sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi mang đến mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống rộng lớn Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm dòng bóng đi rao lời dối gian hầu hết khi chiều tối. Cần có một tiếng mỉm cười Để ngậm ngùi theo lá cất cánh Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Chú ý suốt một tình yêu Chỉ lặng chú ý không nói năng Để buốt (...) trái (...) tim Để buốt (...) trái (...) tim vào trái tim con chim đau nằm yên Ngủ lâu dài mang theo vệt thương sâu Một nhanh chóng mai chim cất cánh đi triền miên với tiếng hót tung trong trời gió lên Hãy yêu thương ngày tới. Mặc dù quá mệt nhọc kiếp tín đồ Còn cuộc đời ta cứ vui mặc dù vắng (...) nhẵn (...) ai cho dù vắng (...) nhẵn (...) ai

Bạn đang xem: Để gió cuốn đi


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 6 Những Món Canh Tốt Cho Bà Bầu Siêu Bổ Siêu Ngon Cho Bà Bầu 3 Tháng Đầu

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.