Trường Đại học tập Sư phạm TP.HCM thành lập và hoạt động năm 1976 chi phí thân của trường Đại học tập Sư phạm non sông Sài Gòn được xếp vào nhóm trường đh trọng điểm tổ quốc Việt nam đào tạo chuyên ngành sư phạm. Cùng với phương châm đào tạo và giảng dạy đội ngũ giáo viên unique cho đất nước, ngôi trường còn không kết thúc hoàn thiện, phạt triển hệ thống giảng dạy cùng đồng thời tạo môi trường học tập năng động, bài bản cho sinh viên phạt triển toàn vẹn các kỹ năng. Sau đó là thông tin tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Sư phạm TP.HCM:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

hcmup.edu.vn

*

Trường Đại học tập Sư phạm TP.HCM

II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Theo đưa ra quyết định tuyển sinh 2020 của bộ Giáo dục và Đào chế tác và Trường Đại học tập Sư phạm TP.HCM, đơn vị Trường tuyển chọn sinh với các ngành học, tổ hợp môn và chỉ còn tiêu thế thể:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp

Môn thi/xét tuyển

1

Quản lý giáo dục

7140114

70

D01

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

7140114

A00

Toán, trang bị lý, Hóa học

7140114

C00

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý

2

Giáo dục Mầm non

7140201

250

M00

Ngữ văn, Toán, NK GDMN

3

Giáo dục tè học

7140202

550

A00

Toán, đồ dùng lý, Hóa học

7140202

A01

Toán, đồ gia dụng lý, tiếng Anh

7140202

D01

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

4

Giáo dục Đặc biệt

7140203

113

D01

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

7140203

C00

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý

7140203

C15

Ngữ văn, Toán, KHXH

5

Giáo dục bao gồm trị

7140205

118

C00

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý

7140205

C19

Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD

7140205

D01

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

6

Giáo dục Thể chất

7140206

109

T01

Toán, NK TDTT 1, NK TDTT 2

7140206

M08

Ngữ văn, NK TDTT 1, NK TDTT 2

7

Giáo dục Quốc chống – An ninh

7140208

156

C00

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý

7140208

C19

Ngữ văn, lịch sử, GDCD

7140208

A08

Toán, kế hoạch sử, GDCD

8

Sư phạm Toán học

7140209

201

A00

Toán, thiết bị lý, Hóa học

7140209

A01

Toán, thiết bị lý, tiếng Anh

9

Sư phạm Tin học

7140210

120

A00

Toán, vật dụng lý, Hóa học

7140210

A01

Toán, đồ dùng lý, giờ Anh

10

Sư phạm đồ gia dụng lý

7140211

100

A00

Toán, đồ lý, Hóa học

7140211

A01

Toán, đồ gia dụng lý, giờ đồng hồ Anh

7140211

C01

Ngữ văn, Toán, thiết bị lý

11

Sư phạm Hoá học

7140212

145

A00

Toán, thứ lý, Hoá học

7140212

B00

Toán, Hoá học, Sinh học

7140212

D07

Toán, Hoá học, giờ đồng hồ Anh

12

Sư phạm Sinh học

7140213

123

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

7140213

D08

Toán, Sinh học, giờ Anh

13

Sư phạm Ngữ văn

7140217

165

D01

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

7140217

C00

Ngữ văn, lịch sử, Địa lý

7140217

D78

Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

14

Sư phạm lịch sử

7140218

108

C00

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý

7140218

D14

Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh

15

Sư phạm Địa lý

7140219

135

C00

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý

7140219

C04

Ngữ văn, Toán, Địa lý

7140219

D78

Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

16

Sư phạm tiếng Anh

7140231

161

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

17

Sư phạm giờ Nga

7140232

186

D02

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Nga

7140232

D80

Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga

7140232

D01

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

7140232

D78

Ngữ văn, KHXH, giờ đồng hồ Anh

18

Sư phạm tiếng Pháp

7140233

172

D03

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

7140233

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

19

Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc

7140234

136

D04

Ngữ văn, Toán, giờ Trung

7140234

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

20

Ngôn ngữ Anh

7220201

200

D01

