CÁCH THÌ QUÁ KHỨ - CÁC THÌ QUÁ KHỨ (PAST TENSES)

Cùng IDP mày mò tất tần tật về thì quá khứ solo (Simple Past Tense) trong giờ đồng hồ Anh và làm cho quen với những thì này qua những bài bác tập mẫu đi kèm đáp án.


*
Công thức thì quá khứ đối kháng (Past Simple)

2.1. Cách làm Past Simple với cồn từ To-be


Loại câu

Công thức với đụng từ To-be

Thể khẳng định

I/He/She/It + Was + …

We/You/They + Were + …

Ví dụ: All the hospital staff were wonderfully supportive.

Bạn đang xem: Cách thì quá khứ

Thể tủ định

I/He/She/It + was not (wasn’t) +…

We/You/They + were not (weren’t) +…

Ví dụ: She was not exactly good-looking, but definitely attractive.

Câu nghi vấn

(Yes/No Question)

Was (wasn’t) + I/He/She/It + …?

Were (weren’t) +We/You/They +…?

Câu trả lời:

Yes, S + was/were

No, S + wasn’t/weren’t

Ví dụ: Were you successful in persuading him to lớn change his mind? No, I wasn’t

Câu nghi vấn

(WH- question)

When/Where/Why/What/How + was/ were + S (+ not) +…?

Ví dụ: What was the weather lượt thích yesterday?


2.2. Phương pháp Past Simple với hễ từ thường


Loại câu

Công thức với rượu cồn từ thường

Thể khẳng định

S + V-ed/ V2 (+O)

Ví dụ: He started tipping the pea pods into a pan.

Thể đậy định

S + did not + V-inf (+O)

Ví dụ: The buổi tiệc nhỏ did not measure up to lớn their expectations.

Câu nghi vấn

(Yes/No Question)

Did + S + V-inf

Was/Were + S + … ?

Câu trả lời:

Yes, S + did/was/were.

No, S + didn’t/wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Did you have a nice holiday? - Yes, I did.

Câu nghi vấn

(WH- question)

When/Where/Why/What/How + did + S + (not) + V-inf + (O)?

Ví dụ: What time did you get trang chủ last night?


3. Vết hiệu phân biệt thì vượt khứ đơn


Chú ý vào các trạng từ bỏ thì quá khứ đối kháng trong câu là 1 cách đơn giản để phân biệt thì này. Chúng ta hãy chăm chú đến những trạng tự như:

Các từ bỏ yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before,

Những khoảng thời hạn đã qua trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

Khi vào câu gồm “for + khoảng thời hạn trong vượt khứ

Câu sở hữu hàm ý những thói quen sinh sống quá khứ và không thể ở hiện tại: used to

Sau các cấu trúc như: as if, as though (như thể là), it’s time (đã mang đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn).


4. Biện pháp dùng thì vượt khứ đối chọi trong tiếng Anh


Khi đặt câu với thì quá khứ đơn, chúng ta cũng có thể chia thì phù hợp với các trường vừa lòng sau:


Cách dùng

Ví dụ

Diễn tả những hành vi đã xẩy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.

World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945.

Diễn tả một hành động (thói quen) lặp đi tái diễn trong thừa khứ.

When I was a little girl, I always read comics.

Diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong vượt khứ.

Lưu ý: Với hành động đang diễn ra ta chia thì thừa khứ tiếp diễn, hành vi xen vào hành động khác được chia thì vượt khứ đơn)

The children were playing football when their mother came back home.

Diễn đạt một chuỗi bao hàm các hành động xảy ra liên tiếp trong vượt khứ.

Last week, Marina saw me, then cried and yelled so loudly.

Dùng trong câu ước không có thật.

I wished I owned a villa.

Dùng vào câu đk loại II (câu điều kiện không tồn tại thật ở hiện nay tại).

If she had a new car, she would drive it everywhere.


