*

report tình hình tài chính - xóm hội 6 tháng đầu năm 2022| tp hà tĩnh có 7 ca mắc nóng xuất huyết tại chỗ, fan dân cần nêu cao cảnh giác| tăng tốc tuyên truyền áp dụng vật bốn nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên| Về việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”| Về vấn đề lấy chủ ý góp ý của quần chúng. # về “Lập quy hoạch thực hiện đất tiến độ 2021-2030 thị xóm Hồng Lĩnh”|
Chiều 20/7, Quốc hội triển khai công tác nhân sự, bầu Phó chủ tịch Quốc hội với Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội.

*

Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ và các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội khóa XV reviews Quốc hội, đồng bào với cử tri cả nước. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với 483/483 đại biểu xuất hiện biểu quyết tán thành, bởi 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã trải qua Nghị quyết bầu 4 Phó quản trị Quốc hội.

Bạn đang xem: Các phó chủ tịch quốc hội

Theo đó, ông è Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Phó quản trị Thường trực Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn tự khắc Định, Ủy viên trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV; Thượng tướng è Quang Phương, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân nhóm nhân dân vn được bầu làm Phó quản trị Quốc hội khóa XV.

* Ông nai lưng Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê quán: làng Thạnh Xuân, thị xã Châu Thành A, tỉnh giấc Hậu Giang. Ông là Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XIII; túng thiếu thư trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu chính phủ khóa XIII, XIV, XV; Phó quản trị Thường trực Quốc hội.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó túng thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Phó chủ tịch Ủy ban tw Mặt trận giang sơn Việt Nam, Phó túng bấn thư Đảng đoàn, túng thư Đảng ủy cơ quan, Phó quản trị - Tổng Thư cam kết Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam nhiệm kỳ năm trước - 2019, bí thư Đảng đoàn, quản trị Ủy ban tw Mặt trận giang san Việt Nam.

* Ông Nguyễn tương khắc Định, sinh vào năm 1964, quê quán: buôn bản Hòa Bình, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Ủy viên tw Đảng khóa XII, XIII; đại biểu qh khóa XIV, XV; Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn tương khắc Định từng đảm nhiệm những vị trí: Trợ lý của Thủ tướng chủ yếu phủ; Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban quy định của Quốc hội; túng thiếu thư thức giấc ủy Khánh Hòa.

* Ông Nguyễn Đức Hải, sinh vào năm 1961, quê quán: thôn Tam Xuân, thị xã Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ông là Ủy viên trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV; Phó quản trị Quốc hội.

Xem thêm: Paula S Choice Bha, Giá Cập Nhật 2 Giờ Trước, Paula' S Choice

Ông Nguyễn Đức Hải từng đảm nhận các chức vụ: Phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh Quảng Nam; túng thiếu thư thức giấc ủy Quảng Nam; Phó công ty nhiệm Ủy ban khám nghiệm Trung ương; Ủy viên Ủy ban Đối nước ngoài của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, túi tiền của Quốc hội.

* Thượng tướng è Quang Phương sinh năm 1961, quê quán: phường Phổ Vinh, thị thôn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên trung ương Đảng những khóa XII, XIII; đại biểu qh khóa XV; Phó chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông trần Quang Phương từng giữ chức chủ yếu ủy, Bộ lãnh đạo Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Phó công ty nhiệm chính trị, Quân khu vực 5; chủ nhiệm thiết yếu trị, Quân khu 5.

*

Quốc hội biểu quyết trải qua các Nghị quyết thai Phó quản trị Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội bằng khối hệ thống biểu quyết năng lượng điện tử. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với 475/475 đại biểu xuất hiện biểu quyết tán thành, bằng 95,19% tổng thể đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 13 Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội. Như vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ sở hữu được 18 thành viên, gồm quản trị Quốc hội, 4 Phó quản trị và 13 Ủy viên.

Ngay sau thời điểm Quốc hội bầu những Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội khóa XV, chiều 20/7, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội khóa XV đã tiến hành Phiên họp đầu tiên để phân công công tác với chủ tịch Quốc hội, những Phó quản trị Quốc hội, những Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về công tác làm việc nhân sự trình Quốc hội.

Theo chương trình, chiều 20/7, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình list đề cử nhằm Quốc hội thai Tổng Thư ký kết Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước.

Sau đó, Quốc hội bàn thảo ở đoàn về dự con kiến nhân sự để thai Tổng Thư cam kết Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, công ty nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước.