ý kiến phản bác khác nhau. Hạn chế: ý kiến thường bị chi phối bởi những người có tài hùng biện hay những người có địa vị xã hội cao.Câu 10: Cấu trúc của bảng hỏi để thu thập thông tin và những lưu ý khi xây dựng bảng hỏi. Quy trình thiết kế bảng hỏi: (1) Xác định các dữ liệu cần thu thập; (2) Xác định cách thực hiện: trực tiếp hay gián tiếp; (3) Xây dựng nội dung câu hỏi và các phương án trả lời: câu hỏi đóng, mở, hỗn hợp, dạng bảng; (4) Xây dựng cấu trúc bảng hỏi; (5) Thử và hiệu chỉnh bảng hỏi. Cấu trúc: gồm 3 phần. 1. Phần giới thiệu: tên người hoặc tổ chức tiến hành nghiên cứu; tên đề tài và mục đích nghiên cứu; lời đề nghị giúp đỡ; cách thức trả lời các câu hỏi trong bảng hỏi; cam kết về bảo mật thông tin; 2. Phần nhân khẩu học: các thông tin chung liên quan đến đối tượng khảo sát (Đối tượng khảo sát là ai? Địa chỉ liên lạc?...) 3. Phần nội dung: bao gồm các câu hỏi, phương án trả lời nhằm thu thập thông tin. Những lưu ý khi xây dựng bảng hỏi: Đối với câu hỏi về các sự kiện: nội dung rõ ràng, ngắn gọn, không nối kết 2 chủ đề trong một câu hỏi; nên sử dụng câu đơn giản, từ ngữ thông thường, dễ hiểu. Đối với các câu hỏi về ý kiến và quan điểm: câu hỏi phải ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng, thu hút, lý thú, tạo cho người trả lời cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bảng hỏi cần đảm bảo đầy đủ các phần, trình bày logic về nội dung; phải dễ hiểu để các đối tượng được khảo sát đều có thể trả lời, khả năng thu hồi cao.Câu 11: Các bước thực hiện viết và trình bày NCKH. (1). Xây dựng dàn bài: Thiết kế cấu trúc hợp lý cho công trình nghiên cứu. 9 toanlebuh
gmail.com Đề Cương Ôn Tập Môn PPNCKH2016 (2). Viết phác thảo: dựa trên dàn ý chi tiết đã xây dựng để viết các ý chính, sau đó triển khai, phát triển các ý rồi viết rõ các nội dung cơ bản; ghi chú đánh dấu chỗ đặt các hình ảnh, bảng biểu,… (3) Viết nháp: viết đầy đủ toàn bộ nội dung, thiết kế chèn hình, bảng biểu và hoàn thiện bản thảo. (4) Biên tập nội dung: sắp xếp bố cục cân đối, hợp lý; chỉnh sửa nội dung theo trình tự logic, lược bỏ ý thừa không phù hợp, bổ sung ý mới cần thiết; rà soát lỗi chính tả, chỉnh sửa câu từ, ngôn ngữ; chỉnh sửa hình ảnh, bảng biểu, đồ thị sao cho hợp lí; đánh số trang, số thứ tự đề mục, danh mục tài liệu tham khảo; bổ sung phụ lục, hậu chú. (5) Hiệu chỉnh: đọc lại, rà soát lỗi, chỉnh sửa lần cuối. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 10 toanlebuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.