5. Biện pháp chia cồn từ làm việc thì vượt khứ đơn


5.1 quy tắc thêm đuôi “-ed” của thì quá khứ đơn


Quy tắc

Ví dụ

Khi chia động từ bỏ thì thừa khứ đơn, thường thì ta sẽ thêm “ed” vào sau các động từ.

catch → catched

turn → turned

need → needed

Với động từ tận thuộc là “e” → chỉ việc thêm “d”

believe → believed

smile → smiled

agree → agreed

Với hễ từ có một âm tiết, tận cùng là 1 trong phụ âm, trước phụ âm là nguyên âm

→ ta nhân song phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

stop → stopped

shop → shopped

tap → tapped

Với động từ bao gồm hai âm tiết, tận thuộc là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm, trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm HAI → ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

commit → committed

prefer → preferred

Tuy nhiên, cùng với travel → ta chuyển thành travelled / traveled

Với đụng từ tận cùng là “y”.

Nếu trước “y” là nguyên âm (a,e,i,o,u) → ta thêm “ed”.

Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại) → ta thay đổi “y” thành “i + ed”.

Ví dụ: play – played, stay – stayed

Ví dụ: study – studied, cry – cried


5.2. Một số trong những động từ bất luật lệ không đề nghị thêm “-ed”

Bên cạnh hồ hết động từ cần được thêm “-ed”, sẽ có một số trong những động tự khác yên cầu bạn phải ghi nhớ nằm trong lòng cơ mà không có ngẫu nhiên quy tắc phân chia thì nào. Dưới đấy là một vài rượu cồn từ bất quy tắc bạn cần ghi nhớ.

*
Danh sách những động từ không đề nghị thêm "-ed"


6. Bài tập thì thừa khứ đối kháng có đáp án


Bài tập 1: Viết lại câu thì vượt khứ solo sử dụng từ nhắc nhở đã cho.

1. Yesterday / I / see / Jaden /on /way / come home.

2. What / you / vày / last Monday / You / look / tired / when / come / our house.

3. Linda / not / eat / anything / because / full.

4. Cats / go / out / him / go shopping / They / look / happy.

5. You and your classmates / not / study / lesson?

Bài tập 2: Chia các động tự sau sinh sống thì quá khứ đơn.

1. Alex (order) ………………… office chairs online last Monday.

2. The next morning he (realize) ……………… he (need) …………… two more chairs.

3. He (try) ……………… to gọi the company to showroom more, but no one (answer) …………….

4. Alex (worry) ………………… that the company’s website (be) ………………… fake.

5. He (email) ………………… the company và (explain) ………………… his situation.

6. The customer service representative (respond) ………………… a few hours later & (fix) ………………… the order quickly.

7. Alex (relax) ………………… when he (receive) ………………… a confirmation thư điện tử from the company.

Đáp án:

Bài tập 1: Viết lại câu thì vượt khứ đối kháng sử dụng từ nhắc nhở đã cho.

1. Yesterday, I saw Jaden on the way I came home.

2. What did you vì last Monday? You looked tired when you came lớn our house.

3. Linda didn’t eat anything because she was full.

4. The cats went out with him to lớn go shopping. They looked very happy.

5. Did you & your classmates not study the lesson?

Bài tập 2: Chia các động từ sau sống thì thừa khứ đơn.

1. Ordered

2. Realized/ needed

3. Tried/ answered

4. Worried/ was

5. Emailed/ explained

6. Responded/ fixed

7. Relaxed/ received

Tự tin đặt câu với thì quá khứ đối chọi trong giờ đồng hồ Anh!

Trên đây là những kiến thức tổng thích hợp về thì thừa khứ đơn (Simple Past Tense), hi vọng bạn nhận ra và vận dụng một cách đúng đắn trong từng ngôi trường hợp duy nhất định. Chúng ta có thể tham khảo phần nhiều tài liệu ôn tập IELTS miễn giá thành của IDP được cá nhân hóa theo chuyên môn và mục tiêu học tập của từng cá nhân.

Tại IDP, bạn cũng có thể thoải mái sàng lọc thi IELTS trên máy vi tính hoặc thi IELTS trên giấy tờ , tùy vào tài năng học tập và sở thích của phiên bản thân. Khi đã chắt lọc được bài xích thi phù hợp, xem thêm ngay các vị trí thi IELTS của IDP cùng lịch thi IELTS với rất nhiều buổi thi linh động được tổ chức hàng tuần.

