Bạn đang xem: Giá Vàng 9999 Kim Môn Bmt

Giá rubi trực đường 24h trong nước ngày hôm nay

Cập nhật đưa ra tiết bảng báo giá giao dịch tiên tiến nhất của các thương hiệu quà SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, giá chỉ vàng những ngân hàng:


Giá xoàn SJC


Giá vàng SJC 1L, 10L mua vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC 5c tải vào 68,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC 2c, 1C, 5 phân cài đặt vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,930,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 730,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tải vào 53,550,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 950,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ tải vào 53,550,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,050,000 đồng/lượng giá Vàng cô gái Trang 99.99% download vào 53,400,000 đồng/lượng và xuất kho 54,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 700,000 đồng/lượng giá chỉ Vàng cô bé Trang 99% sở hữu vào 52,264,000 đồng/lượng và bán ra 53,564,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,300,000 đồng/lượng giá Vàng đàn bà Trang 68% thiết lập vào 34,942,000 đồng/lượng và đẩy ra 36,942,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 2,000,000 đồng/lượng giá Vàng phụ nữ Trang 41.7% sở hữu vào 20,712,000 đồng/lượng và bán ra 22,712,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng
Giá xoàn SJC quanh vùng Hồ Chí Minh / sài gòn mua vào 68,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC quần thể vực hà nội / khu vực miền bắc mua vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 720,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khu vực Đà Nẵng tải vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Khánh Hòa cài vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 720,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khoanh vùng Cà Mau mua vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Huế cài đặt vào 68,170,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,930,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 760,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Bình Phước tải vào 68,180,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 740,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC quanh vùng Đồng Nai cài đặt vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Cần Thơ tải vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 700,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC quanh vùng Quãng Ngãi sở hữu vào 68,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực An Giang thiết lập vào 68,220,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 730,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Bạc Liêu cài vào 68,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 720,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Quy Nhơn cài vào 68,180,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 740,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khoanh vùng Ninh Thuận sở hữu vào 68,180,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 740,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Quảng Ninh cài vào 68,180,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 740,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Quảng Nam download vào 68,180,000 đồng/lượng và xuất kho 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 740,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Bình Dương thiết lập vào 68,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Đồng Tháp download vào 68,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Sóc Trăng thiết lập vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Kiên Giang thiết lập vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực Đắk Lắk mua vào 68,170,000 đồng/lượng và bán ra 68,930,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 760,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Quảng Bình thiết lập vào 68,180,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 740,000 đồng/lượng Giá vàng SJC quanh vùng Phú Yên tải vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 700,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Gia Lai download vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Lâm Đồng mua vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 700,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Yên Bái sở hữu vào 68,220,000 đồng/lượng và bán ra 68,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 730,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khoanh vùng Nghệ An mua vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng

Giá kim cương DOJI


Giá quà SJC cung cấp mua vào 68,100,000 đồng/lượng và xuất kho 68,800,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá rubi AVPL cài vào 68,100,000 đồng/lượng và bán ra 68,800,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá xoàn Hưng sung túc mua vào 53,500,000 đồng/lượng và xuất kho 54,250,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 750,000 đồng/lượng giá chỉ vàng nguyên liệu 99.99 download vào 53,350,000 đồng/lượng và bán ra 53,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/lượng giá chỉ vàng vật liệu 99.9 mua vào 53,300,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/lượng giá chỉ vàng phái nữ trang 24K (99.99%) download vào 53,050,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,050,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá chỉ vàng phụ nữ trang 99.9 sở hữu vào 52,950,000 đồng/lượng và bán ra 53,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá vàng thiếu phụ trang 99 tải vào 52,250,000 đồng/lượng và bán ra 53,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,350,000 đồng/lượng giá chỉ vàng phụ nữ trang 18K (75%) cài đặt vào 41,540,000 đồng/lượng và đẩy ra 43,540,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá vàng cô bé trang 16K (68%) sở hữu vào 35,490,000 đồng/lượng và bán ra 38,490,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 3,000,000 đồng/lượng giá chỉ vàng thiếu nữ trang 14K (58.3%) download vào 31,530,000 đồng/lượng và bán ra 33,530,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá bán vàng phái nữ trang 10K (41.7%) cài vào 21,270,000 đồng/lượng và bán ra 23,270,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng

Giá rubi PNJ


Giá tiến thưởng Phú Quý


Giá vàng miếng SJC download vào 68,130,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,780,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 650,000 đồng/lượng Giá rubi miếng SJC nhỏ tuổi mua vào 67,830,000 đồng/lượng và bán ra 68,780,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 950,000 đồng/lượng Giá quà Nhẫn tròn phú quý (24K 999.9) download vào 53,600,000 đồng/lượng và bán ra 54,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá quà Thần Tài sung túc (24K 999.9) download vào 53,800,000 đồng/lượng và xuất kho 54,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá rubi Phú Quý cát tường (24K 999.9) cài đặt vào 53,800,000 đồng/lượng và bán ra 54,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 750,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức đẹp 9999 (24K) sở hữu vào 53,100,000 đồng/lượng và bán ra 54,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng giá chỉ vàng trang sức đẹp 999 cài đặt vào 53,000,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức quý 99 mua vào 52,569,000 đồng/lượng và bán ra 53,559,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 990,000 đồng/lượng

Giá xoàn Bảo Tín Minh Châu - BTMC


Giá rubi vàng miếng vrtl cài vào 53,660,000 đồng/lượng và xuất kho 54,360,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá kim cương mừng bản vị vàng sở hữu vào 53,660,000 đồng/lượng và bán ra 54,360,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá kim cương miếng sjc mua vào 68,140,000 đồng/lượng và xuất kho 68,760,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 620,000 đồng/lượng giá vàng trang sức đẹp 999.9 cài vào 52,850,000 đồng/lượng và bán ra 54,250,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,400,000 đồng/lượng

Giá vàng những ngân hàng


giá chỉ vàng ngân hàng eximbank mua vào 68,200,000 đồng/lượng và bán ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng giá bán vàng ngân hàng á châu acb mua vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng Sacombank cài vào 68,200,000 đồng/lượng và xuất kho 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 720,000 đồng/lượng Giá vàng Vietcombank download vào 68,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,920,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 720,000 đồng/lượng Giá đá quý VietinBank tải vào 68,170,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,930,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 760,000 đồng/lượng

Giá xoàn tây / kim cương ta / đá quý trắng

Hiện nay, theo doanh nghiệp SJC đề xuất Thơ (https://sjccantho.vn), thị phần mua cung cấp các thành phầm trang sức nhẫn, dây chuyền, vòng cổ, kiềng, vòng tay, lắc ... Và những loại chị em trang rubi ta, tiến thưởng tây cũng dao động theo giá vàng thị phần cùng các thương hiệu lớn, ví dụ giao dịch vào 24h ngày 30/06 như sau:
Giá xoàn Nhẫn SJCCT 99.99% (24K) tải vào 5,370,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,450,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 80,000 đồng/chỉ giá bán vàng cô bé trang 99.99% (24K) thiết lập vào 5,320,000 đồng/chỉ và bán ra 5,450,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 130,000 đồng/chỉ giá vàng phái nữ trang 99% (24K) tải vào 5,270,000 đồng/chỉ và bán ra 5,420,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 150,000 đồng/chỉ giá vàng đàn bà trang 75% (18K) mua vào 3,918,000 đồng/chỉ và đẩy ra 4,118,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/chỉ giá vàng con gái trang 68% (16K) tải vào 3,536,000 đồng/chỉ và bán ra 3,736,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng chị em trang 58.3% (14K), quà 610 mua vào 3,007,000 đồng/chỉ và xuất kho 3,207,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/chỉ giá bán vàng cô bé trang 41.7% (10K) thiết lập vào 2,103,000 đồng/chỉ và đẩy ra 2,303,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/chỉ

