Điểm chuẩn Đại học kinh tế - Luật thành phố hcm sau kỳ thi THPT tổ quốc nhà trường chào làng mức điểm chuẩn chính thức cho từng ngành nghề của hoài vọng 1 vào các ngành như sau.


Điểm chuẩn trường Đại học tài chính - Luật tp.hồ chí minh Chính thức được công bố cụ thể theo từng mã ngành giảng dạy hệ đai học bao gồm quy như sau

*

Điểm chuẩn Đại Học kinh tế - Luật thành phố hồ chí minh 2021

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_401

Điểm chuẩn: 26,45

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_401C

Điểm chuẩn: 26,10

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106_402

Điểm chuẩn: 27,45

Kinh tế nước ngoài

Mã ngành: 7310106_402C

Điểm chuẩn: 27,00

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_403

Điểm chuẩn: 25,40

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_403C

Điểm chuẩn: 25,25

Toán kinh tế

Mã ngành: 7310108_413

Điểm chuẩn: 25,75

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_404

Điểm chuẩn: 26,55

Tài chính - ngân hàng

Mã ngành: 7340201_404C

Điểm chuẩn: 26,30

Tài chủ yếu - bank

Mã ngành: 7340201_404CA

Điểm chuẩn: 25,60

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_414C

Điểm chuẩn:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405

Điểm chuẩn: 26,45

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405C

Điểm chuẩn: 25,85

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405CA

Điểm chuẩn: 24,80

Hệ thống tin tức quản lý

Mã ngành: 7340405_406

Điểm chuẩn: 26,95

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405_406C

Điểm chuẩn: 26,60

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_407

Điểm chuẩn: 27,10

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_407C

Điểm chuẩn: 26,55

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_407CA

Điểm chuẩn: 26,10

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101_415

Điểm chuẩn: 24,80

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_408

Điểm chuẩn: 27,65

Kinh doanh thế giới

Mã ngành: 7340120_408C

Điểm chuẩn: 27,05

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_408CA

Điểm chuẩn: 26,70

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302_409

Điểm chuẩn: 26,85

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302_409C

Điểm chuẩn: 26,10

Marketing

Mã ngành: 7340115_410

Điểm chuẩn: 27,55

Marketing

Mã ngành: 7340115_410C

Điểm chuẩn: 27,30

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122_411

Điểm chuẩn: 27,50

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122_411C

Điểm chuẩn: 27,20

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107_501

Điểm chuẩn: 26,85

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107_501C

Điểm chuẩn: 26,50

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107_502

Điểm chuẩn: 26,75

Luật khiếp tế

Mã ngành: 7380107_502C

Điểm chuẩn: 26,65

Luật

Mã ngành: 7380101_503

Điểm chuẩn: 25,95

Luật

Mã ngành: 7380101_503C

Điểm chuẩn: 25,45

Luật

Mã ngành: 7380101_504

Điểm chuẩn: 25,85

Luật

Mã ngành: 7380101_504C

Điểm chuẩn: 25,55

Luật

Mã ngành: 7380101_504CP

Điểm chuẩn: 24,55

Lưu ý thí sinh:Đại học kinh tế tài chính - Luật tp.hcm đã chào làng điểm chuẩn chỉnh chính thức những ngành nghề tuyển chọn sinh của ngôi trường năm 2021, các thí sinh trúng tuyển theo dõi định kỳ nhập học của phòng trường đúng thời gian như đang công bố.

Lời kết: Trên đấy là thông tin danh sách trúng tuyển cùng điểm chuẩn trường Đạihọc kinh tế tài chính - Luật tp.hồ chí minh do Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.