Thì thừa khứ hoàn thành (past perfect tense) là trong những thì cơ bạn dạng và đặc biệt quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ anh. Vì chưng chúng được sử dụng không ít trong nhóm các thì cơ bản. Hãy cùng Ms Hoa mày mò về thì này nhé


I. Quan niệm và phương pháp dùng thì thừa khứ trả thành

1. Khái niệm thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ trả thành dùng để miêu tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác và cả hai hành vi này các đã xẩy ra trong vượt khứ. Hành động nào xảy ra trước thì cần sử dụng thì vượt khứ trả thành, hành động xảy ra sau thì sử dụng thì quá khứ đơn.

Eg:

He had slept when we came into the house.They had finished their project right before the deadline last week.

2. Bí quyết dùng thì vượt khứ hoàn thành

Dưới đây là 6 phương pháp dùng thì vượt khứ đơn thường dùng phổ trở nên nhất kèm ví dụ như từng nội dung.

➣ Dùng vào trường đúng theo 2 hành động cùng xảy ra trong thừa khứ, ta cần sử dụng thì vượt khứ dứt cho hành vi xảy ra trước và quá khứ 1-1 cho hành động xảy ra sau.

Ví dụ 1: I met her after she had divorced. (Tôi gặp mặt cô ấy sau khi cô ấy đã li dị.)Ví dụ 2: He came to see me after he had finished reading my book. (Anh ấy tới gặp gỡ tôi sau thời điểm anh ấy đọc xong cuốn sách của tôi.)

➣ Thì vượt khứ dứt được áp dụng để miêu tả hành rượu cồn đã xẩy ra và đã chấm dứt trước 1 thời điểm được nói đến trong quá khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã dứt trong thừa khứ.

Ví dụ 1: We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến công ty chúng tôi đã ăn trưa xong).Ví dụ 2: The train had departed when he arrived. (Chuyến tàu vẫn rời đi lúc anh ấy tới.)

➣ Thì thừa khứ trả thành thường được sử dụng kết phù hợp với thì quá khứ đơn.

Ví dụ 1: When I woke up, my wife had gone to lớn work. (Khi tôi dậy, bà xã tôi đã đi làm rồi.)

➣ Hành động xẩy ra như là đk tiên quyết cho hành vi khác.

Ví dụ 1: I had prepared for the exams and was ready to bởi well. (Tôi đã chuẩn bị cho bài kiểm tra này và đã sẵn sàng chuẩn bị làm nó thiệt tốt.)

➣ Trong câu đk loại 3 để mô tả điều kiện không có thực.

Ví dụ 1: She would have come khổng lồ the các buổi party if she had been invited. (Cô ấy đã gồm thể tới buổi tiệc nếu cô ấy được mời.)Ví dụ 2: They would have been able to attend the seminar if the bus had arrived on time. (Họ đã rất có thể tham gia buổi hội thảo chiến lược nếu xe bus tới đúng giờ.)

➣ Hành hễ xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong thừa khứ, trước 1 mốc thời gian khác.

Xem thêm: Cách trị gàu dứt điểm - 10 cách trị gàu đơn giản tại nhà

Ví dụ 1: I had lived abroad for twenty years when I received the transfer. (Tôi đang sống ở quốc tế được 20 năm khi tôi thừa nhận đươc tin điều chuyển.)Ví dụ 2: She had waited for nearly two hours when he arrived at the station. (Cô ấy đã ngóng được gần 2 tiếng khi anh ấy tới đơn vị ga.)

II. Bí quyết thì thừa khứ trả thành

1. Công thức thì quá khứ xong xuôi và ví dụ

Câu khẳng định

Câu bao phủ định

Câu nghi vấn

 

S + had + Vp
II

Eg:

 

 

S + hadn’t + Vp
II

Lưu ý:

hadn’t = had not

Eg:

 

Had + S + Vp
II ?

- Trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Eg:

Yes, it had./ No, it hadn’t.

2. Một vài để ý khi thực hiện thì quá khứ hoàn thành

Các cồn từ trong thì quá khứ hoàn thành rất cần phải chia về thì thừa khứ hoặc theo bảng hễ từ bất quy tắc

- Động từ theo phép tắc ta thêm “ed” vào sau rượu cồn từ

- thông thường ta thêm “ed” vào sau đụng từ.

- Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted.....

* để ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau hễ từ.

+ Động từ tận thuộc là “e” -> ta chỉ việc cộng thêm “d”.

Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed.

+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân song phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

- Eg:

Stop – stopped siêu thị – shopped tap – tapped.

- NGOẠI LỆ:

Commit – committed travel – travelled prefer - preferred.

+ Động tự tận thuộc là “y”:

- trường hợp trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

Eg:

Play – played stay - stayed.

- trường hợp trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta thay đổi “y” thành “i + ed”.

Eg:

Study – studied cry – cried.

- Động tự bất quy tắc

Một số động từ bất nguyên tắc ta không thêm đuôi “ed” vào sau hễ từ (ta rất có thể học trực thuộc trong bảng động từ bất phép tắc cột 3. 

Eg:

Go – gone see – seen buy - bought.

III. Vết hiệu phân biệt thì vượt khứ hoàn thành

1. Nhận thấy qua những từ dìm biết

Thì vượt khứ xong xuôi thường được dùng kèm với những giới từliên từ như:

Until then, by the time, prior lớn that time, before, after, for, as soon as, by, ...Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …

Eg:

When I got up this morning, my father had already left.By the time I met you, I had worked in that company for five years.

 

2. Qua sự kết hợp với các liên tự có vị trí và bí quyết dùng như sau

When: Khi

Eg:

Before: trước khi (Trước “before” sử dụng thì vượt khứ hoàn thành và sau “before” áp dụng thì quá khứ đơn).

Eg:

After: sau khi (Trước “after” sử dụng thì vượt khứ đối kháng và sau “after” thực hiện thì thừa khứ trả thành).

Eg:

- They went home after they had eaten a big roasted chicken. (Họ về nhà sau khoản thời gian đã ăn một nhỏ gà xoay lớn).

3. Nhận biết qua ngữ cảnh

Bạn hoàn toàn có thể nhận biết được thì quá khứ dứt qua ngữ cảnh nhờ phần nhiều câu dưới đây:

Chúng ta cùng ôn lại kiến thức và kỹ năng về thì vượt khứ trả thành qua video này nhé!

Bạn rất có thể học và Download không thiếu thốn kiến thức về thì quá khứ hoàn thành cũng như bài tập dưới đây nhé!

Nếu bạn có nhu cầu nhận tứ vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giáo trình từ biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng chuyên môn của học tập viên.

Bạn Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

IV. Bài xích tập thực hành

Bài 1: mang lại dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. To lớn bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came to lớn the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. Lớn music, she (do)……………………. Homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. Khổng lồ the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi áp dụng từ lưu ý cho sẵn.

1. David had gone home before we arrived.

à After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops.

à Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office.

à When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work.

à By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

à Before ………………………………………………………………………………….

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng. 

1. When the police arrivedhad arrived at the scene, the thief wenthad gone away. 

2. They begunhad begun to feel sick after they atehad eaten the sushi. 

3. When we gothad gotten to the train station, we discoveredhad discovered that the train departedhad departed.

4. After the sales skyrocketedhad skyrocketed, the store decidedhad decided to extend their promotional campaign.

5. He ownedhad owned that oto for 5 years when he soldhad sold it to lớn one of his friend. 

6. He refusedhad refused to let me borrow his computer because he losthad lost one when a relative of him borrowed it 4 months ago.

7. They struggledhad struggled a lot before their business bloomedhad bloomed in the neighborhood. 

8. They spenthad spent weeks & weeks to lớn negotiate before they came uphad come up with a deal. 

9. It washad been too late for them, because the car was soldhad been sold to someone else. 

10. He obtainedhad obtained the permits a week ago, but he losthad lost it. 

Bài 4: bố trí lại các từ sau thành 1 câu hoàn hảo (chia cồn từ nếu cần).

1. An thư điện tử / sent / a day off / he / before / his quái nhân / take / he / to lớn

à ..........................................................................................................................................

2. Save / before / he / be able / an early retirement / a lot of / have / money / to / he.

à ..........................................................................................................................................

3.  brief / the clients / objectives / we / he / about / new year’s / before / us / the / before / meet.