Đồng kim cương 99.99 giá 5,360,000 - 5,430,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / phân phối ra), chênh lệch 70,000 đồng/chỉ Vàng trang sức quý 99.99 giá chỉ 5,275,000 - 5,415,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / buôn bán ra), chênh lệch 140,000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99.9 giá bán 5,265,000 - 5,405,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / buôn bán ra), chênh lệch 140,000 đồng/chỉ vàng NL 99.99 giá bán 5,330,000 - 5,415,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 85,000 đồng/chỉ kim cương miếng SJC tỉnh thái bình giá 6,810,000 - 6,890,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / buôn bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ vàng miếng SJC nghệ an giá 6,805,000 - 6,885,000 đồng/chỉ (chiều download vào / bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ xoàn miếng SJC thủ đô hà nội giá 6,815,000 - 6,878,000 đồng/chỉ (chiều download vào / phân phối ra), chênh lệch 63,000 đồng/chỉ vàng NT, TT 3A thái bình giá 5,360,000 - 5,460,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ vàng NT, TT 3A nghệ an giá 5,360,000 - 5,470,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 110,000 đồng/chỉ tiến thưởng NT, TT 3A hà thành giá 5,360,000 - 5,430,000 đồng/chỉ (chiều download vào / cung cấp ra), chênh lệch 70,000 đồng/chỉ
rubi miếng SJC giá 6,830,000 - 6,875,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / cung cấp ra), chênh lệch 45,000 đồng/chỉ rubi 99,9% giá bán 5,335,000 - 5,370,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / phân phối ra), chênh lệch 35,000 đồng/chỉ đá quý 98,5% giá chỉ 5,235,000 - 5,335,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / cung cấp ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ rubi 98,0% giá bán 5,205,000 - 5,305,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ vàng 95,0% giá bán 5,035,000 - 0 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra) quà 75,0% giá chỉ 3,820,000 - 4,020,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / buôn bán ra), chênh lệch 200,000 đồng/chỉ rubi 68,0% giá 3,340,000 - 3,510,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / bán ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ quà 61,0% giá chỉ 3,240,000 - 3,410,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / chào bán ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ

Xem thêm: Hiệu Ứng Nhà Kính Ở Việt Nam Trước Thách Thức Của Biến Đổi Khí Hậu

xoàn Miếng Sjc giá chỉ 6,800,000 - 6,880,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Nhẫn 999.9 giá bán 5,340,000 - 5,420,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / buôn bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ rubi 24k (990) giá 5,280,000 - 5,400,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / bán ra), chênh lệch 120,000 đồng/chỉ xoàn 18k (750) giá chỉ 4,037,000 - 4,312,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ quà Trắng Au750 giá chỉ 4,037,000 - 4,312,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / buôn bán ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 99.9% giá bán 5,310,000 - 5,360,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / cung cấp ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ Nhẫn vỉ 99.99% giá 5,320,000 - 5,370,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ tiến thưởng Ý PT 18K giá 3,800,000 - 5,350,000 đồng/chỉ (chiều download vào / chào bán ra), chênh lệch 1,550,000 đồng/chỉ quà 15K giá bán 3,080,000 - 3,500,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / cung cấp ra), chênh lệch 420,000 đồng/chỉ xoàn 14K giá chỉ 2,600,000 - 3,300,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / buôn bán ra), chênh lệch 700,000 đồng/chỉ đá quý 10K giá 2,100,000 - 2,700,000 đồng/chỉ (chiều download vào / chào bán ra), chênh lệch 600,000 đồng/chỉ bạc tình giá 60,000 - 75,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / phân phối ra), chênh lệch 15,000 đồng/chỉ Thần Tài 99.99% giá chỉ 5,320,000 - 5,370,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ
Giá kim cương Giao Thủy thiết lập vào 6,820,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 72,000 đồng/chỉ Giá rubi Kim Tín cài đặt vào 6,820,000 đồng/chỉ và bán ra 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 72,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Phú Hào cài vào 6,820,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 72,000 đồng/chỉ Giá đá quý Kim phổ biến mua vào 6,820,000 đồng/chỉ và bán ra 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 72,000 đồng/chỉ Giá rubi Duy mong muốn mua vào 6,817,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,893,000 đồng/chỉ, chênh lệch 76,000 đồng/chỉ Giá quà Mão Thiệt mua vào 6,818,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 74,000 đồng/chỉ Giá quà Quý Tùng tải vào 6,820,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,890,000 đồng/chỉ, chênh lệch 70,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Bảo Tín mạnh khỏe Hải cài đặt vào 6,820,000 đồng/chỉ và bán ra 6,890,000 đồng/chỉ, chênh lệch 70,000 đồng/chỉ Giá rubi Kim Thành tải vào 6,820,000 đồng/chỉ và bán ra 6,890,000 đồng/chỉ, chênh lệch 70,000 đồng/chỉ Giá vàng Rồng Vàng mua vào 6,822,000 đồng/chỉ và bán ra 6,895,000 đồng/chỉ, chênh lệch 73,000 đồng/chỉ Giá đá quý Duy Hiển mua vào 6,820,000 đồng/chỉ và bán ra 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 72,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Xuân Trường cài đặt vào 6,818,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 74,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Kim Liên cài vào 6,818,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,892,000 đồng/chỉ, chênh lệch 74,000 đồng/chỉ

