1. Birds of a feather flock together là gì?

“Birds of a feather flock together” dịch theo nghĩa đen là những nhỏ chim lông vũ kết bọn với nhau. Câu thành ngữ này để chỉ những người dân có cùng sở thích, thuộc lý tưởng thì thường chơi phổ biến với nhau.

Bạn đang xem: Birds of a feather flock together là gì

Tương từ “birds of a feather flock together”, trong giờ Việt, bọn họ có câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” (khi chỉ ý khen) cùng “ngưu khoảng ngưu, mã khoảng mã” (khi chỉ ý chê).

2. Ví dụ

Ví dụ 1: “Look! The basketball players are eating at the same table together, as always. Birds of a feather flock together”.


Câu này còn có nghĩa là: quan sát kìa! Mấy chúng ta chơi bóng rổ lúc nào cũng ngồi ăn với ban cùng với nhau. Đúng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Xem thêm:

Ví dụ 2: They say birds of a feather flock together, but what are the chances of a robin & cuckoo sharing a bit of lunch? A County Donegal woman has captured the moment in her garden.

Đây là một trong những đoạn trong bài viết giới thiệu về video clip “Robin shares food with cuckoo – Chim Robin chia sẻ thức dùng với chim Cuckoo”.Tạm dịch đoạn trên như sau: 

“Người ta bảo rằng “Những con chim lông vũ kết đàn với nhau”, nhưng cơ hội nào nhằm một nhỏ chim robin cùng chim cuckoo nạp năng lượng trưa với nhau? Một đàn bà County Donegal đã khắc ghi khoảnh xung khắc trong khu vườn của cô ấy…”


Ví dụ 3: However, we know that “birds of a feather flock together”. People tend khổng lồ make friends with those who are similar to them – in terms of values, preferences, and personality traits.

Cụm từ bỏ “birds of a feather flock together” trong ví dụ như 3 này cũng có thể có nghĩa tương tự. Cả câu tất cả nghĩa là:

“Tuy nhiên, họ biết rằng “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Mọi người có xu thế kết các bạn với những người giống bọn họ – về giá trị, sở trường và đặc điểm tính cách.”


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our trang đích cần seo for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result