à ..........................................................................................................................................

4. Go off / the office / we / after / the lights / leave.

à ..........................................................................................................................................

5.  bring / the post office / here / you / package / you / the / come / before / to?

à ........................................................................................................................................ ?

6. Presence / she / điện thoại tư vấn / her house / after / fell / the / someone / in / the police / she / of.

à ..........................................................................................................................................  

Bài 5: Chọn lời giải đúng.

1. We …… before we got khổng lồ the gathering.

A. Already ate B. Had already eaten

2. The report …… last week.

A. Had been submitted B. Was submitted

3. If I …… about the changes, I would tell you.

A. Knew B. Had known

4. By the time the firefighters ……, the house had completely burned down.

A. Had arrived B. Arrived

5. He …… his job as a graphic designer about a year ago.

A. Started B. Had started

6. The students …… to raise some money after they …… a documentary about Africa.

A. Decided/had seen B. Had decided/saw

7. She …… us a cảnh báo to show us how to xuất hiện the safe before she retired.

A. Had left B. Left

V. Đáp án bài tập thì thừa khứ trả thành

Bài 1:

1. came – had finished5. had started
2. had met6. listened – had done
3. went – had read7. had gone – went
4. hadn’t worn 

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. => sau thời điểm David về nhà, cửa hàng chúng tôi tới.

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. => Trước khi công ty chúng tôi đi coi xung quanh các cửa hàng, công ty chúng tôi đã ăn trưa rồi.

3.When we got out of the office, the light had gone out. => Lúc cửa hàng chúng tôi rời khỏi văn phòng thì đèn đã trở nên tắt trước đó rồi.

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. => Vào thời khắc chúng tôi ban đầu công việc, cô ấy đã lý giải mọi thứ ví dụ rồi.

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. => trước khi mẹ tôi về nhà, tía tôi đang tưới toàn bộ các cây trong vườn rồi.

Bài 3:

1. Arrived / had gone

2. Began / had eaten

3. Got / discovered / had departed

4. Had skyrocketed / decided

5. Had owned / sold

6. Refused / had lost

7. Had struggled / bloomed

8. Had spent / came up

9. Was / had been sold

10. Had obtained / lost

Bài 4:

1. He had sent an email to his boss khủng before he took a day off.

2. He had been able khổng lồ save a lot of money before he had an early retirement.

3. He had briefed us about the new year’s objectives before we met the clients.

4. The lights went off after we had left the office.

5. Had you brought the package khổng lồ the post office before you came here?

6. She called the police after she had felt the presence of someone in her house.

Bài 5:

1. Had already eaten

2. Was submitted

3. Knew

4. Arrived

5. Started

6. Decided / had seen

7. Had left

 

Trên là các kiến thức rất đầy đủ nhất về thì vượt khứ chấm dứt (Past Perfect) để bạn có thể hiểu và áp dụng một cách đúng mực nhất. Mong muốn rằng các kiến thức này để giúp đỡ ích được rất nhiều cho những bạn.

Ngoài ra, nếu như bạn muốn luyện thi TOEIC và được hỗ trợ tư vấn lộ trình học tập miễn phí tương tự như khóa học tương xứng với năng lực cũng tương tự mục tiêu của bạn dạng thân, hãy đk form dưới đây dể được cô Hoa hỗ trợ tư vấn nhé.

*

Tại Ms Hoa TOEIC, các bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn lộ trình học cân xứng với năng lực cũng giống như mục tiêu của chính bản thân mình để có thể lựa lựa chọn khóa học cân xứng với phiên bản thân.

Ngoài ra, sứ mang của Ms Hoa cũng là phần đa tinh anh và gồm bề dày tay nghề và được chứng minh bởi tác dụng thi của các học viên.

Đặc biệt, với phương pháp học sản phẩm hiếm RIPL giúp học viên chinh phục tiếng Anh thuận lợi qua các giờ học tràn trề cảm hứng, được thực hành thực tế ngôn ngữ thường xuyên cùng khối hệ thống kiến thức chắt lọc.

Và các tài liệu độc quyền và có lợi đang chờ đợi bạn tò mò để trở thành kỹ năng của chính các bạn đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.