1 lượng kim cương (1 cây vàng), 5 chỉ vàng, 2 chỉ vàng, 1 chỉ vàng, 5 phân tiến thưởng giá bao nhiêu?

Giá giao dịch thanh toán vàng SJC 9999


1 lạng vàng SJC 9999 cài vào 68,200,000 và đẩy ra 68,900,000 5 chỉ vàng SJC 9999 thiết lập vào 34,100,000 và đẩy ra 34,450,000 2 chỉ đá quý SJC 9999 tải vào 13,640,000 và xuất kho 13,780,000 1 chỉ rubi SJC 9999 cài vào 6,820,000 và xuất kho 6,890,000 5 phân quà SJC 9999 cài đặt vào 3,410,000 và đẩy ra 3,445,000

Giá thanh toán vàng 24K (99%)


một lạng vàng 24K (99%) download vào 52,264,000 và đẩy ra 53,564,000 5 chỉ kim cương 24K (99%) sở hữu vào 26,132,000 và đẩy ra 26,782,000 2 chỉ đá quý 24K (99%) download vào 10,452,800 và bán ra 10,712,800 1 chỉ xoàn 24K (99%) cài vào 5,226,400 và bán ra 5,356,400 5 phân vàng 24K (99%) tải vào 2,613,200 và xuất kho 2,678,200

Giá giao dịch vàng 18K (75%)


một lượng vàng 18K (75%) sở hữu vào 38,729,000 và bán ra 40,729,000 5 chỉ quà 18K (75%) cài đặt vào 19,364,500 và bán ra 20,364,500 2 chỉ đá quý 18K (75%) cài đặt vào 7,745,800 và bán ra 8,145,800 1 chỉ vàng 18K (75%) cài đặt vào 3,872,900 và xuất kho 4,072,900 5 phân đá quý 18K (75%) cài đặt vào 1,936,450 và đẩy ra 2,036,450

Giá giao dịch vàng 14K (58.3%) 610


một lạng vàng 14K (58.3%) 610 mua vào 29,693,000 và đẩy ra 31,693,000 5 chỉ xoàn 14K (58.3%) 610 download vào 14,846,500 và đẩy ra 15,846,500 2 chỉ xoàn 14K (58.3%) 610 mua vào 5,938,600 và đẩy ra 6,338,600 1 chỉ xoàn 14K (58.3%) 610 cài đặt vào 2,969,300 và đẩy ra 3,169,300 5 phân đá quý 14K (58.3%) 610 download vào 1,484,650 và bán ra 1,584,650