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

21

Ngôn ngữ Nga

7220202

80

D02

Ngữ văn, Toán, giờ Nga

7220202

D80

Ngữ văn, KHXH, giờ đồng hồ Nga

7220202

D01

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

7220202

D78

Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

22

Ngôn ngữ Pháp

7220203

120

D03

Ngữ văn, Toán, giờ Pháp

7220203

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

23

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

160

D04

Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

7220204

D01

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

24

Ngôn ngữ Nhật

7220209

120

D06

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Nhật

7220209

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

25

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

40

D01

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

7220210

D96

Toán, KHXH, giờ Anh

7220210

D78

Ngữ văn, KHXH, giờ đồng hồ Anh

26

Văn học

7229030

120

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

7229030

C00

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý

7229030

D78

Ngữ văn, KHXH, giờ Anh

27

Tâm lý học

7310401

120

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

7310401

C00

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý

7310401

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

28

Tâm lý học giáo dục

7310403

120

A00

Toán, đồ dùng lý, Hóa học

7310403

D01

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

7310403

C00

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý

29

Địa lý học

7310501

75

D10

Toán, Địa lý, giờ đồng hồ Anh

7310501

D15

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

7310501

D78

Ngữ văn, KHXH, giờ đồng hồ Anh

7310501

C00

Ngữ văn, lịch sử, Địa lý

30

Quốc tế học

7310601

160

D01

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

7310601

D14

Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh

7310601

D78

Ngữ văn, KHXH, giờ Anh

31

Việt nam giới học

7310630

120

C00

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý

7310630

D01

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

7310630

D78

Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

32

Vật lý học

7440102

30

A00

Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học

7440102

A01

Toán, thứ lý, tiếng Anh

33

Hoá học

7440112

100

A00

Toán, trang bị lý, Hoá học

7440112

B00

Toán, Hoá học, Sinh học

7440112

D07

Toán, Hoá học, giờ Anh

34

Công nghệ thông tin

7480201

200

A00

Toán, đồ dùng lý, Hóa học

7480201

A01

Toán, đồ lý, tiếng Anh

35

Công tác thôn hội

7760101

80

A00

Toán, vật dụng lý, Hóa học

7760101

D01

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

7760101

C00

Ngữ văn, lịch sử, Địa lý

36

Tiếng Việt với văn hoá Việt Nam

7220101

50

– Đối tượng tuyển chọn sinh:

+ sỹ tử là người nước ngoài đã giỏi nghiệp trung học tập phổ thông;

+ sỹ tử là người việt nam định cư ở quốc tế theo quy định quốc tịch việt nam đã xuất sắc nghiệp trung học tập phổ thông.

Bạn đang xem: Các ngành trường đại học sư phạm tphcm

– tổ chức xét tuyển (có thông báo ví dụ riêng).

Điểm chuẩn của trường Đại học tập Sư phạm tp.hồ chí minh như sau:

Khối sư phạm

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông QG

Xét theo học tập bạ

Giáo dục Mầm non

20.50

19,5

24,25

Giáo dục tè học

19.75

20,25

27,75

Giáo dục Đặc biệt

17.75

19,5

26,10

Giáo dục bao gồm trị

19.75

20

27,25

Giáo dục Thể chất

18.00

18,5

24,25

Sư phạm Toán học

22.25

24

29,25

Sư phạm Tin học

17.00

18,5

25

Sư phạm trang bị lý

21.00

22,75

29,10

Sư phạm Hoá học

21.80

23,5

29,50

Sư phạm Sinh học

20.00

20,5

28,50

Sư phạm Ngữ văn

21.50

22,5

28,40

Sư phạm định kỳ sử

19.75

21,5

27,50

Sư phạm Địa lý

20.00

21,75

28

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

22.25

24

28,35

Sư phạm giờ đồng hồ Nga

17.05

Sư phạm giờ Pháp

18.05

18,5

26,20

Sư phạm tiếng Trung Quốc

20.25

21,75

26.80

Sư phạm khoa học tự nhiên

18,5

27.50

Khối xung quanh sư phạm

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Xét theo kết quả thi thpt QG