Giá thanh toán vàng 10K (41.7%)


một lạng vàng 10K (41.7%) mua vào 20,712,000 và bán ra 22,712,000 5 chỉ kim cương 10K (41.7%) cài vào 10,356,000 và xuất kho 11,356,000 2 chỉ kim cương 10K (41.7%) cài vào 4,142,400 và bán ra 4,542,400 1 chỉ tiến thưởng 10K (41.7%) sở hữu vào 2,071,200 và bán ra 2,271,200 5 phân vàng 10K (41.7%) cài vào 1,035,600 và xuất kho 1,135,600

Giá vàng nhân loại trên sàn Kitco hôm nay

*

Giá rubi ở California - Mỹ

*

Giá quà ở Hàn Quốc

*

Giá tiến thưởng ở Đài Loan

*

Tham khảo: giá bán bạc lúc này 30/6


Giá bạc lúc này tại Hà Nội


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95059,280592,800
Bạc 92557,720577,200
Bạc 75046,800468,000

1 kg bạc bây giờ mua vào 16,081,000 đồng và đẩy ra 16,645,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 564,000 đồng 1 ounce bạc bây giờ mua vào 455,901 đồng và xuất kho 471,891 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 15,990 đồng 1 gram bạc lúc này mua vào 16,081 đồng và đẩy ra 16,645 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 564 đồng 1 lạng (1 cây) bạc bây giờ mua vào 603,000 đồng và xuất kho 624,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 21,000 đồng 1 chỉ bạc từ bây giờ mua vào 60,300 đồng và bán ra 62,400 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 2,100 đồng Giá bạc bẽo 950 từ bây giờ bán ra: 59,280 đồng/chỉ, 592,800 đồng/lượng Giá bạc tình 925 lúc này bán ra: 57,720 đồng/chỉ, 577,200 đồng/lượng Giá bội bạc 750 hôm nay bán ra: 46,800 đồng/chỉ, 468,000 đồng/lượng

Giá bạc bây giờ tại Tp hồ nước Chí Minh


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95059,375593,750
Bạc 92557,813578,125
Bạc 75046,875468,750

1 kilogam bạc lúc này mua vào 16,117,000 đồng và xuất kho 16,661,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 544,000 đồng 1 ounce bạc bây giờ mua vào 456,922 đồng và bán ra 472,344 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 15,422 đồng 1 gram bạc bây giờ mua vào 16,117 đồng và xuất kho 16,661 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 544 đồng 1 lạng (1 cây) bạc hôm nay mua vào 604,000 đồng và xuất kho 625,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 21,000 đồng 1 chỉ bạc từ bây giờ mua vào 60,400 đồng và bán ra 62,500 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 2,100 đồng Giá bội nghĩa 950 từ bây giờ bán ra: 59,375 đồng/chỉ, 593,750 đồng/lượng Giá bạc đãi 925 bây giờ bán ra: 57,813 đồng/chỉ, 578,125 đồng/lượng Giá bạc đãi 750 lúc này bán ra: 46,875 đồng/chỉ, 468,750 đồng/lượng

1 kg bạc đãi giá 15,541,648 đồng. Biên độ xấp xỉ trong phiên giao dịch ở mức 15,441,741 - 15,741,030 đồng/kg 1 ounce bạc đãi giá 483,399 đồng. Biên độ dao động trong phiên giao dịch ở mức 480,292 - 489,601 đồng/ounce 1 gram bạc tình giá 15,542 đồng. Biên độ giao động trong phiên giao dịch thanh toán ở nấc 15,442 - 15,741 đồng/gram 1 lượng (1 cây) tệ bạc giá 582,825 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên thanh toán ở nấc 579,075 - 590,288 đồng/lượng 1 chỉ bạc giá 58,283 đồng. Biên độ dao động trong phiên thanh toán ở nút 57,908 - 59,029 đồng/chỉ