Xét theo học bạ

Quản lý Giáo dục

18.50

19,5

27.50

Ngôn ngữ Anh

21.55

23,25

28

Ngôn ngữ Nga

16.05

17,5

24.25

Ngôn ngữ Pháp

17.75

17,5

25.75

Ngôn ngữ Trung Quốc

20.25

22

27.45

Ngôn ngữ Nhật

20.75

22

27.50

Ngôn ngữ Hàn Quốc

21.25

22,75

28.30

Văn học

18.50

19

26,75

Tâm lý học

20.75

22

27,75

Tâm lý học tập giáo dục

16.00

19

26,50

Địa lý học

16.00

17,5

24,50

Quốc tế học

18.75

19

25,45

Việt nam học

20.00

19

27,20

Vật lý học

16.00

17,5

26,40

Hoá học

18.00

18

27,90

Công nghệ thông tin

17.00

18

26,80

Công tác xóm hội

17.25

18

26,30

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tp hcm NĂM HỌC 2020

1. Đối tượng tuyển sinh

– thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

2. Thời gian xét tuyển

– Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, xét tuyển chọn theo kết quả thi giỏi nghiệp thpt và theo qui định chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển trực tiếp theo tiêu chí của trường Đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh , xét tuyển chọn theo tác dụng học tập thpt theo dự kiến tháng 7/2020.

3. Hồ sơ xét tuyển

– Xét tuyển thẳng theo qui định của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, xét tuyển chọn theo công dụng thi tốt nghiệp THPT: Theo lý lẽ chung của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

– Xét tuyển thẳng theo tiêu chí của Trường, xét tuyển theo tác dụng học tập THPT (xét tuyển chọn theo học tập bạ) bao gồm:

+ Phiếu đk xét tuyển theo mẫu mã của ngôi trường Đại học tập Sư phạm tp Hồ Chí Minh

+ bạn dạng sao hòa hợp lệ học tập bạ trung học phổ quát và những minh chứng theo yêu mong của xét tuyển theo điều khoản của ngôi trường Đại học tập Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phạm vi tuyển chọn sinh

Trường Đại học Sư phạm tp hcm tuyển sinh vào cả nước.

Xem thêm: Khuyến Mã Khuyến Mãi Giao Hàng Nhanh, Mã Giảm Giá Giao Hàng Nhanh

5. Thủ tục tuyển sinh

– Xét tuyển với toàn bộ các ngành trừ ngành giáo dục Thể chất và giáo dục và đào tạo Mầm non, thay thể:

+ Xét tuyển bằng tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 chiếm về tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành

+ Xét tuyển chọn bằng kết quả học tập thpt chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

– kết hợp xét tuyển và thi tuyển chọn với những ngành giáo dục đào tạo Thể chất và giáo dục và đào tạo Mầm non, vắt thể:

+ Xét tuyển bằng công dụng kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020 cùng điểm thi năng khiếu sở trường do trường Đại học Sư phạm tp hcm tổ chức chiếm buổi tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành.

+ Xét tuyển chọn bằng hiệu quả học tập thpt và điểm thi năng khiếu sở trường do trường Đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh tổ chức chiếm về tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

6. Quy định chi phí khóa học của trường

Mức chi phí khóa học Đại học tập Sư Phạm tp.hồ chí minh 2019 – 2020 dự kiến như sau:

+ Đối với các ngành sư phạm, sinh viên được miễn ngân sách học phí hoàn toàn.

+ Đối với mọi ngành kế bên sư phạm, mức khoản học phí sẽ tương xứng với số tín chỉ nhưng mà sinh viên đăng ký, mức giá thành dự kiến so với một tín chỉ là:

Tín chỉ lý thuyết: 319.000 đồng/tín chỉ;Tín chỉ thực hành: 343.000 đồng/tín chỉ.

Như vậy, với tin tức tuyển sinh của Trường Đại học tập Sư phạm TP.HCM sinh hoạt trên, mong muốn phần nào để giúp thí sinh đang xuất hiện nguyện vọng xét tuyển vào ngôi trường cũng như chuẩn bị kế hoạch học tập khi trúng tuyển.

Khi bao gồm yêu cầu ráng đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, công ty trường vui miệng gửi mail tới: xemdiemthi.edu.vn